Du er her: Hjem / Norsk for minoritetsspråklige

Innhold

  Norsk for minoritetsspråklige

  Begrepsforståelse og evne til å forstå skriftlig informasjon er grunnleggende for å få et bra utbytte av opplæringa i grunnskolen. I Ringerike kommune kommer det hvert år nye elever med minoritetsspråklig bakgrunn.
  Velkomstklasser

  Kommunen har velkomstklasser ved Hønefoss skole og Veienmarka ungdomsskole. Velkomstklassene er for alle nyankomne, minoritetsspråklige elever som er bosatt i Ringerike kommune.

   

  Utbytte av norskopplæringa

  For å få et godt utbytte av norskopplæringa, og seinere kunne delta aktivt i det norske samfunnet, er det utrolig viktig at norskkunnskapene blir utviklet på best mulig måte.

  Har du spørsmål om opplæring av minoritetsspråklige elever, ta kontakt med rektor ved den skolen du sogner til.

  Dette sier opplæringsloven

  §2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

  Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.

  Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved.

  Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane.

  Søke om plass

  Hønefoss skole

  Velkomstklassen på Hønefoss skole er en klasse for alle nyankomne, minoritetsspråklige elever mellom 7 og 13 år (2. – 7.trinn) som er bosatt i Ringerike kommune.
  Velkomstklassen er en aldersblandet klasse med hovedfokus på norskopplæring. Klassen er delt i 2 grupper, en klasse med elever fra 2.–4.trinn og en klasse for elever fra 5.–7.trinn.

  Elevene søker plass via nærskolen.

  Norskopplæring og kartlegging
  Velkomstklassen jobber etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Dette er en aldersuavhengig plan som er nivåbasert. Elevene skal ha fullført kompetansenivåene på nivå 1 og 2, før de overføres til sin nærskole.

  I tillegg til norskopplæring har elevene samfunns- og naturfag, emner innen sosial kompetanse, matematikk, kroppsøving, musikk og praktisk estetiske fag.

  Veienmarka ungdomsskole.
  Elevene i velkomstklassen blir værende i denne gruppen til de behersker språket såpass godt at de, med tilpasset opplæring i vanlig klasserom, kan følge ordinær opplæring. Elevene er hjemmehørende ut fra hjemmeadresser til ungdomsskolene Veienmarka, Haugsbygd, Tyristrand og Hov, og starter ordinær opplæring når språket er funksjonelt nok i klasser ved skolen de hører til.

  Søknadsskjema til velkomstklassen på Veienmarka ungdomsskole finner du her.

  Siste endret: 04.09.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?