Du er her: Hjem / Helse / Støttekontakt

Innhold

  Støttekontakt

  Hvem kan få støttekontakt?

  Støttekontakt er en tjeneste som kan  innvilges til barn, unge og voksne som har behov for hjelp og støtte for å få en meningsfylt fritid. Ordningen kan organiseres enkeltvis eller i grupper.

  Hva gjør en støttekontakt?

  En støttekontakt en en brobygger til sosial aktivitet og deltagelse. Målet er å gi deg en meningsfull fritid sammen med andre. Du får tildelt et visst antall timer per uke. Du og din støttekontakt avtaler hva timene skal inneholde. Det er ofte privatpersoner uten fagbakgrunn som er støttekontakter.

  Pris

  Tjenesten er gratis, men du må selv dekke kostnad for aktiviteter.

  Har du ledsagerbevis kan dette benyttes som gratis inngang for din støttekontakt til mange aktiviteter sammen med deg. 

  Støttekontakten kan søke om ledsagerbevis her

  Hvordan søker jeg?

  Søknadsskjema for helsetjenester

  Du kan også kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester hvis du ønsker mer informasjon og hjelp.

  Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

  Tlf: 409 00 139

  Besøksadresse: Storgt. 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123, 3502 Hønefoss

  Vil du bli støttekontakt?

  Som støttekontakt bidrar du til at mennesker med bistandsbehov får en større mulighet til aktiv og meningsfull fritid utenfor hjemmet, med mål om en bedre helse.

  Les mer om hvordan man blir støttekontakt her

  Aktuelle lover

  Tildelingskriterier

  Klage og tilbakemeldinger på helse- og omsorgstjenester

  En rekke kommunale tjenester har klagerett etter gjeldene lovverk. Dersom det er klagerett på tjenesten du søker vil informasjon om din klageadgang  fremkomme i vedtaket.  Du har rett på informasjon og hjelp til å klage fra kommunen.

  Tilbakemeldinger

  Vi er opptatt av å yte gode tjenester og drive kontinuerlig forbedring av kvaliteten i tjenestene. Ønsker du å gi en tilbakemelding, oppfordrer vi deg til å benytte kommunens tilbakemeldingsskjema. Du kan også kontakte servicetorget.

  Daglige tilbakemeldinger om samhandling kan gjerne gjøres direkte til den tjenesteyteren du har kontakt med. 

  Tilbakemeldingsskjema for helsetjenester

  Du kan også finne skjemaet i papirform ved inngangen til de store institusjonene eller på Servicetorget.

   

  Siste endret: 26.02.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?