Du er her: Hjem / Ringerike kulturskole

Innhold

  Ringerike kulturskole

  Ringerike kulturskole

  Ringerike kulturskole

  Undervisningstilbud

  Undervisningstilbud

   Her er en oversikt over våre undervisningstilbud

  Om undervisningen

  Om undervisningen

  Hos oss får barn og unge mulighet til god opplæring og utvikling innen kunst- og musikkfag. Vi gir tilpasset opplæring, muligheter for konserter og opptredener, og ekstra undervisning i samspillgrupper/ensembler.

  Hos oss er det plass til eleven som er helt ny, eleven som er viderekommen, eleven som har store ambisjoner og eleven som spiller for moro.
  Felles for alle er allikevel:

  • Deltagelse på timen
  • Øving og leksearbeid hjemme
  • Små og store opptredener og prosjekter

  I begynnelsen av hvert semester har lærerne samtaler med elever og foresatte.
  Da settes mål for undervisningen, ønsker og eventuelle endringer.

  Lærerne våre er utdannet innen sine fag, har pedagogisk kompetanse, og flere er også utøvere selv.

  Søk om plass

  Søk om plass

  Vi har søknadsfrist 20. juni og 15. desember,  men har fortløpende opptak ved ledige plasser.

  Kulturskole for alle

  Kulturskole for alle

  Kulturskolen er til for eleven, og det er elevens vekst og utvikling som er ledetråden i opplæringen.

  Kulturskolen gir elevene mulighet til å oppdage de kunstneriske uttrykksmidlene. Deretter gir vi dem mulighet til å mestre disse virkemidlene godt nok til å ta dem i bruk. Sist, men ikke minst, gjør vi det mulig for elevene å bruke disse til egen skapende virksomhet.

  Ringerike kulturskole jobber for at elevene skal oppdage, mestre og bruke sitt kunstuttrykk. Vi forsøker å legge opp til en motiverende og tilpasset opplæring, og vi forsøker fange opp elevenes behov og ønsker gjennom årlige målsettingssamtaler.

  Aktuelt lovverk

  Kulturskolen er et skoleslag hjemlet i Opplæringsloven, og skal sikre barn og unge et kvalitativt godt opplæringstilbud i kunst og kulturfag. Kommunene forvalter skoleslaget, og er ansvarlige for å sikre et godt tilbud til barn og unge i kommunen

  § 13-6.Musikk- og kulturskoletilbud

  "Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet ellers."

  Rammeplan for kulturskolene

  En ny nasjonal rammeplan for kulturskolene er under utarbeidelse. Rammeplanen stiller konkrete krav til kulturskolene, fagplanene, undervisningsformer og lokaliteter og kompetanse.

  Ringerike Kulturskole er et kommunalt opplæringstilbud, der alle kan få anledning til å undervisning i ulike kunstformer og kulturuttrykk. Skolens virksomhet er lovforankret i Opplæringslovens § 13- 6:

  § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbud

  "Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet ellers."

  Skolen utarbeider fagplaner, og disse legges ut her fortløpende. Dette håper vi kan gi elever og foresatte innblikk i hvordan vi jobber, og hva vi søker oppnå.

  Priser og vilkår

  Priser og vilkår

  Priser for kulturskolen 2020

   
  Kontingent for koster
  Kontingent pr. halvår 1 840 kroner
  10-ukers kurs  1 000 kroner
  12-ukers kurs 1 200 kroner
     
  Ekstra materiellkostnad 
  Visuell kunst og Kulturmix pr. halvår
  370 kroner
  Tilleggskontingent
  Band/Storband/Kor pr. halvår
  730 kroner

   

  Faktura blir sendt ut en gang hvert semester, i november og mai. 
  Ved utmelding etter 30. september og 28. februar vil det faktureres full pris for inneværende semester. 


  Søskenmoderasjon

  1. Søskenmoderasjon gjelder kun søsken
  2. Søsken nr. 2 får 30% rabatt
  3. Søsken nr. 3, 4, 5 osv. får 50% rabatt
  4. Det gis ikke rabatt når samme elev har flere tilbud


  Voksne elever

  1. Voksne elever betaler 150% av ordinær kontingent. (Kontingent x 1,5.)
  2. Voksne elever får ikke søskenmoderasjon

   

  Friplasser og gradert betaling

  Gradert betaling
  Familier kan søke  om å få redusert betaling eller friplass dersom familens samlede inntekt er under et visst nivå. 

  Mer informasjon om gradert betaling finner du her

  Søknadsskjema for redusert betaling.

  Klasseorkester

  Klasseorkester

  Ringerike kommune er en av de kommunene i landet som satser størst og bredest på klasseorkesterundervisning.

  Fra høsten 2020 har alle 3. klassingene i Ringerike tilbud om klasseorkester.

  Sparebankstiftelsen Ringerike og Hønefoss Sparebank har gitt 1,5 millioner kroner totalt til prosjektet. Ringerike kommune har ytt tilsvarende summer fordelt over flere år. 
  Pengene fra banken og stiftelsen kommer elevene til gode ved at de får tilgang til instrumenter.

  Dette er viktig for å sikre musikkopplæringen i skolene. Det gjør også veien kortere for at elevene skal benytte seg av kulturskolens tilbud.

  Totalt er seks lærere ved kulturskolen involvert i prosjektet. 

  Galleri

  Galleri

  Se bilder og film her

  Kalender

  Kalender


  Uke 35: Velkommen til nytt skoleår!
  Uke 40: Høstferie
  Uke 47: fredag 20. november - FRI!
  Uke 48 - onsdag 25. november: "Varm November" - konsert
  Uke 51 - fredag 18. desember: siste undervisningsdag!
  Juleferie
  Uke 1 - tirsdag 5. januar 2021: Første undervisningsdag!
  Uke 9: Vinterferie
  Uke 13 - 27. mars - 5. april: Påskeferie
  Uke 17 - onsdag 28. april: "Vårslepp" - konsert
  Uke 19 - torsdag 13. mai - FRI (Kr. himmelfartsdag)
  Uke 21 - mandag 24. mai - FRI (2. pinsedag)
  Uke 23 - 11. juni: siste undervisningsdag
  God sommer!

  Ansatte

  Se hvem som jobber på kulturskolen her

  Kontakt oss

  Kontakt oss

  Telefon 941 48 390 eller 32 17 14 20

  E-post: ringerike.kulturskole@ringerike.kommune.no

  Besøksadresse: Hønefoss bru 3, 3510 Hønefoss

  Rektor: Dagny Krogness, tlf. 951 49 204
  e-post: dagny.krogness@ringerike.kommune.no

  Ringerike kulturskole på facebook: 
  https://www.facebook.com/ringerikekulturskole/ 

  Information in English

  In English

  Welcome to Ringerike kulturskole
  - a Municipal School of Music and Arts!

  Ringerike Kulturskole is a public service institution which aims to give all children the opportunity to learn visual and performing arts. Ringerike Kulturskole strives to be a community center of the arts. 

  We offer instruction on a variety of instruments and other areas of arts (individually or in small groups) on a weekly basis throughout the year:

  Students are given regular opportunities to share what they are learning in performances and exhibitions both inside and outside of the school. 

  Ringerike Kulturskole is situated in Hønefoss bru 3, 3510 Hønefoss
  For more information, please contact us: 

  Telefon: 941 48 390
  E-mail: ringerike.kulturskole@ringerike.kommune.no
  Facebook: https://www.facebook.com/ringerikekulturskole/ 

  Ringerike kulturskole

  Besøksadresse:

  Hønefoss bru 3
  3510 Hønefoss
  Siste endret: 21.10.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?