Du er her: Hjem / Familiens hus / Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksiner / Beredskapsnivåer ved utbrudd av smittsom sykdom

Innhold

  Beredskapsnivåer ved utbrudd av smittsom sykdom

  Ved utbrudd av smittsom sykdom, som covid-19, har vi tre nivåer for beredskap med hensyn til smittevern; grønt, gult og rødt. Her kan du lese mer om de overordnede smittevernreglene som gjelder for de forskjellige beredskapsnivåene.

  Generelt

  Når alvorlige smittsomme sykdommer, som kan spre seg raskt i samfunnet, oppdages hos enkelt mennesker, vurderer helsemyndigheten hvilke tiltak som er relevante.

  Uansett nivå er basis i all smittevern det samme, nemlig:

  • håndhygiene
  • renhold
  • bli hjemme når du er syk
  • hold avstand til de du ikke har nære relasjoner til

  I helseberedskap har vi tre nivåer:

  Grønt - normal drift

  På grønt nivå har vi en situasjon der det ikke er påvist mange smittede og der det ikke er pågående smitte ellers i samfunnet.

  Som virksomhet er det viktig at du:

  • holder risikovurderinger, planer og kunnskap om smittevern ved like
  • har planer for å sette i verk ekstra renhold og håndtere økt fravær blant ansatte

  Det skal alltid være gode muligheter for håndhygiene, kultur for å være hjemme fra jobb om man er smittsomt syk, og gode rutiner for renhold på sanitæranlegg.

  Tips til planverk

  Det vil i de fleste tilfeller være behov for:

  • økt renhold 
  • redusere antall kontaktflater
   Det betyr å redusere hvor mange som er sammen; hvordan og hvor lenge.Du kan for eksempel organisere ansatte i grupper og redusere antall besøkende til virksomheten. Vurdere reduserte åpningstider eller kortvarig stenging. Vurder også mulighetene for hjemmekontor.

  Gult - økt aktsomhet

  På gult nivå har vi en situasjon, der det er påvist eller mistanke om flere syke. Det vil da være mistanke om eller bekreftet smittespredning i samfunnet.

  Som virksomhet må du:

  • ta i bruk dine planer for renhold og smittevern
  • følge med på hvor mange ansatte som er syke
  • holde deg oppdatert på og følge lokale og nasjonale helsemyndigheters råd

  Rødt - krise

  På rødt nivå har vi en situasjon der det er påvist eller mistanke om mange smittede i samfunnet, lokalt eller nasjonalt. Situasjonen er mest sannsynlig uoversiktlig.

  Hvilke tiltak som er relevant vil være avhengig av mange forhold;

  • hvilken sykdom det gjelder
  • hvordan den smitter
  • hvor mange som er i risiko for å bli smittet og syke
  • hvilke tiltak vi har for å begrense smittespredning og behandle sykdom  

  Smittevernloven gir vide muligheter for å pålegge tiltak, både overfor enkeltindivider, virksomheter og samfunnet som helhet. Det inkluderer pålegg om undersøkelse og behandling, pålegg om reduksjon i åpningstid og stenging av virksomheter, eller lignende.

  Siste endret: 27.12.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?