Du er her: Hjem / Aktuelt / Demokrati og medborgerskap på timeplanen i 5. trinn

Innhold

  Demokrati og medborgerskap på timeplanen i 5. trinn

  Alle elevene på 5. trinn i Ringeriksskolene har jobbet praktisk med demokrati, medborgerskap, bærekraft og fått mulighet til å påvirke utviklingen av sitt lokalmiljø denne høsten.

  Stimulerer elevene til å bli aktive medborgere

  Programmet "Vårt lokalsamfunn" er utarbeidet av Ungt Entreprenørskap. Her blir elevene tatt med på oppdagelsesferd i sitt lokalsamfunn. De lærer blant annet om det lokale næringslivet, og betydningen det har for velferd og trivsel. Det er fokus på hvordan alle kan ta ansvar og bidra.

  - Gjennom programmet får elevene på en enkel måte bli kjent med samfunnet rundt seg, yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten. De skal løse felles oppgaver med felles mål, og øve på å ta beslutninger sammen for fellesskapets beste, forteller Mari Viko some er rådgiver i Ungt Entreprenørskap Buskerud.

  Gjennom programmet lærer elevene om: 

  • Lokalsamfunn
  • Demokrati i praksis
  • Myndigheter og skatt
  • Å bygge et lokalsamfunn

  - I verdigrunnlaget for skolen står det at elevene skal få erfaring med, og praktisere ulike former for deltakelse og medvirkning. Det å kunne delta i kreative og skapende prosesser inspirerer også til nytenkning og entreprenørskap, sier rådgiver i Ringerike kommune Nils Julius Olsen.

  Digital medvirkning og innspill til sitt lokalmiljø

  For å sikre medvirkning av barn og unge i revideringen av kommuneplanens samfunnsdel, har veiledere fra strategi og utviklingsavdelingen i kommunen gjennomført en ekstra lokal økt av programmet.

  I digital medvirkning jobbet elevene med noen aktuelle problemstillinger i sitt lokalmiljø. Spørsmål om skoleveien deres oppleves som trygg eller utrygg, eller hvor deres naturlige samlingspunkter er og hvor de da vil plassere julegrana engasjerte elevene.

  - Vi synes det er veldig spennende at Ringerike kommune bruker programmet som en konkret del av en medvirkningsprosess. På denne måten stimuleres elevene til å bli aktive medborgere, sier Mari Viko i Ungt Entreprenørskap Buskerud.

  Utvikle kreativitet, skaperglede og troen på seg selv

  Ringerike kommune har en partnerskapsavtale med Ungt Entreprenørskap Buskerud.

  Avtalen skal bidra til å fremme entreprenørskapsarbeidet i kommunen ved å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Gjennom avtalen forplikter både Ungt Entreprenørskap Buskerud og Ringerike kommune seg til å jobbe for å få til flere aktiviteter på Ringerike.

  Et resultat av dette er blant annet at alle elevene i 5. klasse i høst har vært med i "Vårt lokalsamfunn" og har blitt involvert i og hatt mulighet til å gi innspill til kommunenes overordnende planer.

  - Det at alle 5. trinnselevene får delta i "Vårt lokalsamfunn» og digital medvirkning, bygger derfor godt opp under verdigrunnlaget i den nye læreplanen fra 1. august 2020, avslutter Nils Julius Olsen.

  Les mer om programmet "Vårt lokalsamfunn"

  Siste endret: 29.04.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?