Du er her: Hjem / Familiens hus / Verdensdagen for psykisk helse 2021

Innhold

  Verdensdagen for psykisk helse 2021

  Verdensdagen for psykisk helse er søndag den 10. oktober. Vi jobber for mer åpenhet rundt psykisk helse og markerer dagen gjennom flere ulike aktiviteter i uke 41. Ved å gi hverandre oppmerksomhet, være til stede og følge opp skaper vi felleskap, respekt og åpenhet. Dette bidrar til å forebygge ensomhet og utenforskap. Årets tema er "Følg opp". #følgopp

  Følg opp - livet under og etter pandemien

  Mange og lange måneder med sosial avstand, isolasjon og usikkerhet har satt sine spor i samfunnet. Årets kampanjetema for verdensdagen er livet under og etter en pandemi, og skal belyse hvor verdifulle vi er for hverandre. Målet er å forebygge ensomhet og utenforskap, og dette kan vi gjøre ved å "følge opp". 

  God psykisk helse handler om motstandskraft. De som opplever å ha venner og et fellesskap er bedre rustet til å takle store omveltninger i livet. Sosial støtte er forebyggende, og det øker sjansen for at man søker om hjelp når det butter. Opplevelsen av nærhet til andre er svært viktig, men mange har dessverre fått kjenne på et større fravær av dette i perioden med pandemi og restriksjoner. 

  Pandemien har tatt bort flere viktige møteplasser og kontaktpunkter som vi før tok for gitt, men det har ikke tatt bort alle. Det gjør at vi må tenke nytt om hvordan følger opp oss selv og hverandre, som enkeltmennesker og som samfunn. Vi må alle bidra til å følge opp, og opprette arenaer for sosialt samvær (Kilde: Verdensdagen)

  «Følg opp» er tredje tema under paraplyen «Oppmerksomhet og tilstedeværelse». Første tema var «Gi tid», og vi oppfordret folk til å gi tid til seg selv og til hverandre. I fjor var oppfordringen å bruke tiden til å vise interesse for hverandre ved å "Spørre mer". I år er oppfordringen " Følg opp"!

  Bli med og følg opp på Ringerike 

  Sammen med gode samarbeidspartnere, og med god støtte fra verdensdagen blir det arrangert et bredt spekter av aktiviteter og arrangementer i Ringerike.

  Selve verdensdagen er søndag 10. oktober. Uken etter markerer vi dagen på arbeidsplassene, i barnehagene, på helsestasjonene, på skolene, på Bylab Hønefoss, i frivilligheten, næringslivet og inviterer deg til å delta på arrangementer og aktiviteter.

  Vi oppfordrer alle til å gjøre noe godt for den psykiske helsen, enten du ønsker å delta på en aktivitet eller vil gjøre noe som er bra for deg.

  • Vær oppmerksom
  • Vær tilstede
  • Følg opp

  Følg opp på arbeidsplassen

  Psykisk helse er en stor del av kommunens satsing på folkehelse, og folkehelse og relasjoner er sentrale tema i lederutviklingsprogrammet. Vi vet at psykiske lidelser er en av hovedårsakene til sykefravær blant ansatte både hos oss og i resten av landet. 

  Hva: NÆRpodd om relasjoner på jobb.

  Å jobbe er en stor del av livet, og hvordan vi har det på jobb og hvordan vi har det ellers i livet, går ofte hånd i hånd. Så mange som 96% mener at jobben er viktig for deres psykiske helse (Kilde: SSB)

  For hvem: Alle ansatte i kommunen.

  Når: Se opp for hvordan du kan følge opp i uke 41.

  Arrangør: HR-og kommunikasjonsavdelingen.

  Ansvarlig: Hver enkelt ansatt.

  Tips til aktiviteter i din organiasasjon eller bedrift

  Gå tur og bli kjent med eller uten vogn

  Hva: Sosial gå- og trilletur i Hønefoss sentrum eller Haug.

  Helsesykepleiere og jordmor blir med på turen. Vi serverer kaffe og frukt.

  For hvem: For deg som har barn i magen og trilletur for de som har fått barn.

  Når: Onsdag 13. oktober kl 12.00 - 13.00

  Hvor: Vi møtes utenfor helsetasjonene:

  • Hønefoss helsetasjon, Familiens Hus, Storgata 13
  • Haug helsestasjon, Fløytingen 95

  Arrangør: Helsetasjonen

  Bli med og bli kjent med andre!

  Følg opp i barnehagene

  I Ringeriksbarnehagene vil verdensdagen bli markert på ulike måter gjennom uken.

  Følg opp på skolene

  Det er undervisning og aktiviteter med fokus på psykisk helse på flere trinn på skolene.

