Du er her: Hjem / Helgerud skole

Innhold

  Helgerud skole

  Helgerud skole er en 1-7 skole med 2 paralleller og 229 elever. Skolen ligger i flotte naturomgivelser ca 5 km vest for Hønefoss sentrum, og midt i et område med ca. 3000 innbyggere.

  Helgerud skole

  Aktuelt

  Skal ditt barn starte i 1.trinn høsten 2019?

  Her vil det legges ut informasjon til foreldrene om datoer, frister og eventuelt annen informasjon.

  Våren 2019:

  Innskriving til 1.klasse [logg inn i Oppvekstportalen] Skoleinnmeldingen er gjennomført. Ta kontakt med skolen ved spørsmål. 

  Søknad SFO-plass. Søknad gjøres i Oppvekstportalen.

  Frist 01.april
  Mer informasjon om SFO [her]
  Alle som søker vil få plass, bekreftelse og tilbud sendes ut i løpet av uke 14. 

  Mandag 27.mai kl. 18.00 foreldremøte

  Tirsdag 28.mai kl. 18.00 foreldremøte

  Onsdag 29.mai kl. 09.00 førskoledag


  Høsten 2019:
  Mandag 19.08 Kl 09.00 1. skoledag

  Mer informasjon om skolestart på nettsidene til Ringerike kommune

  Velkommen til Helgerud skole

  Nyttig

  Kommunikasjon med foresatte -meldingssystem på SMS

  Send melding om fravær

  sendes som sms til:
  59 44 44 32 Start meldingen med HEL[TRINN] mellomrom TEKST.

  Skolen bruker SMS for å kunne kommunisere raskere og mer effektivt med hjemmet. Ordningen er et godt alternativ for melding om fravær og for hastemeldinger.

  • Send melding når barnet ditt er sykt
  • Motta viktige påminnelser og endringer fra skolen
  • Skolen sender varsling-sms ved uforutsette hendelser
  • Les en utfyllende brukerveiledning

  Eksempel: HEL3 Ola er syk i dag. Hilsen Kari

  Skoleportal - innloggingsside

  Fellesside for alle digitale innlogginger for elever, ansatte og foresatte. IST, GSuite, IST Direkte og Oppvekstportalen

  Elevpermisjon

  Informasjon og søknadsskjema

   

  Helgerud SFO

  Ansatte

  Roger Bogen, avdelingsleder
  Anny Stensæter, koordinator
  Anny Mette Bjørklund
  Mona Engebretsen
  Marit Frosting
  Ole Geir Haugerud
  Mattis Karlsen
  Nina Myhre
  Anne Marit Solli
  Gunn Sveen
  Markus Mosengen (fast vikar)

  Felles informasjon SFO Ringerike kommune 

  Felles informasjon for alle skolene med vedtekter og betalingsinformasjon. 

  Startside

  Startside for elever, foresatte og ansatte

  Startside

   

  Ukeplaner/trinnsider

  Ukeplaner og informasjon

  Foresatte og elever finner ukeplaner og annen informasjon på en intern Google-side. Kontaktlærere informerer om nettadressen.

  Ferie og fridager

   Høsten 2018

  Skolerute for 2018-19
  Merk at det er planleggingsdag og fri fredag 16.november
  Siste skoledag før jul er fredag 21.12. (skolen slutter 11.50. SFO åpent til 17.00.

  Skolerute for 2019-2020 og 2020-2021

  Felles for alle skoler

  Ringeriksskolen

  Skoler i Ringerike
  Vi bygger skoler
  Skoleportal - innloggingsside
  Digital barnehage- og skolehverdag
  Begynne i 1. klasse
  Elevvurdering og eksamen
  Skoleskyss
  SFO
  Elevforsikring
  Personopplysninger i skolen
  Planer, rutiner og vedtekter
  Lån/leie av skolelokaler

  Ekstra behov


  Ekstra hjelp i barnehage og skole
  PPT i skolen
  PPT i barnehagen
  Norsk for minoritetsspråklige
  Elever med spesielle behov
  Fritak fra aktiviteter i skolen

  Ferie og permisjon

  Ferier og fridager
  Elevpermisjon

  Trivsel

  Trivsel i Ringeriksskolen
  Den kulturelle skolesekken
  En trygg skoledag uten mobbing
  Fritak fra aktiviteter i skolen
  Ordensregler

  Helsesykepleier

  Helsesykepleier på skolen er:

  Merete Dahl Strand

  Tlf  32 18 15 50 (skolen)

  Mobil 408 04 249 

  Hun har faste dager tirsdag, torsdag og fredag samt mandager i oddetallsuker.

