Du er her: Hjem / Kart / Kart informasjonsside / Brukerveileder-enkel kartløsning

Innhold

  Brukerveileder-enkel kartløsning

  Finn frem til din adresse, reguleringsplaner og kommuneplanen på enkelt kart

  Hvordan finne hvilke planer som gjelder for din eiendom

  Det første du får opp etter å ha trykket på linken er ett kartutsnitt som viser hele kommunen.

  For PC/Mac:

  For å zoome inn, bruk scrollefunksjonen på musen.

  For å panorere/flytte kartutsnittet, trykk og holde nede venstre meseknapp og dra.

  Nettbrett/mobil:

  For å zoome, bruk to fingre og dra kartet inn eller ut.

  For a panorere/flytte kartutsnittet, trekk en finger over skjermen.

   1. Søk opp adresse/sted

  Søk opp ønsket adresse, gårds-/bruksnummer eller stedsnavn.

   2. Velg ønsket adresse

  Eksemplet viser Fossveien 9. Du får treff på både eiendom og adresse. Velg ønsket adresse og kartet zoomer inn søket til valget ditt.

   3. Skru på ønsket kartlag

  Skru på kartlaget: <<Reguleringsplan gjeldende>>. Dette gjør du ved å trykke på kartmenyen.

   4. Se informasjon om reguleringsplanen

  For å få tilgang til dokumentene som tilhører reguleringsplanen gjør du følgende:

  For PC/Mac:

  • Hold musepekeren innenfor planområdet slik at det blir merket.
  • Trykk deretter på venstre museknapp.

  Nettbrett/mobil:

  Trykk med en finger innenfor planområdet.

   5. Finne frem til dokumenter som tilhører planen

  For å se dokumenter som arealplankart, bestemmelser, planbeskrivelse, vedtak og ev. andre relevante dokumenter om områdets reguleringsplan (PDF format).

  • klikk på ikonet <<i>> i boksen <<Egenskaper>>.

   6. Åpne opp dokumenter som tilhører planen

  Ny boks med planinformasjon og dokumenter kommer frem. Trykk på dokumentet du vil se på.

   7. Se reguleringsplaner under behandling

  For å finne ut om det er flere reguleringsplaner som er igangsatt eller under arbeid som påvirker din eiendom, trykk på kartlaget <<Reguleringsplan-forslag>>. 

  Planer i oppstartsfase (frem til 1.gangsbehandling): Vises som rød gjennomsiktig flate (Planlegging igangsatt).

  Planer til offentlig ettersyn: Vises som grønn gjennomsiktig flate (Planforslag). For å se komplett planforslag i kartet, ikke bare omrisset. Bruk den avansert kartløsning.

   

   8. Ingen reguleringsplan vises på området

  I litt mer landlige områder er det ikke sikkert det finnes noe reguleringsplan. Da er det store sjanser for at det er kommuneplanens arealdel som er gjeldende.

  Det første man alltid må sjekke ut er om det finnes en gjeldende reguleringsplan eller om det foreligger forslag til reguleringsplan for eiendommen. Dette gjøres som beskrevet tidligere i brukerveiledningen.

  Eksempel under viser søk på Pjåkaveien hvor kommuneplanens arealdel er gjeldende. Kartbildet viser at eiendommen ligger utenfor reguleringsplan i nærheten, som vises til høyre.

   9. Se kommuneplanens arealdel

  For å vise kommuneplanens arealdel må du velge kartlag som heter kommunplan.

   10. Juster planens synlighet

  Kartlaget for kommuneplanen legger seg øverst og dekker til bakgrunnskartet. For å se kartet med veier, bygninger, høydekurver osv. må kartlaget for kommuneplanen gjøres gjennomsiktig. Se under nedtrekkspilen til kartlaget, og juster selv nivå for gjennomsiktighet.

   11.Tilgang til dokumentene som tilhører arealdelen

  For å få tilgang til dokumentene som tilhører kommuneplanens arealdel gjør du følgende:

  For PC/Mac:

  Hold musepekeren ute i kartbildet og trykk på venstre museknapp.

  Nettbrett/Mobil:

  Trykk med en finger ute i kartbildet.

  Boks med egenskaper kommer nå frem. Trykk deretter på symbolet <<i>>.

  Dokumentene visies da i en ny boks med planinformasjon. Velg dokumentet du vil se på og det åpnes som pdf dokument.

  Siste endret: 05.04.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?