Du er her: Hjem / Aktuelt / Veibygging til anlegg på Gyrihaugen

Innhold

  Veibygging til anlegg på Gyrihaugen

  I juni startet arbeidet med byggingen av vei opp til det planlagte radaranlegget på Gyrihaugen. Radaranlegget vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord.

  Status i arbeidet

  Gjeldende status i prosjektet er at skogrydding er foretatt opp til fjellkløften (Storgata) ca. halvveis i traseen. Veibyggingen er i gang i nedre del, og vil fortsette opp til og med fjellkløften før skogrydding og veibygging gjennomføres i resterende trasé. En mer konkret tidsplan for resten av høsten må vi komme tilbake til når vi får dette fra entreprenør.

  Det er verdt å nevne at grunneier har fått tillatelse fra kommunen til å etablere tømmerplass ved Gaupeskarveien litt forbi avkjøringen til vår nye vei. Her har vår entreprenør gjort avtale med grunneier om riggplass i forbindelse med prosjektet. Grunneier har ryddet en del skog på eiendommen opp mot vår veitrase. Tømmerplassen og skogryddingen er etablert uavhengig av vårt prosjekt.

  Det er grunn til å tro at turstien som går der veien bygges periodevis kan bli sperret eller mindre egnet til fotturister fremover. Så det vil være gunstig hvis dere på egne nettsider/kanaler kan opplyse om dette slik at de benytter alternative ruter opp til toppen, slik som via Gyrihaugsetra eller fra andre retninger. Det kan gjerne anbefales at man benytter sti fra vestsiden gjennom Mørkonga, eller fra sør, siden det er en del anleggstrafikk langs Gaupeskarveien.

  Forsvarsbygg har planer om å invitere dere på en befaring i løpet av tidlig høst for å se på det som er utført så langt, hvis dere ønsker. Vi kommer tilbake til tidspunkt for dette.

  - Arbeidet er første steg i byggearbeidet for nytt radaranlegg i Ringerike, sier Ylva Sneve, prosjektleder i Forsvarsbygg.

  Forsvarsbygg skal bygge cirka to kilometer ny vei med teknisk grøft fra Gaupeskardvegen. Arbeidene skjer i samarbeid med utførende entreprenør Ahsco Entreprenør og Viken Skog.

  Deler av ny veitrasé kan periodevis være stengt under bygging
  Det vil av sikkerhetsmessige årsaker bli noen restriksjoner for ferdsel i byggeperioden, som på alle byggeplasser.

  - Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte føre til, men det vil fortsatt være mulig å gå opp til toppen via alternative ruter i perioden, sier Sneve.

  Det vil bli noe anleggstrafikk i byggeperioden. Området og anlegget vil bli skiltet.

  Miljøet blir tatt hensyn til
  Forsvarsbygg er opptatt av å ta vare på miljøet både før, under og etter byggeperioden, og har lang erfaring med å sikre miljøet i store byggeprosjekter. I forkant av valg av trasé har Forsvarsbygg kartlagt biologisk mangfold i området. Interesseorganisasjonene i Markarådet har også vært med på befaring og fått komme med sine innspill.

  - Vi forholder oss hele veien til retningslinjene i dispensasjonsvedtaket fra Ringerike kommune. Prosjektet har også en egen miljøplan, som gir klare føringer for blant annet rigging og transport av utstyr, terreng, avfallshåndtering, utslippsberedskap og håndtering av masser. I oppdraget og i miljøplanen har vi gitt entreprenør pålegg og retningslinjer for å redusere inngrep og miljøpåvirkning i den grad det er mulig, sier Sneve.

  Nye radaranlegg styrker Norges forsvarsevne
  Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet, etter at Stortinget vedtok at dagens radaranlegg skal erstattes av ny teknologi for å møte fremtidens utfordringer. Forsvarsmateriell er ansvarlig for teknologianskaffelsen, og Luftforsvaret er bruker av radaranleggene. De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord.

  Siste endret: 18.11.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?