Du er her: Hjem / Helse / Aktuelt / Dialogmøte om videre bruk av Hønefoss omsorgssenter

Innhold

  Dialogmøte om videre bruk av Hønefoss omsorgssenter

  Ringerike kommune inviterer innbyggere i nærområdet til Hønefoss omsorgssenter til å komme med innspill i en konsept- og  mulighetsstudie for videre bruk av Hønefoss omsorgssenter.

  Vi ønsker innspill

  Politikerne ønsker innspill fra de som bor i nærområdet til Hønefoss omsorgssenter om hvilke ønsker og behov de har for senteret i årene framover. Vi inviterer derfor til et dialogmøte ved ByLab i Hønefoss 19.september kl. 16-18.

  I 2020 gjennomførte Ringerike kommune en innbyggerundersøkelse i forbindelse med utarbeiding av kommuneplanens samfunnsdel og samfunnsreformen Leve hele livet. Da innhentet kommunen informasjon om hvilke tjenester befolkningen har behov for i nærmiljøet sitt. Vi ønsker nå å få konkretisert dette ytterligere når det gjelder mulige funksjoner for framtidig bruk av Hønefoss omsorgssenter.

  Hønefoss omsorgssenter

   Foto: Pål Tr. Mannsverk/Ringerikes Blad

  Vi blir stadig flere eldre

  Vi blir stadig flere eldre over 80 år. Aldring er ingen sykdom, men med stigende alder øker risikoen for å bli syk. I 2017 mottok rundt 45 % av de over 80 år en form for omsorgstjeneste i Norge. I Ringerike kommune har vi per 2022 institusjonsplasser til 9,5 % av innbyggerne som er over 80 år.  Prosenten angir det vi kaller vi for dekningsgrad av institusjonsplasser. Fram til 2040 vil antall eldre over 80 år dobles, noe som vil si at behov for tjenester vil øke markant.

  Allerede i 2030 vil andelen som er over 80 år ha økt med 50 prosent. Hvis vi ikke øker antall sykehjemsplasser vil vi ha lavere dekning i årene som kommer. Dekningsgraden vil falle fra 9,5 % i dag til 7,1 % i 2028.

  Vi jobber med å finne gode løsninger

  Kommunen, både politikere og administrasjon, jobber med å finne gode løsninger på denne utfordringen. En del av planen er å bygge nytt sykehjem som skal stå ferdig i 2029. Som tallene viser vil vi få en utfordring med antall plasser før denne tiden også, derfor har det vært utredet om Hønefoss omsorgssenter kan restaureres for å driftes fram til nytt sykehjem står klart.

  Mulighetsstudie

  Denne utredningen er en konsept- og mulighetsstudie, hvor man ser på flere muligheter uten å ha landet en konklusjon. Foreløpig viser mulighetsstudien at rehabilitering av Hønefoss omsorgssenter blir svært kostbart. Du kan lese mer om dette i den politiske saken her.

  Gi ditt innspill i dialogmøtet

  Velkommen til dialogmøte ved ByLab
  mandag 19.september mellom kl. 16-18.

  Her kan du komme innom og gi ditt innspill.

  Lurer du på noe?

  Har du spørsmål, eller ønsker du mer informasjon?

  Ta kontakt med rådgiver i Helse og omsorg

  Julie Hildeskår

  Telefon: 976 07 122

  Siste endret: 09.09.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?