Du er her: Hjem / Kart / Kart informasjonsside / Brukerveileder-avansert kartløsning

Innhold

  Brukerveileder-avansert kartløsning

  Finn frem til din adresse, reguleringsplaner og kommuneplanen på avansert kart

  Hvordan finne hvilke planer som gjelder for din eiendom

  Det første du får opp etter å ha trykket på linken er ett kartutsnitt som viser hele kommunen.

  1. Søk opp adresse/sted

  Oppe til venstre i bildet finner du forskjellige måter å søke i kartet på. Her kan man søke bl.a. på gateadresse, gårds-/bruksnummer og stedsnavn.

  2. Zoome direkte i kartet

  Du kan også zoome direkte i kartet ved å velge knappen med forstørrelsesglass på verktøylinjen over kartbilde. Trykk på knappen og definer rektangel for området du vil zoome inn.

  3. Skriv inn adresse i søkfeltet

  I eksemplet under er det skrevet inn Fossveien i feltet for adressesøk.

  4. Velg riktig adresse

  Når du da trykker på den røde knappen for søk, får du frem en liste med adresser i Fossveien. I dette eksemplet velges adressen Fossveien 9. Kartet zoomer da inn på adressen som er valgt.

  5. Skru på laget for arealplaner

  For å finne reguleringsplan som gjelder for denne eiendommen, må du bytte kartvisning fra Standard kart til Arealplaner.

  6. Se viktig info om reguleringsplan i området

  Hold deretter musepekeren helt i ro (i kartet) over adressen du søkte opp. Da skal det etter en kort stund dukke opp en gul boks med viktig info. Trykk på Planid inne i den gule boksen.

  7. Se dokumenter som tilhører reguleringsplanen

  Nå har du fått tilgang til dokumenter som hører til reguleringsplanen. Arealplankart, bestemmelser, planbeskrivelse, vedtak og ev. andre relevante dokumenter.

  Trykk på dokumentet du vil se nærmere på og det åpnes i PDF format.

  Det er også viktig å sjekke hva som står under planinformasjon. Hvis det står endelig vedtatt arealplan er det denne som er gjeldende for området.

  I dette eksemplet er det reguleringsplan med Planid 431, og navn Områderegulering Hønefoss som er gjeldende.

  8. Få en oversikt over planer under arbeid

  For å få en rask oversikt over om det foreligger planer som er igangsatt/under arbeid for området du er interessert i kan du skru av laget for gjeldende reguleringsplan. Det som da visies i kartet er reguleringsplaner i forskjellige faser før ev. vedtak.

  Planer i oppstartsfasen og frem til 1.gangs behandling vises med rødt omriss.

  Planer som er lagt frem til offentlig ettersyn har grønt omriss og fullt planinnhold.

  Du kan også få frem dokumenter som tilhører ett planforslag med grønt omriss. Dette gjøres på samme måte som for gjeldende planer.

  9. Hvis ingen planer vises for din adresse

  Hvis du ikke får noe treff på reguleringsplan i søket ditt, er det nok kommuneplanens arealdel som gjeldende for området.

  Eksemplet under viser ett søk på adresse i Pjåkaveien hvor dette er tilfelle.

  10. Skru på laget for kommuneplanens arealdel

  For å vise kommuneplanens arealdel må man velge plantype kommuneplan gjeldende.

  11. Se viktig info om kommuneplanen

  Hold deretter musepekeren helt i ro (i kartet) over adressen du søkte opp. Da skal det etter en kort stund dukke opp en gul boks med viktig info. Øverst i boksen står det hvilke formål området har i kommuneplanen. Trykk der det står kommuneplanens arealdel 2019-2030 inne i den gule boksen.

  12. Se dokumenter som tilhører kommuneplanen

  Nå har du fått tilgang til dokumentene som tilhører kommuneplanens arealdel. Arealplankart, bestemmelser, planbeskrivelse, vedtak og ev. andre dokumenter. Velg dokumentet du vil se på og det åpnes i PDF format.

  Siste endret: 05.04.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?