  På ungdomskolene får elevene i 7. trinn undervisning om psykisk helse av helsesykepleierene. På 8. trinn vil helsesykepleierne i samarbeid med lærerene undervise i #Psyktnormalt på nyåret. 

  Flere barne- og ungdomskoler prioriterer å bruke undervisningsopplegget til verdensdagen. Undervisningen i skolen er en del av arbeidet med fagfornyelsen og det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring».
  Undervisningsmateriellet som brukes er er utviklet av Voksne for barn.

  I løpet av første skoleåret for videregående elever blir programmet " Veiledning og informasjon i Psykisk helse" (VIP programmet) brukt. Både lærere og ulike faginstanser har en rolle i undervisningen. Lærerene  underviser, og eksterne ressurser følger opp med tema "Følelser og selvivaretagelse under og etter pandemien".

  Flere skoler deltar også på «Digital aktivitetsfest» som strømmes direkte fra scenen i Søndre park, torsdag 14. oktober.

  Følg gjerne helsestasjonforungdomringerike på Instagram og Facebook gjennom ukene fremover.

  Arrangør: Oppvekstsektoren i utdanning og familie.

  Betydningen av arbeidet med psykisk helse i skole og i barnehage:

  I dag har 180 000 barn psykiske vansker av en slik karakter at det forstyrrer deres hverdag i skole eller barnehage. 135 000 barn har en mor eller far med alvorlig psykisk lidelse eller alvorlig alkoholmisbruk. Barnehagen og skolen er således en arena der åpenhet og informasjon om livets mørkere sider er nødvendig. Professor Arne Holte er en av de som trekker frem verdien av forebyggende arbeid. Han, og flere med han, mener forebygging er svaret på hvordan man skal møte utfordringen. Eksempler er kurs i depresjonsmestring, belastningsmestring og antimobbeprogram. Fra psykologer oppfordres det til å satse bredt på psykisk helse i barnehager og skoler. - Slik bygger vi barn og unges psykiske helse, forebygger psykiske lidelser og får en mer fornuftig samfunnsøkonomi.»

  Kilde: Verdensdagen

  Ungdom følger opp og markerer gjenåpningen av samfunnet

  På bakgrunn av en flott idé av en ungdom, inviterer vi til og møtes og reflektere rundt gjennåpning av samfunnet, hvordan Korona har påvirket oss og tips til hva du kan gjøre hvis du har det tøft. 

  Hva: Tanker og følelser rundt gjenåpningen av samfunnet.

  Du får mulighet til å skrive ned hva du tenker og føler rundt temaet på en lapp. Hvis du ønsker kan du henge opp lappen på veggen eller brenne lappen i bålpanna. 

  Vi får også besøk av psykolog i Ringerike kommune Liv Helene Riis, som skal snakke litt rundt temaet. 

  For hvem: For deg mellom 13 og 25 år.

  Når: Onsdag 13. oktober kl 17.00 - 18.00

  Sted: Bylab Hønefoss.

  Arrangør: Ungdomskontakten sammen med lokale ungdommer.

  Følg ungdomsarrangementet på Facebook

  Gamingkveld

  Liker du å game? Møt andre som liker å gjøre det samme som deg. 

  Hva: Gamingkveld på Ringerike bibliotek.

  Bli med og spill:

  • FIFA
  • Retrpospill
  • Counter Strike
  • Just Dance
  • Polemon Go

  Det blir premier og mat. I tillegg kan du oppleve vår:

  • Bokutstilling med bøker som handler om gaming
  • Kunstutstilling - kunstverk som inspirerer gaming

  For hvem: Åpent for alle, men hovedsakelig for barn og ungdom. 
  Vi registrerer deg når du kommer.

  Når: Torsdag 14. oktober kl 15.00-22.00 

  Hvor: Ringerike bibliotek, Sentrumskvartalet Hønefoss sentrum 

  Ha det gøy sammen med andre, helt gratis!

  Arrangør: Kulturavdelingen sammen med Bizzy og UKM.

  Følg arrangementet på Facebook

  Foredrag: Skjermbruk og dataspill - hvordan følge opp?" 

  Kan spilling være en kilde til konflikt i ditt hjem? Ønsker du mer kunnskap om spill, hvordan det påvirker barnet, og hvordan du og ditt barn sammen kan møte den digitale verden på en god måte?

  Hva: Foreldreforedrag "Skjermbruk og dataspill - hvordan følge opp?"

  Foredragsholderen Gaute Godager, psykoligspesialist og spillutvikler gir oss kunnskap om hvordan vi kan følge opp barn og unge på en god måte, i en til tider ukjent spillverden.

  I magasinet «Psykisk helse» fraråder Godager foreldre å bare trekke ut datakabelen når de blir oppgitt over barnas spilling.
  - Hvis man bare slutter midt i et spill, blir man en sosial piraja, en som ingen vil ha med å gjøre. Spillene er sosiale, man er på lag med hverandre og tar ansvar sammen.

