Du er her: Hjem / Barnehager i Ringerike / Skal du søke eller har du søkt barnehageplass? Les her!

Innhold

  Skal du søke eller har du søkt barnehageplass? Les her!

  Fristen for å søke barnehageplass er 1. mars 2023!

  Opptak for barnehageåret 2023/2024

  Ringerike kommune har ett samordnet opptak av barn til alle barnehagene i Ringerike kommune. I opptaket blir nye søknader og søknader om bytte av barnehage behandlet.

  Barnehagene må følge sine vedtekter og opptakskriterier ved opptak. Alle de kommunale barnehagene har like vedtekter og opptakskriterier. Hver enkelt private barnehage har hver sine vedtekter og opptakskriterier. Under punktet "Informasjon om barnehagene" kan du lese mer om vedtekter og opptakskriterier ved å følge lenken.

  Opptaket i barnehagene er regulert av forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. 

  Er det mange som allerede har søkt barnehageplass?

  Det er en del som har søkt barnehageplass, men vi har enda flere plasser å søke på! 

  Det er bare de som har søkt innen fristen 1. mars 2023 og som har rett på plass som er garantert en barnehageplass barnehageåret 23/24. 

  Er jeg garantert plass på 1. eller 2. valget mitt?

  Nei, du er ikke garantert plass på 1. eller 2. valget ditt. 

  Flere av barnehagene har ventelister, og vil ha ventelister etter hovedopptaket. Det anbefales derfor at du setter opp 4 gjennomtenkte valg i prioritert rekkefølge. Alle vil få tilbud om barnehageplass, men ikke alle kan få innfridd sine 1. valg og 2. valg.

  Har du bare satt opp to valg, og ingen av disse valgene blir innfridd vil du bli tildelt en barnehage med ledig plass. 

  Når får jeg svar? 

  Har du søkt barnehageplass innen fristen 1. mars 2023 vil du få svar på søknaden i slutten av mars 23. Tilbud om bytter og nye plasser kan bli sendt ut i flere runder, og ikke alle vil få innvillget barnehageplass på samme tid. Nedenfor er en tidslinje for opptaket. 

  Første runde med bytte: Tilbud om bytte av barnehageplass vil bli sendt ut i midten av mars. Får du ikke svar har du ikke fått innvillget bytte i første runde.

  Det er bare barn i Skogstjernen familiebarnehage som har rett på å få innvillget bytte (barnehage med øvre aldersgrense 3 år).

  Første runde med nye barnehageplasser: Tilbud om barnehageplass til barn uten barnehageplass vil bli sendt ut i slutten av mars. 

  Andre runde med bytte: Tilbud sendes ut fortløpende fra midten av mars og frem til barnehagestart i august. 

  Andre runde med nye barnehageplasser: Tilbud om barnehageplass til barn uten barnehageplass vil bli sendt ut senest innen utgangen av april. 

  Hvem har rett på plass?

  For å ha rett på plass må det være søkt innen fristen 1. mars 2023.

  Disse har rett til plass ved hovedopptaket:

  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i perioden januar til juli har rett til plass fra august det året de fyller ett år.
  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i august, september, oktober eller november har rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år.
  • Eldre barn uten barnehageplass har rett til plass fra august
  • Barnet må være folkeregistrert i Ringerike ved barnehagestart (dette kan avvike i enkelte private barnehager)

  Hvis barnet ikke er folkeregistrert i Ringerike når du søker barnehageplass legger du inn en kommentar i søknadsskjema med den eventuelle nye adressen i Ringerike kommune.

  Kan jeg klage på tildelt barnehageplass?

  Ja, du har klagerett hvis du ikke har fått innvillget 1. eller 2. valget ditt, og du har søkt innen fristen 1. mars 2023. Det er kommunal klagenemd som behandler klagen din. Blir klagen imøtekommet vil du ha rett på den første ledige plassen i den aktuelle barnehagen. Klagemulighetene er nærmere beskrevet i brevet om tilbud av barnehageplass. 

  Det er ikke klagerett på avslag om bytte av barnehageplass. 

  Søknadsskjema

  Søknadene skal sendes digitalt via Barnehageportalen (Link) innen 1. mars 23.

  Her kan du søke på alle barnehagene i Ringerike kommune.

  Informasjon om barnehagene

  Her finner du informasjon om alle barnehagene i Ringerike.

  Barnehagene er fordelt på områder:

  Barnehagene i Ringerike (Link)

  Er du interessert i mer informasjon om barnehagene kan du gjerne ta direkte kontakt med barnehagene. Kontaktinformasjon finner du på barnehagens nettside.

  Må jeg søke på nytt hvis jeg allerede har søkt?

  Står du på venteliste, det vil si at du har søkt tidligere (ny plass eller bytte av plass), trenger du ikke å søke på nytt.

  Angrer på søknad om bytte av barnehage?

  Ønsker du allikvel ikke å bytte barnehage må du logge deg inn på Barnehageportalen (Link) å slette søknaden din. Får du innvilget bytte mister du plassen i nåværende barnehage.

  Har jeg rett til plass hvis jeg søker etter 1. mars?

  Søknader som kommer etter fristen er ikke med i hovedopptaket. Disse blir behandlet fortløpende hvis det blir ledige barnehageplasser.

  Ta kontakt hvis du lurer på noe!

  Har du behov for hjelp til å søke kan du henvende deg i Servicetorget på rådhuset. Ring oss gjerne på telefon 32 11 74 00 eller send en e-post postmottak@ringerike.kommune.no.

  Ta gjerne direkte kontakt med barnehagen hvis du vil besøke barnehagen eller har spørsmål direkte til  barnehagen. Kontaktinformasjon til barnehagene finner du ved å trykke her. 

  Siste endret: 02.03.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?