Du er her: Hjem / Tilskudd til kultur og idrett / Koronastøtte til frivilligheten i Ringerike kommune

Innhold

  Koronastøtte til frivilligheten i Ringerike kommune

  SpareBankstiftelsen Ringerike har bevilget inntil 1,6 millioner kroner til en støtteordning for lag og foreninger i kommunen. Støtten skal gå til frivillighetens økte kostnader og tapte inntekter som følge av korona-pandemien. Barn og unge blir prioritert, men alle frivillige organisasjoner i oppfordres til å søke. Søknadene behandles i samarbeid med Musikkrådet og Idrettsrådet i Ringerike. Søknadsfrist er 30. september 2020.

  Trompet

  Frist utløpt! 

  Disse fikk støtte

  Søker                  Tilsagn

  Ringerike Barne og Ungdomskor – KorAll            5 000 kroner

  Ringerike Friidrettsklubb                                       20 000 kroner

  Ullerål/Hønefoss skoles musikkorps                     15 000 kroner

  Dronning Tyras Båtforening                                   50 000 kroner

  Ringerike og Hole Røde Kors                                5 000 kroner

  Klokkerdalen Park & Fritid                                     7 000 kroner

  Veien og Helgerud Skolekorps                              75 000 kroner

  Ringerike Janitsjar                                                 12 000 kroner

  Stiftelsen Positiv Oppvekst                                    103 000 kroner

  Hønefoss Ballklubb                                                545 000 kroner

  Soknedalen idrettslag                                            56 000 kroner

  Hval Sanitetsforening                                             6 000 kroner

  Ringerike og Hole Revmatikerforening                  1 000 kroner

  Ringerike Ishockeyklubb                                        130 000 kroner

  Nakkerud ungdomslag                                           17 000 kroner

  Amcar Hønefoss                                                    7 000 kroner

  Åsa Vel                                                                  10 000 kroner

  Hønefoss Sportsklubb - Håndball                          40 000 kroner

  Foreningen Schjongsløpene                                  15 000 kroner

  Foreningen Ringerike Kirkeakademi                      1 000 kroner

  Foreningen Kjerratmuseet                                     12 000 kroner

  Ringerike turnforening                                           100 000 kroner

  Bootcamp Hønefoss                                              71 000 kroner

  Tyristrand skytterlag                                              8 000 kroner

  Vang Skoles Musikkorps                                       100 000 kroner

  Nes Omsorgssenters Venneforening                    2 000 kroner

  FAU Ullerål skole                                                  5 000 kroner

  LHL Ringerike                                                       5 000 kroner

  Decibel                                                                  2 000 kroner

  HERADSBYGDA IL                                              35 000 kroner

  Haugsbygd IF Adrenalin                                      16 000 kroner

  IF Tyristubben Håndball                                       30 000 kroner

  IF Tyristubben, fotball                                           51 000 kroner

  Hønefoss storband                                               3 000 kroner

  Hønefoss skiskytterklubb                                     11 000 kroner

  Hønefoss Basketballklubb                                   10 000 kroner

  Nakkerud og Tyristrand historielag                      3 000 kroner

  Haug Bygdelag                                                    10 000 kroner

  Veien Skolesjakklubb                                           6 000 kroner

   

  Hvem kan søke koronastøtte?

  Frivillige organisasjoner, lag og foreninger i Ringerike kommune som har avlyst, stengt eller utsatt arrangementer/aktiviteter som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset.

  Det er et krav at det frivillige laget, foreningen eller organisasjonen ikke har forretningsmessig virksomhet. 

  Hva kan det søkes om? 

  Det kan søkes om tapte inntekter eller merutgifter som følge av smitteverntiltak i perioden 01.03.2020-31.12.2020.

  Det kan være tapte inntekter som følge av avlyste, reduserte eller utsatte arrangementer, aktiviteter, treninger, tap av treningsavgift/medlemsavgift, oppdrag, konserter, cuper, loppemarked og lignende. 

  Aktiviteter: Gjentakende hendelser som for eksempel treninger og øvelser.

  Arrangementer: Enkelthendelser som for eksempel loppemarked eller konsert.

  En organisasjon kan søke om kompensasjon for flere aktiviteter og flere arrangementer. 

