Du er her: Hjem / Hvordan begrense flom- og vannskader?

Innhold

  Hvordan begrense flom- og vannskader?

  Hva kan du gjøre for å forebygge og begrense skader? 

  • Gi plass til vannet:
   Fjern løv, søppel o.l. som kan hindre vannet fra å drenere fritt ut i kummer, stikkrenner og andre vannveier. Vannet vil alltid gå til det laveste punktet. Sørg for at det får renne fritt ved å eventuelt lage dreneringskanaler.

  • Rydd hagen:
   Flytt verdisaker som møbler, grill og løse gjenstander/materialer. Disse kan bli tatt av flomvannet og utgjøre en fare for andre.

  • Rydd kjeller, garasje og første etasje: 
   Flytt gjenstander opp fra gulv, dersom det er en risiko for at vann kan komme inn. Lukk dører og vinduer.

  • Tett lister og vinduer:
   Dekk til med sandsekker om nødvendig. Sekkene skal være trekvart fulle. Skaff deg eventuelt en pumpe.

  • Nøytraliser elektriske apparater: 
   Dra ut stikkontakter og trekk ut sikringer av elektriske apparater.

  • Flytt verdigjenstander:
   Båt, bil, campingvogn eller verdisaker som står i nærheten av en elv, innsjø eller bekk bør flyttes til et mindre utsatt område.

  • Sjekk nærområdet:
   Sørg for at nærliggende bekker, veigrøfter, kulverter og rister er åpne. Dette vil bidra til å redusere skade på din og naboens eiendom.

  • Flytt rundballer:
   Rundballer bør ryddes bort fra områder som er flomutsatte.

  • Egenberedskap:
   Du har ansvar for din egen beredskap. Ved flom- og skredhendelser kan det oppstå utfall av strøm, drikkevann, internett og telefon. Veier kan bli stengt. Tips til egenberedskap finner på www.sikkerhverdag.no  

   

  Under en flom eller et skred

  • Frarådes det å oppholde seg i nærheten av og kryssing av elver og bekker med stor vannføring eller isgang.

  • Unngå bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

  • Unngå båtkjøring i elver med flomvannføring. Det kan flyte trær, rundballer og løse gjenstander i som har blitt tatt av flomvannet.

  • Unngå bilkjøring i områder med oransje og rødt farevarsel. Veger kan stenges pga. flom og jordskred.

  • Ved behov for hjelp kontakt nødetatene og kommune hvis behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare mot eget hjem.

   

  Kilde - Les mer på varsom.no

  Se flere tips på varsom.no ved å trykke her.

  Siste endret: 21.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?