Du er her: Hjem / Helse / Folkehelsearbeid

Innhold

  Folkehelsearbeid

  Folkehelsemelding

  Ringerike kommune har en egen folkehelsemelding: Folkehelsemeldingen 2012-2030 «Helse i alt vi gjør» som legger føringene for folkehelsearbeidet i kommunen frem mot 2030. I meldingen pekes det ut tre visjoner og satsingsområder:

  Ringerike - Best for barn

  Ringerike - Aktivitet for alle

  Ringerike - Folkehelsekommunen

  Målet er færre livsstilsykdommer, skader og plager- og flere leveår med god helse.

  Her kan du lese folkehelsemeldingen:  Folkehelsemeldingen 2012-2030.pdf

  Her kan du lese folkehelseprofilen for 2018: https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0605&sp=1&PDFAar=2018

   

  Folkehelsekoordinator

  Lina Marie Brathaug Frantzen

  e-post Lina.marie.brathaug@ringerike.kommune.no

  Tlf: 40 90 01 34.

   

  Lovverk

  Folkhelseloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29

  Folkehelseforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-28-692

   

   

  Siste endret: 21.08.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?