Du er her: Hjem / Norsk for minoritetsspråklige

Innhold

  Norsk for minoritetsspråklige

  Begrepsforståelse og evne til å forstå skriftlig informasjon er grunnleggende for å få et bra utbytte av opplæringa i grunnskolen. I Ringerike kommune kommer det hvert år nye elever med minoritetsspråklig bakgrunn.

  Velkomstklasser

  Kommunen har velkomstklasser ved Hønefoss skole og Veienmarka ungdomsskole. Velkomstklassene er for alle nyankomne, minoritetsspråklige elever som er bosatt i Ringerike kommune.

  Utbytte av norskopplæringen

  For å få et godt utbytte av norskopplæringen, og senere kunne delta aktivt i det norske samfunnet, er det utrolig viktig at norskkunnskapene blir utviklet på best mulig måte.

  Har du spørsmål om opplæring av minoritetsspråklige elever, ta kontakt med rektor ved den skolen du sokner til.

  Dette sier opplæringsloven

  §2-8. Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter

  Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig kunnskap i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.

  Morsmålsopplæringen kan legges til annen skole enn den eleven til vanlig går ved.

  Når morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring ikke kan gis av eget undervisningspersonale, skal kommunen så langt som mulig legge til rette for annen opplæring tilpasset forutsetningene til elevene.

  Søke om plass

  Hønefoss skole (7 og 13 år)

  Velkomstklassen på Hønefoss skole er en klasse for alle nyankomne, minoritetsspråklige elever mellom 7 og 13 år (2. – 7.trinn) som er bosatt i Ringerike kommune.

  Velkomstklassen er en aldersblandet klasse med hovedfokus på norskopplæring.
  Klassen er delt i 2 grupper:

  • en klasse med elever fra 2.–4.trinn
  • en klasse for elever fra 5.–7.trinn

  Elevene søker plass via nærskolen de sokner til.

  Norskopplæring og kartlegging

  Velkomstklassen jobber etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Dette er en aldersuavhengig plan som er nivåbasert. Elevene skal ha fullført kompetansenivåene på nivå 1 og 2, før de overføres til sin nærskole.

  I tillegg til norskopplæring er det opplæring i:

  • samfunns- og naturfag
  • emner innen sosial kompetanse
  • matematikk, kroppsøving
  • musikk
  • praktisk estetiske fag
  Veienmarka ungdomsskole

  Elevene i velkomstklassen blir værende i denne gruppen til de behersker språket såpass godt at de, med tilpasset opplæring i vanlig klasserom, kan følge ordinær opplæring.

  Elevene er hjemmehørende ut fra hjemmeadresser til ungdomsskolene Veienmarka, Haugsbygd, Tyristrand og Hov, og starter ordinær opplæring når språket er funksjonelt nok i klasser ved skolen de hører til.

  Søknadsskjema til velkomstklassen på Veienmarka ungdomsskole finner du her

  Siste endret: 11.01.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?