Du er her: Hjem / Benterud skole

Innhold

  Benterud skole

  Benterud skole åpner 3. januar 2019. Elever fra Eikli skole og Kirkeskolen starter hos oss.

  Adresse: Harald Hardrådes gate 31, 3511 HØNEFOSS

  Telefon: 32 12 25 00

  E-post: benterud.skole@ringerike.kommune.no

  Kommunikasjon med foresatte - meldingssystem på SMS

  Slik sender du mobilmelding til skolen:

  Du sender meldingen til tlf. 59 44 44 32

  Begynn sms med å skrive: BEN<TRINN> meldingen

  eks: BEN2 Erik skal til tannlegen i dag. Hilsen Ingun

  eks: BEN6 Unni er syk i dag. Hilsen Vibeke

  Dere skal ikke ha mellomrom mellom BEN og trinn, men mellom trinn og meldingen du skal skrive.

  Informasjon om Benterud skole  

  Første skoledag på Benterud skole

  Første skoledag på Benterud skole blir TORSDAG 3. JANUAR 2019 kl. 1600 - 1800.

  Foresatte er hjertelig velkommen sammen med barna denne ettermiddagen. Det blir anledning til se på skolen og møtene ansatte de på forskjellige trinnene.

  Dagsrytme på Benterud skole

  Alle trinn starter kl. 0810 hver dag

  Det er friminutt kl. 0940 -1000, 1120 -1150 og 1320 - 1330

  Sluttider:

  Trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
  1 1250 1250 1250 1320 1320
  2 1250 1250 1250 1320 1320
  3 1250 1250 1250 1320 1320
  4 1250 1250 1250 1320 1320
  5 1250 1250 1430 1430 1320
  6 1250 1250 1430 1430 1320
  7 1250 1250 1430 1430 1320
  Referat og presentasjoner fra foreldremøte Benterud skole 13. november 2018

  Referat fra foreldremøte - skrevet av FAU-leder fra Eikli

  Presentasjon fra rektor

  Presentasjon av Benterud skole

  Presentasjon av Benterud skole - bilder

  Trinnorganisering

  Bruk av Chromebook

  Kontrakt for bruk av Chromebook for elever

  Nettvett

  Chromebook til elevene

  Benterud skole får levertet de Chromebook som elevene skal ha i starten av februar.  Kontraktene vil derfor bli sendt ut i løpet av januar

  Leksetilsyn på Benterud skole

  Vi starter opp med leksetilsyn på Benterud skole fra uke 2-2019.  Leksetilsynet blir for 2. - 4. trinn og på onsdager kl. 1250 - 1420 og på torsdag kl. 1320 - 1450.  Det blir på 4. trinn sitt trinnområde.

  SFO

  Informasjonshefte SFO

  Her finner informasjon om SFO på Benterud skole

  Ofte stilte spørsmål

  Se om finner svaret på spørsmålet her eller under "Informasjon om Benterud skole".  Hvis ikke, send e-post til Roy Korslien roy.korslien@ringerike.kommune.no  - og svaret legges ut her så snart som mulig

  Transport av elever i Hadelandsveien

  Til Benterud skole.

  Hønefoss taxi utfører tilbringertransporten av elevene som bor i Hadelandsveien. Elevene blir hentet på hjemmeadresse, og kjørt til busstoppet i Hønensvingen. De tar linje 212 fra Hønensvingen kl. 07.37 til Benterud skole kl. 07.44.

  Retur fra Benterud skole

  Linje 212 kjører innom stoppet i Eikliveien etter skoleslutt, og kjører til busstoppet i Hønensvingen. Elevene som bor i Hadelandsveien, bytter til Hønefoss taxi, som kjører de til hjemmeadresse.

  Hønefoss taxi vil i en overgangsperiode vente til bussen kommer om morgenen, men dette kan få konsekvenser for annen skolekjøring i Ringerike om Hønefoss taxi må vente lenge.

  Busskort til elever med behov for skoleskyss

  Vi håper at elevene kan få få busskortene sine før jul.  De som har busskort, kan benytte disse videre.  De som ikke har busskort, får midlertidige busskort.

