Du er her: Hjem / Aktuelt / Vedtak i navnesak 2021/312

Innhold

  Vedtak i navnesak 2021/312

  Kunngjøring av vedtak i navnesak 2021/312 - Sessrud, Skarderud, Rinda, Krakstad mfl. i Ringerike og Sør-Aurdal.

  Statens kartverk har i brev til Ringerike kommune datert 05.04.2022 gjort vedtak om følgende skrivemåter med tilknyttede navn:

  Aklangen, Koffertkrysset, Krakstad, Nordsida, Putten, Rinda, Sessrud, Skarderud, Sørsida, Thornetangen og Trøgstad.

  Kommunen kunngjør vedtaket ved å sende brev direkte til de som har bruksnavn som er direkte berørt, og ved denne kunngjøringen.

   

  Klage

  Etter § 12 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 6 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Det gjelder eieren eller festeren i saker som gjelder navn på eget gårdsbruk eller eiendom, eller en lokal organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn. Klagefristen ved offentlig kunngjøring starter fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet (Kartverket). Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

  Eventuell klage skal sendes til Statens kartverk med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivingen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

  Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til Klagenemnda for stedsnavnsaker for endelig avgjørelse.

  Siste endret: 15.06.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?