Du er her: Hjem / Helse / Fritidskontakt (tidligere støttekontakt) / Bli fritidskontakt?

Innhold

  Bli fritidskontakt?

  Som fritidskontakt bidrar du til at mennesker med bistandsbehov får en større mulighet til aktiv og meningsfull fritid utenfor hjemmet, med mål om en bedre helse.

  Hvem er man fritidskontakt for?

  Mennesker i alle aldre, fra små barn til eldre, kan få vedtak om fritidskontakt hvis de er behov for det.

  Personen kan ha ulike diagnoser og/ eller fysiske funksjonshemming. Det kan være psykiske lidelser eller utviklingshemming, autisme, rusavhengige, psykiske utfordringer, demens, synshemming, blinde. Noen kan ha diabetes, epilepsi eller er avhengig av rullestol.

  Ledige fritidskontaktoppdrag

  Hvor mye tid er det snakk om?

  Vi har pr. i dag personer som har vedtak om fritidskontakt fra 1 til 10 timer pr. uke.

  Hva gjør man når man er fritidskontakt?

  Bistå og være en støtte ved:

  • fysisk aktivitet (gå tur, svømme, ski, fotball, fiske o.l.)
  • handling i butikker (mat eller klær mv.)
  • sosiale aktiviteter (være ledsager)
  • opphold i det offentlige rom, for å kunne oppleve større trygghet
  • å trene på sosiale aktiviteter og lignende
  • å bygge nettverk, etablere vennskap m.m.

  Hvem kan bli fritidskontakt?

  Du må være motivert for å gi andre mennesker nytt livsinnhold, innenfor deres behov og ønsker, så brukermedvirkning ivaretas. 

  Krav:

  • Du må være fylt 16 år, øvre aldersgrense avhenger av din helse!
  • Fremvise godkjent politiattest.
  • Ivareta taushetsplikt etter lovverk.

  Ønskelig:

  • Ha førerkort og disponere egen bil.
  • Tidsperspektiv på 1 år (min).

  Lønns- og arbeidsvilkår

  Du inngår kontrakt med Ringerike kommune, og betalt timelønn for timer i oppdrag.
  I tillegg får du:

  • Kjøregodtgjørelse til og fra oppdragets start og slutt etter statens satser (Kjøring innenfor vedtakstimer betales av vedtaksmottaker etter avtale med deg, eventuelt etter statens sats).
  • Utbetalt 100-150 kr pr mnd. til udokumentert utgiftsdekning (f.eks. Til å dekke servering til deg selv ved kafebesøk o.l.).

  Opplæring gis av vedtaksmottaker eller annen nærperson, vi på tildelingskontoret gir veiledning når du trenger det. Det er innlevering av timeliste hver mnd., lønn utbetales den 12. påfølgende mnd. 

  Høres dette spennende ut?

  Send en mail eller ta kontakt på telefon.

  Kontakt oss på epost

  eller på Mobil 900 83 958

  Les mer om fritidskontakter

  www.ung.no - hva er det å være støttekontakt

  www.fritidmedmingen.no - relasjon

  Siste endret: 01.11.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?