Du er her: Hjem / Kultur og fritid / Frivillighet

Innhold

  Frivillighet

  I Ringerike kommune er det et stort mangfold av frivillige lag, foreninger og organisasjoner. Her finner du nyttig informasjon som kan gjøre det enklere å være frivillig, samt følge viktige prosesser som er relevante for frivilligheten i kommunen. Akkurat nå trenger vi oss innspill om lokaler og frivillighetsstrategi.

  Viktige prosesser for frivilligheten i Ringerike 

  Kartlegging av frivillighetens behov for lokaler

  Frivillige organisasjoner, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill og tilbakemeldinger om deres behov for lokaler. 

  Frist for tilbakemelding er 5.mai

  Les mer og se plantegninger her 

  Innspill til Frivillighetsstrategi

  Våren 2020 startet arbeidet med Ringerike kommunes Frivillighetsstrategi.  Frivillighetsstrategien skal tilrettelegge for frivilligheten og samarbeidet mellom frivillig og kommunal sektor.

  Frivillighetsstrategien er basert på flere spørreundersøkelser, kartlegging av lokale helseutfordringer, henvendelser fra frivilligheten og dialogmøte med frivilligheten. Funnene viser relevante utfordringer i lokalsamfunnet, frivillighetens betydning for lokalsamfunnet i Ringerike, kommunens og frivillighetens behov. Strategien fokuserer på tilrettelegging for aktivitet og deltakelse for alle, med ekstra fokus på eldre og barn og unge.

  Kommunen ønsker å være gode på å samhandle og legge til rette for frivilligheten i Ringerike. Slik at det blir mer frivillig aktivitet, og muligheter for å delta for alle!

  Frivillighetsstrategien har tre overordnede mål:

  •         Mål 1 Det skal være lett å være frivillig i Ringerike kommune
  •         Mål 2 Det skal være lett å samarbeide med kommunen
  •         Mål 3 Det skal være lett å delta i aktiviteter i Ringerike kommune

  Les Frivillighetsstrategien her

  Frivillighetsstrategien er nå ute på høring og vi ønsker innspill og tilbakemelding fra deg som er tilfrivillige lag, foreninger, organisasjoner og ansatte i kommunen).

  Frist for innspill er 23.05.21.Send til  postmottak@ringerike.kommune.no

  Lag og foreninger i Ringerike kommune - oversikt

  Oversikt over registrerte lag og foreninger i Ringerike kommune

  Ringerike Idrettsråd

  Frivillighet og helse

  Informasjon om hvordan du kan bidra som frivillig 

  Tilskudd til kultur, idrett og frivillige organisasjoner

  Støtteordninger

  Lokaler og uteområder

  Utearealer, skolelokaler, haller

  Ringerike Bibliotek

  Lån av fritidsutstyr

  Bua Ringerike - Utstyrssentralen

  Hva skjer i Ringerike

  Kulturkalender

  Siste endret: 30.04.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?