Du er her: Hjem / Frivillighet / Strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner høst 2022

Innhold

  Strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner høst 2022

  Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om strømstøtte via Lotteri- og stiftelsestilsynet. Formålet med strømstøtteordningen er å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

  Om støtteordningen

  Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner for søknader om strømstøtte 19. oktober. Lenke til søknadsskjema kommer (saken blir oppdatert). Søknadsfristen er 16. november klokken 13:00.

  Perioden det kan søkes strømstøtte for er juli-september 2022.

  Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

  Hvem kan søke?

  Lag, foreninger og frivillige organisasjoner kan søke om strømstøtte. Søker må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og følgende organisasjoner har rett til å søke:

  • Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret. Vi oppfordrer organisasjoner som oppfyller kriteriene, til å registrere seg.
  • Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse.
  • Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. For eksempel kan frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats. 

  Hvordan fungerer strømstøtteordningen?

  Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner med strømforbruk med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Mottakere får dekket 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.


  Støttesatsen er likevel vesentlig lavere enn for strømprisområdene lengre sør. For eksempel vil en støttesats på 4,23 øre pr kWt bety at et forbruk på 10 000 kWt gir et søknadsbeløp på 423 kroner.

  Les mer om strømstøtte

  Les mer om vilkårene

  Siste endret: 17.10.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?