  Informasjon om bussruter og busstider

  Da er bussrutene til Benterud skole klare.  Informasjon om de forskjellige rutene finnes her:

  Rute 211, Rute 212, Rute 214, Rute 221, Rute 224, Rute 228, Rute 254

  Hvilke bussruter etableres for elever ved Benterud skole?

  Brakar vil være tilstede på foreldremøtet 13. november og svare på spørsmål som gjelder transport til/fra Benterud skole

  Spørsmål stilt til Brakar på foreldremøte 13/11-18

  Viser til referat fra foreldremøtet for svar på spørsmål som ble stilt til Brakar ang. transport

  Kan elever på Hønefoss VGS starte 15 minutter før elever på Benterud skole?

  Startidene på Benterud skole må samordnes med Brakar sine rutetider.  Vi har allerede overbragt våre ønsker til Brakar og de vil presentere sine forslag til til transport til/fra Benterud på foreldremøte 13. november.

  Oversikt over Benterud skole som start- og sluttider ligger under "Informasjon om Benterud skole"

  Er det kapasitet i trafikkbildet til at foreldre får mulighet til å parkere bil, for så å komme inn på skolen for å sjekke hyller, vått utetøy, utvikle relasjon til skolen etc?

  Det er totalt ca 40 parkeringsplasser ved Benterud skole.  Disse er fordelt på to områder, en ved hovedinngangen og en ved inngangen til hallen.  Hvis det ikke er ledige plasser, henvises det til andre ledige offentlige parkeringsplasser i området.

  Vil det være behov for foreldrevakter på morgenen?

  FAU ved Benterud skole organiserer foreldrevakter i forbindelse med skolestart 4/1 og 7/1. Det anbefales å ta kontakt med FAU for å avklare behov for foreldrevakter.

  Benterud skole vil i starten også sørge for at det er tilgjengelige bussvakter ved skolestart/skoleslutt.  Behovet for dette vil vurderes fortløpende.

  Kapasitet på Kiss&Ride

  Det vil være plass til ca. 10 - 12 biler samtidig på Kiss&Ride.  Det er viktig å huske på at Kiss&Ride ikke er en parkeringsplass, men et sted der barna kun skal slippes av/hentes.

  Hvor mange elever er det på hvert trinn?

  Antall elever på Benterud pr. 08/10-2018:

  Trinn Antall elever
  1  24
  2  42
  3  42
  4  45
  5  43
  6  42
  7  38

   Totalt 276 elever

  Aktuelt

  Informasjon om spesialskyss

  Informasjon om spesialskyss/taxi finner du her

  Informasjon om skoleskyss - oppdatert 11/1 kl. 1400

  Vi har nå fått beskjed fra Brakar om at stoppestedet på Hesselberg flyttes til Hønensvingen fra og med mandag 14/1.

  De som har tilbud om drosje til/fra bussholdeplass og som ikke ønsker å benytte seg av det tilbudet, må gi beskjed om det til Lillian Ellevold 

  Se informasjon om spesialskyss her

  Informasjon om skoleskyss - oppdatert 9/1 kl. 2200

  På møtet med Brakar i dag har vi bestemt at alle spørsmål om skoleskyss, evt. forsinkelser, farlig skolevei o.l. skal rettes til Lillian Ellevold på e-post

  Informasjon om skoleskyss - oppdatert 4/1 kl. 1630

  Rektor har nå fått garanti fra Brakar om at på mandag 7/1 skal skoleskyss fungere etter planen.  Benterud skole vil også stille med ekstra bussvakter mandag morgen for å trygge elevene best mulig.

  I tillegg blir det et møte med Brakar på onsdag morgen, der hensikten er å få løst opp i alle utfordringer som har vært/er med skoleskyss.  På dette møtet deltar det 2 foresatte, slik at vi sikrer at alle spørsmål blir belyst.

  Har du noen spørsmål, kan du kontakte rektor på telefon 924 93 824 (er tilgjengelig på telefon i helgen).