  Minimumsbeløpet for kompensasjon er kroner 1000,- i samlet tapte billettinntekter, deltakeravgift og merutgifter som følge av smitteverntiltak.

  Hvordan søke koronastøtte? 

  Du søker via vårt søknadskjema innen 30. september 2020

  Søker plikter å oppgi korrekte opplysninger på vegne av sin organisasjon. Vi anbefaler søkeren å sette av god tid til å fylle ut søknaden, slik at vi får den informasjonen vi trenger.  

  Opplysninger om avlyste, utsatte eller reduserte aktiviteter og arrangementer registreres hver for seg.

  Informasjonen du oppgir gir en oversikt over organisasjonens behov for kompensasjon.

  Fremgangsmåte og søknadsskjema

  • Sett deg inn i søknadskriteriene, og hva søknaden må inneholde.
  • Last ned søknadsskjema.
  • Lagre søknadsskjemaet på din datamaskin og fyll ut.
  • Send søknadsskjema som vedlegg via e-post til koronakompensasjon@ringerike.kommune.no. Husk å oppgi hvilken forening, lag eller organisasjon som søker i emnefeltet på e-posten.
  • Dersom søker har flere ulike arrangementer/aktiviteter kan skjemaet lastes ned og lagres flere ganger. Fyll ut skjema for hver aktivitet/arrangement og send inn.

  Søknadsskjema

  Hva må søknaden inneholde?

  Søknaden vurderes ut ifra følgende opplysninger og kriterier:

  • Organisasjonens organisasjonsnummer
  • Organisasjonens kontonummer
  • Budsjetterte og faktiske inntekter og utgifter per arrangement/aktivitet
  • Kort beskrivelse av planlagt arrangement/aktivitet
  • Kort beskrivelse av hvordan arrangementene/aktivitetene er rammet av smitteverntiltak, om det ble utsatt, avlyst eller redusert
  • Antall medlemmer/deltagere under 19 år 
  • Antall medlemmer/deltagere over 19 år
  • Arrangementene/aktivitetene må ha vært planlagt gjennomført i perioden 01.03.2020-31.12.2020
  • Arrangementet må ha vært åpent for allmennheten
  • Det kan kun søkes om arrangementer som laget/foreningen/organisasjonen har vært ansvarlig for/hovedarrangør for
  • Merutgifter: Dersom arrangementet/aktiviteten er utsatt, kan arrangøren søke om kompensasjon for merutgifter knyttet til utsettelsen, for eksempel avbestillingsgebyr
  • Arrangøren kan ikke motta mer støtte enn det som er budsjettert av inntekter på forhånd
  • Dersom flere ulike aktiviteter/arrangementer er utsatt, avlyst eller redusert på grunn av koronaviruset, skal informasjon om disse legges inn hver for seg med tilhørende opplysninger
  • Dersom organisasjonen har mottatt midler fra andre kompensasjonsordninger, som for eksempel statlige krisepakker eller lignende, må denne summen oppgis

  Spørsmål til søknaden

  Hvis du har spørsmål til søknaden, sender du til koronakompensasjon@ringerike.kommune.no 

  Husk å oppgi hvilken forening, lag eller organisasjon du skal søke på vegne av. 

  Spørsmål må sendes innen torsdag 24.september.

  Saksbehandling 

  Kulturadministrasjonen vurderer alle søknader samlet etter oppgitte kriterier for tilsagn. Våre vurderinger sendes til Idrettsrådet og Musikkrådet til høring. SpareBankstiftelsen Ringerike gjør en endelig vurdering av tildelingene.
  Alle som søker må oppgi korrekt kontaktinformasjon for å motta svar på søknaden. Det er ikke mulig å klage på behandlingen av søknaden.

  Stikkprøver

  Kompensasjonsordningen er en tillitsbasert støtteordning. Søker plikter å oppgi korrekte opplysninger, og må være forberedt på stikkprøver.

   

  Koronastøtte til frivilligheten er finansiert av SpareBankstiftelsen Ringerike.

  logo sparebankstiftelse RIngeirk¨

   

  Frivilligheten i Hole kan søke kompensasjon på Hole kommunes nettside

  Siste endret: 08.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?