Du er her: Hjem / Aktuelt / Viktige midler til folkehelse

Innhold

  Viktige midler til folkehelse

  Helsefremmende OPPvekst i Ringerike (HOPP) og åtte kommunale skoler har fått innvilget 1.2 millioner i RØRE-midler for skoleåret 22/23. Midlene skal brukes til å jobbe for mer fysisk aktivitet, bedre kosthold og gode søvnvaner blant elevene. Kommunen ser på dette arbeidet som svært viktig og er glad for at støtten kommer nå, i kjølvannet av en langvarig pandemi.

  Hva er RØRE-midler?

  RØRE er et folkehelse- og utviklingsprosjekt i skolen som jobber med tilrettelegging av fysisk aktivitet, mat og søvn for å skape bedre grunnleggende forutsetninger for læring. Formålet med prosjektet er at flest mulig skal fullføre skolegangen sin med best mulig resultat.

  Som en del av satsingen på HOPP – Helsefremmende OPPvekst i Ringerike ble det sendt inn 9 søknader til RØRE fra Ringerike kommune. RØRE Viken har delt ut 15,5 millioner til 128 skoler i Viken, og HOPP i Ringerike og 8 kommunale skoler fikk innvilget full pott og til sammen 1. 252 millioner til ulike folkehelseprosjekter.

  Ler mer om RØRE-prosjektet

  Folkehelsearbeid i Ringerike

  Folkehelsekoordinator Lina Marie Brathaug Frantzen forteller at gjennom arbeidet med HOPP i Ringerike og RØRE Viken jobbes det systematisk med målene om å gi alle barn og unge i kommunen vår det beste grunnlaget for god helse, trivsel og læring. Her er daglig bevegelsesglede, sunn og næringsrik mat og gode søvnvaner helt grunnleggende og basale behov for at vi skal ha det bra. Gjennom universelle tiltak i skolen når vi alle barn, foresatte og ansatte, noe som gjør skolen til en helt unik helsefremmende arena.

  Foto: Skolen er en unik arena for helsefremmende arbeid

   - På sikt vil det kunne gi Ringerike en friskere befolkning som opplever god helse og livskvalitet, noe vi vet er svært betydningsfullt for den enkelte, men også svært gunstig for kommunens folkehelseprofil og samfunnsøkonomi, sier Folkehelsekoordinator Lina.

  Disse får støtte

  Både skoler og prosjekter har fått støtte for skoleåret 2022/2023.

  Prosjekter:

  • HOPP Helsefremmende OPPvekst har fått midler til frikjøp av RØRE-ambassadør fra ungdomstrinnet, som i hovedsak skal hjelpe lærere i Ringeriksskolen med å ta i bruk undervisningsmetoden fysisk aktiv læring (FAL).
  • I tillegg har HOPP fått midler til å produsere en informasjonsfilm om fysisk aktivitet, søvn og kosthold som skal kunne vises på foreldremøter og andre aktuelle fora som for eksempel inn mot ansatte, elever og politikere i kommunen.

  Skoler:

  Skoler som har fått støtte til fysisk aktiv læring (FAL) og RØRE-ambassadør:

  • Veien, Vang, Sokna og Tyristrand

  Skoler som har fått støtte til frokosttilbud og RØRE-ambassadør:

  • Haugsbygd, Veienmarka, Benterud og Hov 

   

  Slik skal vi bruke midlene

  Alle som har søkt RØRE-midler har fått frikjøpt en RØRE-ambassadør to timer pr uke til å jobbe med folkehelseprosjekt på sin skole. RØRE-ambassadørene inngår i RØRE sitte eget ambassadør-program samtidig som de blir en del av HOPP-nettverket i Ringerike.

  - Målene til RØRE Viken sammenfaller med målene til HOPP Ringerike om å legge til rette for sunne og aktive elever som trives og lærer bedre. HOPP og RØRE går hånd i hånd og med bidrag fra RØRE står vi sterkere til å nå målene i Ringerike, sier Lene Carine Vik, HOPP-koordinator i Ringerike kommune.

  Foto: Sunne og aktive elever trives og lærer bedre

  Tidligere støtte og erfaringer

  Hopp Ringerike og FAL (Fysisk Aktiv Læring)

  HOPP Ringerike fikk også midler for fjorårets skoleår, hvor det ble kjøpt inn utstyr til FAL og frikjøpt RØRE-ambassadør fra barnetrinnet. RØRE- ambassadør Åse-Marie Møtteberg fra Veien skole har gjort en kjempejobb med sin pilotklasse for FAL og delt sin kunnskap og erfaringer med andre lærere.

  Åse-Marie opplever opplever at hun når flere elever ved å bruke metoden FAL. Flere føler mestring, det er enklere å nå timens mål, og det fører til økt fellesskap og inkludering i klassen.

  - Jeg opplever at FAL har vært miljøskapende for min gruppe. Elevene etterspør FAL som metode, og er alltid motivert til arbeidsmetoden. Det fungerer svært godt å bruke metoden ved stasjonsundervisning, sier hun.

  Videre sier hun at de aller fleste lærere er motiverte og positive til metoden. Mange skoler er godt i gang, men arbeidet må holdes “varmt”. Det er derfor veldig nyttig at HOPP-kontaktene møtes regelmessig, slik at man kan få en oppdatering på hva som gjøres på hver skole.

  - Da kan vi dele gode idèer og inspirere hverandre, sier Åse-Marie. 

  Frokosttilbud på Benterud

  Benterud var en av to skoler som også mottok midler til frokosttilbudet i fjor, og nå skal de videreføre det gode arbeidet med midlene de har fått for neste skoleår. Frokostilbudet for elever på 4.-7. trinn er populært, og det bidrar til å gi elevene en bedre start på skolehverdagen. De kan både spise en god frokost, og smøre seg matpakke til senere på skoledagen.

  I tillegg til å være et viktig tiltak for helse og læring har dette tiltaket også betydning for elevenes psykososiale miljø og trivsel. Derfor er skolens miljøveileder, Marianne Halvorsen, ansvarlig for tiltaket.  

  Foto: Populært frokosttilbud ved Benterudskole

  - Det er også mye læring i dette for elevene. De hjelper til med kutting av grønnsaker og de lærer å rydde opp, sitte rundt et bord, vente på tur og samhandle med hverandre. Det gir et sosialt fellesskap og de føler at de blir møtt på en positiv måte før skoledagen begynner. Noen elever forteller at de vanligvis spiser frokost alene, og at de liker godt å spise sammen med andre på frokosttilbudet, sier Marianne Halvorsen.

  Siste endret: 18.11.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?