Du er her: Hjem / Kultur og fritid / Frivillighet

Innhold

  Frivillighet

  I Ringerike kommune er det et stort mangfold av frivillige lag, foreninger og organisasjoner. Her finner du nyttig informasjon som kan gjøre det enklere å være frivillig, samt følge viktige prosesser som er relevante for frivilligheten i kommunen. Akkurat nå trenger vi oss innspill om lokaler og frivillighetsstrategi.

  Ringerike kommunes Frivillighetsstrategi 2021-2023

  Våren 2020 startet arbeidet med Ringerike kommunes Frivillighetsstrategi.  Frivillighetsstrategien skal tilrettelegge for frivilligheten og samarbeidet mellom frivillig og kommunal sektor.

  Frivillighetsstrategien er basert på flere spørreundersøkelser, kartlegging av lokale helseutfordringer, henvendelser fra frivilligheten og dialogmøte med frivilligheten. Funnene viser relevante utfordringer i lokalsamfunnet, frivillighetens betydning for lokalsamfunnet i Ringerike, kommunens og frivillighetens behov. Strategien fokuserer på tilrettelegging for aktivitet og deltakelse for alle, med ekstra fokus på eldre og barn og unge.

  Kommunen ønsker å være gode på å samhandle og legge til rette for frivilligheten i Ringerike. Slik at det blir mer frivillig aktivitet, og muligheter for å delta for alle!

  Frivillighetsstrategien har tre overordnede mål:

  • Mål 1 Det skal være lett å være frivillig i Ringerike kommue.
  • Mål 2 Det skal være lett å samarbeide med kommunen.
  • Mål 3 Det skal være lett å delta i aktiviteter i Ringerike kommunen

  Les Frivillighetsstrategien her 

  Lag og foreninger i Ringerike kommune - oversikt

  Oversikt over registrerte lag og foreninger i Ringerike kommune

  Ringerike Idrettsråd

  Frivillighet og helse

  Informasjon om hvordan du kan bidra som frivillig 

  Tilskudd til kultur, idrett og frivillige organisasjoner

  Støtteordninger

  Lokaler og uteområder

  Utearealer, skolelokaler, haller

  Ringerike Bibliotek

  Lån av fritidsutstyr

  Bua Ringerike - Utstyrssentralen

  Hva skjer i Ringerike

  Kulturkalender

  Siste endret: 11.04.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?