Du er her: Hjem / Aktuelt / VIP - snakk om det!

Innhold

  VIP - snakk om det!

  – Jeg håper lærerne tar det på alvor! Alle har en psykisk helse, det handler ikke bare om de tunge psykiske problemene, men små og store ting i hverdagen, forteller Vilde Sæta Johnsen på 1. trinn ved Ringerike videregående skole. Hun har akkurat holdt et innlegg for lærerne om viktigheten av å snakke om psykisk helse, i anledning, «VIP –snakk om det!»

  På begge skolene

  Nylig gikk startskuddet for «VIP – snakk om det!» på Ringerike videregående skole. Ni klasser skal i løpet av de nærmeste ukene ha psykisk helse på timeplanen. Først skal de ha et opplegg med lærerne sine, etterfulgt av besøk fra skolehelsetjenesten med samarbeidspartnere i Ringerike kommune. VIP er et av flere tilbud for forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen. Det samme opplegget ble nylig gjennomført på Hønefoss videregående skole. Da var det hele 19 klasser som deltok.

  Det er ressurskrevende, men vel anvendt tid, sier helsesykepleierne Anita Håndstad Holtan og Mette Klemensdottir Preston.
  – Vi er ofte vant til en-til-en-samtaler med ungdommene, men i løpet av disse ukene når vi ut til alle elevene på videregående i Ringerike. Dette er viktig og en ganske enestående mulighet.

   

  bildet viser helsesykepleiere som snakker til lærere i et klasserom

   

  Snakk om psykisk helse med elevene. Helsesykepleierne Anita Håndstad Holtan og Mette Klemensdottir Preston på kick off for lærere ved Ringerike videregående skole (foto: Ringerike kommune)


  De som er med er samarbeider i Ringerike om «VIP – snakk om det!» er, Skolehelsetjenesten sammen med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPOT), minoritetsrådgiver, Barn og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), Ringerike Distriktspsykiatriske senter (DPS) og avdeling for rus og psykisk helse i kommunen.

  Hvordan klare seg i livet

  Psykisk helse handler om hvordan vi mennesker har det med oss selv og hvordan vi håndterer livet.
  Skoleprogrammet VIP definerer psykisk helse som den følelsesmessige og mentale delen av helsebegrepet, altså den delen av helsa som handler om tanker og følelser. (fra VIP psykisk helse)

  Psykisk helse sier noe om hvordan vi forholder oss til og håndterer følelsene og tankene våre, også i relasjon til andre, utdyper helsesykepleierne.
  Psykisk helse er altså ikke bare hva vi føler og hvordan vi har det, men hvordan vi klarer oss i livet, særlig når det er vanskelig. Dette blir det altså mye snakk om på videregående i ukene framover. Temaet i år, er hentet fra verdensdagen for psykisk helse som var den 10. oktober, nemlig #løftblikket.

  I tillegg til å snakke om samhold og det å se hverandre, vil vi sette søkelys på normalisering av vanskelige følelser og selvivaretagelse blant elevene, og ikke minst ha et ekstra blikk på psykisk helse hos gutta.

   

  bildet viser helsesykepleierene Anita og Mette

  Helsesykepleierne Anita Håndstad Holtan og Mette Klemensdottir Preston
  (foto: Ringerike kommune)

  Fin og ekte samtale

  Rundt 130 videregående skoler i hele landet deltar i "VIP - snakk om det!". På Ringerike videregående er elevrådet engasjert og ser fram til å ha fokus på psykisk helse. Vilde Sæta Johnsen sitter i elevrådet og fikk muligheten før prosjektet startet, å minne lærerne på viktigheten av å legge til rette for den gode samtalen i undervisningen framover.


  Det er utrolig viktig å ta psykisk helse på alvor. Så jeg håper lærerne ikke bare setter på en film om tema, men snakker med oss. At vi får til en fin og ekte samtale i klasserommene, slik at vi klarer å håndtere alle tankene våre.

  Og oppfordringen var klar:

  Elevrådet håper at opplæringen kan ha litt smil og humor. Ikke bare snakke om depresjon og selvmord, men at vi kan få trene på og åpne oss for andre. Tørre å sette ord på hvordan vi har det. Alle har en psykisk helse, det handler ikke bare om de tunge psykiske problemene, men små og store ting i hverdagen.

   

  Bildet viser Vilde Sæta Johnsen i 1. trinn på Ringerike videregående

   

  Snakk med oss, var oppfordringen fra Vilde Sæta Johnsen
  (foto: Ringerike kommune)

   

  Tilbud i Ringerike kommune

   

  Helsestasjonen for Ungdom.
  Ingen henvisning – alt er gratis.
  Her kan du treffe helsesykepleier, lege og fysioterapeut.

  Helsesykepleiere på skolene

  Rask psykisk helsehjelp

  Styrk din psykiske helse (kurs i kognitive teknikker)

  Trening og yoga med Frislivssentralen

  Søvnkurs med Frisklivssentralen

  Tankevirus-kurs

  Mer om helsestasjon for ungdom.

   

  Siste endret: 18.11.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?