  For hvem: Åpent for alle, men er lagt til rette for foresatte til barn og unge som er 10 år og eldre.

  Når: Torsdag 14. oktober kl 17.30. Dørene åpner kl 17.00

  Hvor: Hønefoss kino,Sentrumskvaralet i Hønefoss sentrum 

  Gratis billetter hentes på Hønefoss Kino:
  Onsdag 13.10 kl 17.00 - 21.00
  Torsdag 14.10 kl 16.00 - 17.15. 

  Det er gratis adgang, men billetter må hentes ut før forestilling.

  Merk at det er kun 140 plasser, og vi praktiserer "førsteman til mølla".

  Arrangør: Utdanning og familie, forebyggende hnet barn, unge og folkehelse. 

  Mer informasjon om foredraget på Facebook.

  Digital aktivitetsfest 

  Bevegelse er godt for den psykiske helsa vår uansett alder. Følg aktivitetene digitalt og beveg deg sammen med oss!

  Hva: Digital aktivitetsfest.

  For hvem: Aktiviteten er for alle, og er gratis.

  Når: Torsdag 14. oktober kl 10.00-12.15

  Program
  Kl 10.00 - 10.30 For barn i barnehager og skoler
  Kl 11.00 - 11.30 For ungdom og voksne
  Kl 11.45 - 12.15 For eldre

  Hvor: Digitalt.
  For å delta logger du deg på linken på Ringerikes blad sin nettside. Deltakelse krever ikke påmelding, men grupper fra barnehager og skoler oppfordres til å melde seg til HOPP i forkant.

  kl 12.30 Etter sending kan du gå tur med DNT Ringerike. Oppmøte ved DNT-stand i Søndre park.

  Arrangør: Frisklivssentralen Ringerike, HOPP Ringerike, Foreningen treningsglede, BUA Ringerike, Frivilligsentralen, DNT Ringerike og Ringerike kulturskole. Hønefoss videregående, Hønefoss Lyd og Ringerikes Blad streamer arrangementet.

  Følg digital aktivitetsfest på Facebook

  Følg opp på Gleden aktivitetssenter 

  Å stille hverandre spørsmål og dele våre historier med hverandre kan bidra til å skape nærvær, gjenkjennelse, forståelse, tillit, respekt og tilhørighet.

  Hva: Orientering med ettertanke og servering.

  Det blir en kort orienteringsrunde med spørsmål som setter i gang mimring og reflektering.

  For hvem: Brukere av Gleden aktivitetssenter.

  Når: Tirsdag 12. oktober kl 10.00 -13.00. 

  Arrangør: Gleden aktivitetssenter i samarbeid med Ringerike Frivilligsentral.

  Følg opp på Dagavdelingen Hov Øst

  Hva: "Psykisk helse orientering" med servering.

  Det blir orientering med poster i nærmiljøet. Her får du spørsmål og tips til hvordan du kan være en god samtalepartner som er tilstede, og som er oppmerksom.

  Å stille hverandre spørsmål og dele våre historier med hverandre, kan bidra til å skaper nærvær, gjenkjennelse, forståelse, tillit, respekt og tilhørighet.

  For hvem: Brukere av tilrettelagte tjenester Øst

  Når: Onsdag 13. oktober kl 10.00 -13.00.

  Arrangør: Ansatte ved tilrettelagte tjenester Hov Øst. 

  Følg opp på Bylab Hønefoss

  Er du nysgjerrig på hva Bylab Hønefoss er? Denne uken er Bylaben et møtested for å følge opp hverandre, og du er velkommen inn!

  Hva: Vafler, bålpanne og kunnskapsdeling om psykisk helse. Slå av en prat med oss om det du er opptatt av, lurer på eller ønsker å følge opp.

  For hvem: For alle.

  Når:
  Tirsdag 12. oktober - fredag 15. oktober kl 10.00-17.00
  Lørdag 16. oktober kl 10.00-15.00 

  Hvor: Bylab Hønefoss, Fossveien 1.

  Arrangør: Bylab Hønefoss sammen med Fontenehuset, Ringerike krise-og kompetansesenter, Rask psykisk helsehjelp, Psykisk helse og rus og Ringerike Frisklivssentral.

  Bylab Hønefoss er et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike Næringsforening og Ringerike kommune.

  Les mer om arrangementet på Bylab Hønefoss (link kommer)

  Åpent hus på Fontenehuset

  Er du nysgjerrig på hva et Fontenehus er? Du er hjertelig velkommen til oss på Fontenehuset Hønefoss. 

  Hva: Åpent hus i St. Olavsgate, Hønefoss.

