Du er her: Hjem / Aktuelt / Vil du være valgmedarbeider i høst?

Innhold

  Vil du være valgmedarbeider i høst?

  Vi søker etter valgmedarbeidere som kan bistå oss i forhåndsstemmeperioden og på valgdagene. Vi tar imot forhåndsstemmer fra og med 12. august. På valgdagene trenger vi medarbeidere til to valglokaler søndag 8. september og ni valglokaler mandag 9. september. Søknadsfristen er 1. mai.

  Våre forhåndsstemmesteder

  Ved årets valg trenger vi medarbeidere som kan ta imot forhåndsstemmer på Eikli, Kuben, Mega Hønengata og Sentrumskvartalet. Vi tar imot forhåndsstemmer i fra og med 12. august til og med fredag 6. september kl. 15.00.

  Åpningstid for forhåndsstemmesteder

  Kuben i perioden 12. august – 6. september:
  Mandag – fredag kl. 10.00 – 20.00, lørdager kl. 10.00-18.00. Fredag 6. september stenger stemmemottaket kl. 15.00

  Sentrumskvartalet i perioden 12. august – 6. september:
  Mandag – fredag kl. 10.00 – 18.00, lørdager kl. 10.00 - 15.00. Fredag 6. september stenger stemmemottaket kl. 15.00

  Eikli (Rema/Plantasjen) og Mega Hønengata i perioden 24. august – 6. september:
  Mandag – fredag kl. 10.00 – 20.00, lørdager kl. 10.00-18.00. Fredag 6. september stenger stemmemottaket kl. 15.00

  Våre stemmekretser

  Vi trenger valgmedarbeidere til valgkretsene Veien, Ullerål, Kirkekretsen, Nes, Hallingby, Hønefoss syd, Sokna, Tyristrand og Vang

  Åpningstid i valglokalene

  Søndag 8. september kl. 14.00 – 19.00 (Veien krets og Ullerål krets)
  Mandag 9. september kl. 09.00 – 21.00 (Alle kretser)

  Arbeidsoppgaver

  Vi bruker vi det nasjonale valgsystemet EVA, og dette stiller noe krav til bruk av PC. Eksempler på andre oppgaver er å stå vakt, veilede velgere, etterfylle stemmesedler, holde orden, opptelling med partifordeling.

  Opplæring

  Alle som skal være valgmedarbeider må delta i opplæring. Der vil vi gå gjennom de ulike arbeidsoppgavene, datasystemet EVA, lovverk mm.

  Arbeidstid

  Forhåndstemmemottakere må påregne å være disponibel i forhåndstemmestedenes åpningstid. I tillegg påregnes det ca. 30 minutters arbeidstid før og etter åpningstid.  

  Søndag 8. september ca. kl. 12.00 – ca. 20.00 (eller til man er ferdig med å rydde valglokalet)

  Mandag 9. september kl. 08.00 – ca. 23.00 (eller til man er ferdig med å rydde, opptelling/partifordeling av stemmesedler og lignende i valglokalet). 

  Valgmedarbeidere  i Veien krets og Ullerål krets må jobbe begge dager. I de andre kretsene må man jobbe hele mandag.

  Godtgjøring

  • Stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som ikke er ansatt i kommunen tilstås en godtgjørelse på kr 215,- pr arbeidet time.
  • Stemmestyreleder gis i tillegg en godtgjørelse på kr 3 000,- for merarbeid og ansvar.
  • Jf. gjeldende tariffavtale utbetales overtid for arbeid på helgedag, og etter 7,5 timer på hverdager for stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som er ansatt i kommunen.
  • «Kommunale» pensjonister godtgjøres i henhold til gjeldene tariffavtale.
  • Tapt arbeidsfortjeneste utbetales i henhold til Ringerike kommunes gjeldende godtgjørelsesreglement
  • Bilgodtgjørelse/reisekostnader utbetales i henhold til statens satser

  Hvem kan være valgmedarbeider?

  Du må ha fylt 18 år i løpet av 2019

  Du kan ikke være valgmedarbeider hvis du står oppført på en valgliste til kommunestyret i Ringerike eller fylkestinget i Viken.

  Påmelding

  Blir du med og deltar i et viktig og spennende arbeid disse dagene?

  Fyll ut søknadsskjema

  Søknadsfristen er 1. mai.

  Kontakt oss

  E-post: valg@ringerike.kommune.no

  Tlf 32 11 74 00

  Besøksadresse
  Osloveien 1
  3511 Hønefoss

  Siste endret: 02.04.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?