Du er her: Hjem / Kulturtilskudd

Innhold

  Kulturtilskudd

  Tilskudd til kulturelle og allmennyttige formål. Ringerike kommune har 3 forskjellige kulturtilskuddsordninger.

  Kulturtilskudd til lag og foreninger

  Lag og foreninger kan søke om støtte til drift og prosjekter fra de årlige kulturmidlene. Dette er tilskudd til drift eller prosjekter i idretts- og kulturlag i Ringerike kommune. 

  Det er Hovedkomiteen for Oppvekst og Kultur (HOK) har fastsatt reglene for hvem som kan søke og hva søknaden må inneholde og hvem som prioriteres. Det er også de som fordeler midlene.

  Kriterier og vilkår for kulturtilskudd til lag og foreninger
  1. Kultur- og idrettslag som er registrert i Ringerike kommunes foreningsoversikt kan søke kulturmidler.
  2. Søknaden skal inneholde budsjett/regnskap, antall medlemmer og en beskrivelse av foreningens aktiviteter, samt inneholde en oppsummering av fjorårets aktivitet.
  3. Barn og unge prioriteres.
  4. Det gis ikke underskuddsgaranti.

  Søknadsfristen er 31. desember

  Midlene blir fordelt i februar

  Elektronisk søknadsskjema benyttes.

  Trenger du hjelp til å søke? 

  Ta kontakt med kulturadministrasjonen senest 4 uker før søknadsfristen. 

  Send en e-post, så hjelper vi deg gjerne. Søknadshjelp

  Driftstilskudd til større kulturtiltak

  Vi tar også imot søknader om driftstilskudd fra:

  • større kulturarrangementer av regional/nasjonal interesse
  • allmennyttige tiltak som når ut til brede deler av befolkningen
  • lokale og regionale kulturinstitusjoner

  Med kultur menes det her:

  • kunst
  • idrett
  • friluftsliv
  • aktivitetstilbud
  • folkehelse
  Informasjon om søknaden og hva den bør inneholde

  Søknadsfrist er 31.12.16. Søknadene blir politisk behandlet.

  Søknadene må inneholde regnskap og rapport for siste driftsår. I tillegg trenger vi å se budsjett og plan/beskrivelse av drift for kommende år.

  Tiltaket må være lokalt forankret og gjennomføres i Ringerike kommune.

  Tiltak som tidligere har fått driftsstøtte av Ringerike kommune, må legge ved rapport som synliggjør at tiltaket er driftet i tråd med søknad.

  Søknad og vedlegg sendes postmottak@ringerike.kommune.no og merkes "Kulturenheten"

  Trenger du hjelp til å søke?

  Ta kontakt med kulturadministrasjonen senest 4 uker før søknadsfristen. 

  Send en e-post, så hjelper vi deg gjerne. Søknadshjelp

  Arrangementsstøtte

  Støtte til åpne kulturarrangementer og kunstprosjekter

  Hva kan man søke om støtte til? 

  Det kan søkes støtte til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle.

  Det kan gis tilskudd til lokalbaserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner.

  Det kan gis tilskudd til kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film og litteratur.

  Det gis ikke støtte til kursvirksomhet, reisevirksomhet eller utdanningsformål.

  Hvor mye kan man få i støtte?

  Det gis mindre støttebeløp fra denne tilskuddsordningen. Opp til 15.000 kroner.

  Søknadsskjema

  Elektronisk søknadsskjema benyttes.

  Kriterier og vilkår for støtte

  Tilskuddet gis til utadrettede tiltak.

  Tiltaket må finne sted i Ringerike kommune.

  Det gis ikke støtte til kursvirksomhet, reisevirksomhet eller utdanningsformål.

  Ved annonsering skal det opplyses at tiltaket har fått tilskudd. Følgende formulering skal brukes: Støttet av Ringerike kommune, Kultur.

  Det skal søkes elektronisk

  Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet og budsjett.

  Alle som mottar tilskudd må sende kortfattet rapport og økonomioversikt til Kulturadministrasjonen senest en måned etter at tiltaket er avsluttet.

  Søknadsfrist

  Søknaden skal være oss i hende senest en måned før arrangementet finner sted. Bruk elektronisk søknadsskjema. 

  Utbetaling av tilskudd

  Tilskuddet betales normalt ut etterskuddsvis, etter innlevert rapport og regnskap.

  I rapporten skal korrekt kontonummer oppgis. 

  Trenger du hjelp til å søke?

  Ta kontakt med kulturadministrasjonen senest 4 uker før søknadsfristen. 

  Send en e-post, så hjelper vi deg gjerne. Søknadshjelp

  Siste endret: 18.09.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?