  For hvem: Åpent for alle

  Når: Onsdag 13. oktober kl 15.30 – 20.00

  Arrangør: Fontenehuset Hønefoss

  Åpent hus - Fontenehuset Hønefoss

  Åpent hus på Ringerike Frivilligsentral

  Vi inviterer alle til åpent hus og til å slå av en prat hos oss over en kopp kaffe. Er du nysgjerrig på det vi gjør? Eller har du bare lyst til å se hvordan vi har det? Eller ønsker du å delta på en aktivitet hos oss? Velkommen til oss!

  Hva: Åpent hus i Torvgata 10, Hønefoss.

  Frivillighet handler om å ha et rausere samfunn, der du gir av deg selv til andre. Det du får igjen er gjerne større enn det du gir. Vi vet at frivillig arbeid styrker den psykiske helsen din, det gjør hverdagen meningsfull og du blir virkelig verdsatt for jobben du gjør.

  Vi trenger alle å bli sett, hørt og verdsatt. Bli med på markeringer av Verdensdagen for psykisk helse du også. Vær oppmerksom, vær til stede. Følg opp!

  For hvem: Åpen for alle.

  Når: Mandag 11. oktober - fredag 15. oktober kl 10.00 -14.00

  Arrangør: Ringerike Frivilligsentral

  Åpent hus på Ringerike Frivilligsentral

  Selvhjelpsgruppe/kafètreff for  deg som er ufrivillig barnløse

  Vi i Ringerike Frivilligsentral inviterer igjen til selvhjelpsgruppe for deg/dere som skal eller går til behandling for ufrivillig barnløshet.

  Mari deler av sine personlige erfaringer. Ved hjelp av IVF har hun nå fått Alexander (1), men prosessen var tøff, og hun skulle ønske hun hadde hjelp av å snakke med andre i samme situasjon mens det pågikk. Mari deler av sin historie, og hvis du også ønsker å dele noe, er du hjertelig velkommen til det.

  For hvem:  Alle som skal eller er til behandling for ufrivillig barnløshet.

  Når: Mandag 11. oktober kl 18.00-19.00.

  Hvor: Ringerike Frivilligsentral. Torvgt 10,  Hønefoss.

  Vi ønsker at selvhjelpsgruppen kan gi likesinnede et sted å møtes, hvor man kan få støtte i en ellers veldig tøff situasjon.

  Påmelding: Send e-post til post@ringerike.frivilligsentral.no eller ring 32 14 21 00.

  Følg arrangementet på Facebook

  Se opp for flere " Følg opp arrangementer"

  Det er mange som ønsker å markere dagen på en eller annen måte. Om du selv har lyst til å følge opp er det bare å starte nå. Hva med å invitere på en gåtur, delta sammen med digital aktivitetsfest, eller bare ta opp telefonen og følge opp!

  Flere følg opp - arrangementer

  • På Universitetet i Sør-Øst Norge, campus Ringerike er det eget opplegg for studentene.

  • Fontenehuset Hønefoss og Psykisk helse og rus i kommunen besøker og snakker med innsatte på Ringerike. Lukket arrangement.

  • Ringerikskonferansen er møtestedet for næringsliv, politikk, offentlig forvaltning og samfunnsliv. Fontenehuset Hønefoss og Rask psykisk helsehjelp har stand.  Arrangementet er torsdag 14. oktober og krever påmelding.

   

  Rask psykisk helsehjelp (RPH)

  Er du trist eller nedstemt? Kjenner du deg engstelig, stresset eller nervøs? Eller har du begynnende rusutfordringer eller søvnproblemer?  Hvis du synes dette er vanskelig å håndtere kan vi i RPH kanskje hjelpe deg!

  Vi tilbyr kurs, veiledet selvhjelp over nett (se assistertselvhjelp.no) og i noen tilfeller individuelle samtaler.

  Rask psykisk helsehjelp

  Helsestasjon for ungdom - vi er her for deg!

  Ønsker du hjelp med spørsmål rundt fysisk, psykisk eller seksuell helse?

  Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis tilbud til ungdom mellom 13 og 23 år. Hos oss treffer du helsesykepleier, lege og jordmor.

  Vi har åpent mandager og torsdager mellom kl. 14.00-17.30.

  Vi er her for deg!

  Helsestasjon for ungdom

  Følg oss på Instagram  eller  Facebook

  Verdensdagen for psykisk helse nasjonalt

  10. oktober er en dagen da vi sammen vil øke bevisstheten om psykisk helse i hele verden. Psykisk helse og lidelser er fortsatt tabu i mange land.

  Mental Helse har siden 2002 koordinert arbeidet med Verdensdagen i Norge på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dagen skal øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse, og fremme gode levevaner. Målet er å gjøre det like lett å snakke om vår psykiske helse som vår fysiske.

  Vi har alle en psykisk helse, og den må vi ivareta.

  Verdensdagen for psykisk helse nasjonalt

  Siste endret: 14.10.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?