  Informasjon om bruk av parfyme

  Her finner du informasjon om bruk av parfyme/parfymefrie produkter på Benterud skole

  Velkommen til første skoledag på Benterud

  Her finner du invitasjon til første skoledag på Benterud skole (pdf format) (word format) samt informasjon om skoleskyss

  Benterudgata er stengt fra skolestart til ca. 18/1

  Benterudgata blir stengt fra skolestart til ca.18/1 pga. av anleggsarbeider - se skisse.  Entreprenøren sørgen for skilting og sikkerhetstiltak.  Vi anbefaler å bruke Eikliveien fra Rådhuset, via Kiss&Ride og ned til Benterud skole.

  Til dere som ikke fikk midlertidige busskort 17/12

  Hvis ditt barn ikke fikk midlertidig busskort 17/12 og du lurer på om ditt barn har fått innvilget skoleskyss eller ikke, send en e-post til rektor (roy.korslien@ringerike.kommune.no ) med barnets navn og trinn, så sjekker vi det mot listene fra Brakar.  Det kan hende at noen er glemt

  Informasjon om bussruter og busstider

  Da er bussrutene til Benterud skole klare.  Informasjon om de forskjellige rutene finnes her:

  Rute 211, Rute 212, Rute 214, Rute 221, Rute 224, Rute 228, Rute 254

   

  Les mer om konseptet og utbyggingen av Benterud her

  Søknad om plass på Hjerterommet (frist 15. januar)

  Minner om at søknadsfristen for søknad om plass på Hjerterommet er 15. januar 2019. Søknadsskjema leveres til avgivende skole eller barnehage. 

  Søknadsskjema finner du her 

  Ferie og fridager

  Skoleruta 2018-19
  August Første skoledag mandag 20.08.
  Oktober Høstferie 01.10.– 05.10 (uke 40)
  November Fri for elevene fredag 16.11.
  Desember Siste skoledag før jul fredag  21.12.
  Januar Første skoledag etter jul  torsdag 03.01.
  Februar Vinterferie 25.02-01.03. (uke 9)
  Mars Vinterferie 25.02-01.03. (uke 9)
  April Påskeferie 15.04. til og med mandag 22.04.
  Mai Fri onsdag 01.05, og torsdag 30.05. (Kr. Himmelfartsdag)
  Juni Fri mandag 10.06. (2. pinsedag) Siste skoledag torsdag er 20.06.

  Skolerute for 2019-2020 og 2020-2021

  Felles for alle skoler

  Ringeriksskolen

  Skoler i Ringerike

  Vi bygger skoler

  Skoleportal - innloggingsside

  Digital barnehage- og skolehverdag

  Begynne i 1. klasse

  Elevvurdering og eksamen

  Skoleskyss SFO

  Elevforsikring

  Personopplysninger i skolen

  Planer, rutiner og vedtekter

  Lån/leie av skolelokaler

   Ekstra behov

  Ekstra hjelp i barnehage og skole

  PPT i skolen PPT i barnehagen

  Norsk for minoritetsspråklige

  Elever med spesielle behov

  Fritak fra aktiviteter i skolen

  Ferie og permisjon

  Ferier og fridager

  Elevpermisjon

  Trivsel

  Trivsel i Ringeriksskolen

  Den kulturelle skolesekken

  En trygg skoledag uten mobbing

  Fritak fra aktiviteter i skolen

  Ordensregler

  Kontakt oss

  Adresse: Harald Hardrådes gate 31, 3511 HØNEFOSS

  Sentralbord: 32 12 25 00

  Rektor og ansvarlig for Hjerterommet:

  Roy Korslien 924 93 824

  Avdelingsleder 1. - 2. trinn/SFO:
  Mona Gabrielsen Lund  986 06 733

  Avdelingsleder 3. - 5. trinn:
  Mona H. Loe Haugaa   938 02 629

  Avdelingsleder 6. - 7. trinn: 
  Inger Marie Skjolden  977 37 123

   

  Benterud skole

  Besøksadresse:

  Benterud
  3511 Hønefoss
  Siste endret: 20.02.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?