Du er her: Hjem / Aktuelt / Verdens tobakksfrie dag

Innhold

  Verdens tobakksfrie dag

  Hver år markeres verdens tobakksfrie dag 31. mai. Du får stor helsegevinst ved å slutte med røyk, snus og e- sigaretter. Frisklivssentralen tilbyr kurs og veiledning.

  Tobakk er fortsatt en stor helseutfordring 

  Bruk av tobakk som røyk og snus er fortsatt en stor helseutfordring i verden, og 12 % av den norske befolkningen røyker daglig. Dette noe som er enøkoning fra 2017 ( SSB). Det er derfor fortsatt viktig å jobbe med tobakksforebyggende arbeid.

  - Som kommune skal vi bidra til at innbyggerne kan ta gode valg for sin egen helse. Å slutte å røyke eller snuse er ikke en enkel sak, men det er lettere å lykkes i et samfunn som legger til rette, og som har medmennesker som gir støtte og oppmuntring på veien, sier Lina Marie Brathaug Frantzen, folkehelsekoordinator.

  Verdens tobakksfrie dag er 31.mai hvert år, og årets tema retter fokus mot industri- og markedsføring av tobakk og nikotinholdige produkter mot ungdom.

  Uansett alder og forbruk får du en helsegevinst ved å slutte

  Røykeslutt gir stor helsegevinst, forebygger sykdom og er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Uansett alder og forbruk har man den man helsegevinst ved å slutte. 

  70 % av de som røyker daglig ønsker å slutte. Den mest effektive metoden for røykeslutt har vist seg å være bruk av legemidler kombinert med veiledning.

  Ringerike Frisklivssentral skal fra høsten 2020  være med i et pilotprosjekt hvor personer som røyker daglig kan få dekket godkjent legemiddel for røykeslutt i 12 uker 

  Hjelp til å slutte å røyke- eller snuse?

  Ønsker du å slutte å røyke eller snuse kan du få individuell og/eller veiledning i gruppe hos Ringerike Frisklivssentral.

  Frisklivssentral –  kurs i tobakksfri

  - Vi på Frisklivssentralen møter mange som har prøvd å slutte på egenhånd, opptil flere ganger. Vi ser veldig god effekt av veiledning i gruppe, kombinert med medikamentell støtte. Det å ha støtte fra andre som er i samme situasjon har flere av deltakerne gitt tilbakemelding på som en viktig faktor for å ha klart å slutte, forteller Stine Haughovd-Martinsen, frisklivskoordinator. - Jeg oppfordrer derfor til å ta kontakt med oss!

  Telefon 409 17 819  hverdager 9-15

  E-post Frisklivssentralen@ringerike.kommune.no

  Postadresse Frisklivssentralen, Ringerike Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss

  Følg oss på Facebook

  På Helsenorge sine sider kan du finne nyttig informasjon om snus og røykeslutt:
  Helsenorge

  Retningslinjer for ansatte om bruk tobakk i arbeidstiden

  Høsten 2019 ble det innført retningslinjer i for ansatte i Ringerike kommene
  for en tobakksfri kommune. Målet er å fremme helse og trivsel på arbeidsplassen, og at ansatte skal være gode rollemodeller for øvrige innbyggere, og spesielt barn og unge. 

  Våre retningslinjer for et tobakksfritt arbeidsmiljø

  Siste endret: 05.06.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?