Du er her: Hjem / Aktuelt / Trygg skolevei

Innhold

  Trygg skolevei

  Nå starter skolene opp igjen etter ferien, og det er mange skolebarn som skal gå og sykle til skolene sine. Det er derfor viktig at alle er med på å bidra til at skoleveien blir trygg og sikker. Langs Hønengaten pågår det nå mye arbeid for å legge til rette for nettopp dette.

  Skolevei høsten 2020

  Det pågår mye arbeid i Hønefoss med å bygge opp nye veier og skifte vann- og avløpssystemer. I Hønengata pågår det et stort prosjekt som vil vare til godt utpå høsten. I dette området er det etablert alternative ruter for både gående og kjørende. Det er også etablert nye gangfelt og merkede felt for sikker skolevei i området ved innkjøringen til Kiwi/Regnorgården.

  I Parkgata sør for Gullagata er det nå enveiskjøring og fortau. Nord for Gullagata blir det tilrettelagt for gående rundt området det pågår arbeid med vann- og avløpssystemet. Når dette er ferdig i løpet av noen uker, vil denne delen av Parkgata være et såkalt gatetun hvor forgjengere er prioritert.

  I Sagaveien vil fortau og enveiskjøring være på plass i løpet av september. På grunn av utglidninger i veifundamentet ble jobben litt mer omfattende enn forutsatt. I perioden frem til dette vil det være etablert sikre fotgjengerruter forbi anlegget. Her blir alternativ gang-/sykkelvei skiltet. Denne ligger litt nord for Sagaveien, og går mellom Rabbaveien og Øvre Haldenveien, omtrent ved Rabbaveien 68.

  Stien fra Krokenveien til Flattumveien er nå oppgradert og ferdigstilt. 

  Stenging av usikret jernbaneovergang

  I forbindelse med bygging av ny undergang under jernbanen mellom Grensegata og Lundveien, vil den usikrede og utrygge overgangen bli stengt før skolestart. Dette for å hindre at det skapes en vane og rutine med å bruke denne. I tillegg vil det være en del anleggsvirksomhet i området knyttet til etablering av undergangen.

  Overgangen mellom Ankersgate og Storløkkaveien, bak Felleskjøpet vil holdes åpen inntil den nye undergangen er på plass.

  I perioden frem til den nye undergangen er ferdig, må derfor gående og syklende benytte alternative ruter.

  Trafikksikkerhet og sikker skolevei

  Ringerike kommune jobber for å legge til rette for trygge skoleveier, slik at barn kan gå og sykle til og fra skolen. På en trafikksikker måte skal dette være med på å gi barna trafikkforståelse og fysisk aktivitet.

  Trygg Trafikk anbefaler alle å velge den tryggeste veien når dere går til og fra skolen. Noen steder kan stier, gårdsveier eller lignende være tryggere å gå, selv om skoleveien dermed kan bli litt lengre. Dette er en abefaling vi også vil gi.

  Hvis du må kjøre bil, vurder om du kan stoppe et stykke unna skolen slik at barnet kan gå det siste stykket alene eller sammen med andre. På denne måten bidrar du positivt til å redusere trafikken rundt skolen ved skolestart og skoleslutt. Jo flere som kjører helt inn til skolen, dess flere uoversiktlige og farlige situasjoner blir det for elevene.

  Foreldrene har også en rolle og et ansvar

  Trygg trafikk har satt opp en rekke anbefalinger hvor også foreldrene sin rolle og ansvar kommer tydelig frem. Ringerike kommune ønsker å bidra til en bevistgjøring rundt dette og støtter derfor disse anbefalingene.

  • Der det er mulig bør barna gå til skolen, gjerne sammen med voksne. Frisk luft og fysisk aktivitet gir elevene en god start på skoledagen.
  • Øv på skoleveien sammen med barna.
  • Foreldre eller andre voksne kan samarbeide om å følge og hente barna på skolen hver sine dager.
  • Barn bør være 10-12 år gamle før de sykler alene i blandet trafikk. Det er først i denne alderen de har forutsetninger for å kunne sykle i et vanskelig trafikkbilde.
  • Foreldre kan gjerne sykle sammen med barna til og fra skolen før de er gamle nok til å  sykle alene.

  Flere artikler om skolestart

  Klipp hekken før skolestart

  Skolestart høsten 2020 

  Korona og skolestart

  Siste endret: 29.09.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?