Du er her: Hjem / Begynne i 1. klasse

Innhold

  Begynne i 1. klasse

  Det året barnet fyller 6 år skal barnet vanligvis skrives inn i 1. klasse

  Innskriving i 1. klasse

  Foresatte skriver inn sitt barn ved å bekrefte skoleplass i Oppvekstportalen. Det sendes ut invitasjon til alle som er folkeregisterregistrert i Ringerike kommune. 

  Oppvekstportalen 

  Innmelding for skoleåret 2019 - 2020 

  For skoleåret 2019-2020 er det sendt ut invitasjon til alle som har barn født i 2013. Frist for innskriving var 15. februar. 

  Har du ikke skrevet inn barnet?  Da kan du benytte innskrivingsskjema eller ta kontakt med rådgiver på tlf 91 62 62 19. 

  Starte ett år tidligere?

  Foreldre har mulighet til å søke om å la barnet starte på skolen ett år tidligere, altså som 5- åring (fremskutt skolestart).

  Saksgang
  • Søknad om framskutt skolestart sendes til Ringerike kommune, Skole og kultur, innen fristen 20. november høsten før ønsket skolestart.
  • Saksbehandler henter inn informasjon fra barnehagen og ber PPT om en sakkyndig vurdering før vedtak gjøres om avslag eller innvilget framskutt skolestart.
  • PPT gjør en vurdering/anbefaling av framskutt eller ikke framskutt skolestart etter utredning av barnet og samtaler med barnehage og foreldre.
  • Saksbehandler gjør så et begrunnet enkeltvedtak der søknaden innvilges eller avslås. Vedtaket kan påklages av foreldrene.
  Hva vurderes?
  • Barnet må være fylt 5 år innen 1. april det kalenderåret det søkes om framskutt skolestart.
  • For å få framskutt skolestart må barnet som 5-åring være minst like modent som 6- åringen / skolestarteren på det intellektuelle, språklige, motoriske og sosiale området.
  • Det minnes om at selv om barnet framstår som modent for skolestart fysisk, sosialt og intellektuelt som 5-åring, er det viktig å være klar over at dette ikke nødvendigvis henger sammen med skoleprestasjoner 5-10 år framover i tid når det faglige innholdet begynner å bli mer abstrakt og komplisert.

  Søknadsskjema

  Utsatt skolestart?

  I noen tilfeller vurderer foreldre og barnehage å la 6-åringen vente ett år med å begynne på skolen, altså utsatt skolestart. Opplæringsloven åpner for muligheten til å søke kommunen om utsatt skolestart.

  Saksgang

  Søknad om utsatt skolestart sendes av foreldrene til Ringerike kommune, Skole og kultur, innen fristen 1. februar våren før opprinnelig skolestart.

  • Saksbehandler innhenter sakkyndig vurdering fra PPT og uttalelse fra barnehagen før det vedtas om utsatt skolestart innvilges eller avslås.
  • PPT gjør en vurdering/anbefaling av utsatt eller ikke utsatt skolestart etter utredning av barnet og samtaler med barnehage og foreldre.
  • Saksbehandler gjør deretter et begrunnet enkeltvedtak der søknaden innvilges eller avslås. Vedtaket kan påklages av foreldrene.
  • Søknader tas imot også etter fristen i tilfeller der barn flytter til kommunen etter 20. november.
  Hva vurderes?

  Det vurderes om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen.

  Barn som kan kvalifisere for utsatt skolestart, kan være barn som med ett ekstra år i barnehagen vurderes til å ha et bedre utbytte av undervisningen. 

  Søknadsskjema

  Siste endret: 20.02.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?