Du er her: Hjem / Helse / Aktuelt / Legger til rette for pårørendebesøk

Innhold

  Legger til rette for pårørendebesøk

  Tiltakene for å beskytte eldre og sårbare grupper fra koronaviruset har vært svært effektive. Smittebelastningen er betydelig redusert, og vi er veldig takknemlig for den innsatsen beboere og pårørende har bidratt med. Nå tilrettelegger vi for besøk i fellesområder innendørs på institusjonene våre, men vi er fremdeles helt avhengig av hjelp for å lykkes videre med å begrense smitten.

  Tilrettelagte fellesområder for besøk

  - I Ringerike kommune har vi under hele koronaperioden gjort lokale tilpasninger slik at besøk har vært mulig å gjennomføre ute og i enkelte tilfeller inne, forteller Christian Skari.

  Til høsten og vinteren kan det bli vanskelig å gjennomføre besøk utendørs på grunn av vind og vær.
  - Vi tilrettelegger derfor nå for sammenkomster mellom pårørende og beboere på fellesrom innendørs på våre institusjoner, sier Skari.

  For å ivareta smittevernhensyn er det viktig å ha en tydelig praksis for gjennomføring, og her er vi avhengig av fortsatt god hjelp fra alle dere.

  Praksis for besøk og sammenkomster

  • Besøk på tilrettelagte fellesarealer skal avtales med avdelingen. Besøket skal ikke bestå av mer enn to besøkende av gangen, opptil to timer.
  • En liten og fast besøksgruppe på ikke flere enn fire personer anbefales for å redusere smitterisikoen.
  • Beboere som skal være med ut kan etter avtale hentes og forlate institusjonen for en kort periode, opptil to timer.
  • Sengeliggende beboere kan etter avtale motta besøk i institusjonen for en kort periode, opptil en time.
  • Hygienereglene som er fastsatt av nasjonale helsemyndigheter må følges. Dette gjelder spesielt avstandsregler, håndhygiene og å avstå fra besøk ved tegn på egen sykdom.

  Alle besøk og sammenkomster må avtales med avdelingen på forhånd, noe som også er et nasjonalt krav for å gjøre smitteoppsporing lettere.

  Digital kontakt via nettbrett

  Kommunen arbeider nå med å utvikle en tjeneste der nettbrett skal være tilgjengelig ved alle våre institusjoner for digital kontakt mellom beboere og pårørende. Muligheten for kontakt via lyd og bilde kan gi gode og meningsfylte møter, noe som er svært viktig for livskvalitet og helse til den enkelte.

  - I Helse og Omsorg er vi svært takknemlig for innsatsen dere gjør for forhindre smittespredning lokalt her på Ringerike. I Ringerike har vi ikke registrert smitte blant beboere i institusjoner. Det er takket være en vellykket fellesinnsats fra alle besøkende, beboere og ansatte, sier overlege Christian Skari.

  Han understreker videre at vår felles dugnadsinnsats rundt smittevern er like viktig fremover.

  Her kan dere lese mer om status og nyheter angående korona.

  Siste endret: 02.10.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?