  Kontakt oss

  Adresse: Valhallveien 27, 3518 HØNEFOSS

  Tlf: 32 18 15 50  SFO: 32 18 15 54

  Rektor:
  Benedicte Murstad Sollien Telefon 32 18 15 52 / 952 64 948

  Avdelingsleder 1.-3. trinn og SFO: 
  Roger Bogen  951 08 447

  Avdelingsleder 4.-7. trinn: 
  Lise Karine Bråthen 32 18 15 53

  Helgerud skole

  Besøksadresse:

  Valhallveien 27
  3518 Hønefoss

   

  Alle ansatte

  Alle ansatte kan nås via telefon 32 18 15 50

  Ask, Marit

  Marit.Ask@ringerike.kommune.no

  Berger, Helena
  Helena.Berger@ringerike.kommune.no

  Bjørklund, Anny Mette
  Anny.Mette.Bjorklund@ringerike.kommune.no 

  Bogen, Roger
  Roger.Bogen@ringerike.kommune.no 

  Brandsæter, Tone          
  Tone.Brandsaeter@ringerike.kommune.no 

  Bråthen, Lise Karine      
  lise.karine.brathen@ringerike.kommune.no

  Bugge, Christine   
  Hjordis.Christine.Borch.Bugge@ringerike.kommune.no

  Bygmester, Hege          
  Hege.Bygmester@ringerike.kommune.no

  Engebretsen, Mona 
  Mona.Engebretsen@ringerike.kommune.no 

  Olsen, Liv Berit Erstad  
  Liv.Berit.Erstad.Olsen@ringerike.kommune.no 

  Flaskerud, Snefrid         
  Snefrid.Flaskerud@ringerike.kommune.no 

  Frosting, Marit               
  Marit.Frosting@ringerike.kommune.no 

  Hansen, Gjertrud Strøm 
  Gjertrud.Strom.Hansen@ringerike.kommune.no 

  Haugerud, Ole Geir       
  Ole.Geir.Haugerud@ringerike.kommune.no

  Herføl, Hans-Petter       
  Hans.Petter.Herfol@ringerike.kommune.no

  Johansen, Tomas         
  Tomas.Johansen@ringerike.kommune.no 

  Jørgensen, Liv Hege    
  Liv.Hege.Jorgensen@ringerike.kommune.no

  Karlsen, Mattis              
  Mattis.Karlsen@ringerike.kommune.no


  Mosskull, Arne Ingvar   
  Arne.Ingvar.Mosskull@ringerike.kommune.no 

  Myhre, Nina                   
  Nina.Myhre@ringerike.kommune.no

  Oterhals, Kenneth         
  Kenneth.Oterhals@ringerike.kommune.no 

  Røine, Hans Vegard     
  Hans.Vegard.Roine@ringerike.kommune.no 

  Schjelderup, Monica    
  monica.hogset.schjelderup@ringerike.kommune.no
   
  Solli, Anne Marit
  Anne-Marit.Solli@ringerike.kommune.no

  Sollien, Benedicte Murstad         
  Benedicte.Murstad.Sollien@ringerike.kommune.no

  Solvang, Daniel            
  Daniel.Solvang@ringerike.kommune.no 

  Stensæter, Anny           
  Anny.Stensaeter@ringerike.kommune.no 

  Sveen, Gunn                
  Gunn.Sveen@ringerike.kommune.no 

  Ward, Emma Louise ( i permisjon til 06.01.19)
  Emma.Louise.Ward@ringerike.kommune.no

  Ødegaard, Bente         
  Bente.Odegaard@ringerike.kommune.no 

  Øveren, Lena                
  Lena.Overen@ringerike.kommune.no

  Siste endret: 15.03.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?