Du er her: Hjem / Kultur og fritid / Ringerike kulturskole

Innhold

  Ringerike kulturskole

  Undervisningstilbud

  Ringerike kulturskole

  Her er en oversikt over våre undervisningstilbud

  Søk om plass

  Søk om plass


  Vi har søknadsfrist 20. juni og 15. desember,  men har fortløpende opptak ved ledige plasser.

  Søk om plass

  Priser og vilkår

  Priser og vilkår

  Priser for kulturskolen 2022

  Alle priser er pr. semester (halvt år)

    Pris Tilleggskontingent
  Ordinære kurs kr. 1890,-  
  Visuell kunst kr. 1890,- kr. 380,- materialkostnader
  Kulturmix  kr. 1890,- kr. 380,- materialkostnader
  Storband kr. 1890,- (hvis eneste fag) kr. 750,-  (hvis tillegg til individuell undervisning)

   

  Faktura blir sendt ut en gang hvert semester, i november og mai. 

  Ved utmelding etter 30. september og 28. februar vil det faktureres full pris for inneværende semester. 


  Søskenmoderasjon

  1. Søskenmoderasjon gjelder kun søsken
  2. Søsken nr. 2 får 30 % rabatt
  3. Søsken nr. 3, 4, 5 osv. får 50 % rabatt
  4. Det gis ikke rabatt når samme elev har flere tilbud


  Voksne elever

  1. Voksne elever betaler 150% av ordinær kontingent. (Kontingent x 1,5.)
  2. Voksne elever får ikke søskenmoderasjon

   

  Friplasser og gradert betaling

  Gradert betaling
  Familier kan søke om å få redusert betaling eller friplass dersom familens samlede inntekt er under et visst nivå. 

  Mer informasjon om gradert betaling finner du her

  Søknadsskjema for redusert betaling.

  Kontakt oss

  Kontakt oss

  Telefon 941 48 390 eller 32 17 14 20

  E-post: ringerike.kulturskole@ringerike.kommune.no

  Besøksadresse: Hønefoss bru 3, 3510 Hønefoss

  Rektor: Dagny Krogness, tlf. 951 49 204
  e-post: dagny.krogness@ringerike.kommune.no

  Ansatte

  Ansatte

  Se hvem som jobber på kulturskolen her

  Kalender

  Kalender


  Skoleåret 2022/2023:

  Uke 34: Velkommen til nytt skoleår!
  Uke 40: Høstferie (3. - 7. oktober)
  Uke 46: Onsdag 16. november - Planleggingsdag - FRI for elevene.
  Uke 46: Søndag 20. november - Novemberkonsert (BassGarasjen)
  Uke 51: Onsdag 21. desember - siste undervisningsdag.
  Uke 52: Juleferie (22. desember- 1. januar)
  Uke  1:  Første undervisningsdag 2023 - mandag 2. januar.
  Uke  9:  Vinterferie (27. februar - 3. mars.)
  Uke 14: Påskeferie (3. - 10. april) 
  Uke 20: Onsdag 17. mai - FRI (Grunnlovsdag)
  Uke 20: Torsdag 18. mai - FRI (Kr. himmelfartsdag)
  Uke 22: Mandag 29. mai - FRI (2. pinsedag)
  Uke 23: Lørdag 10. juni - Vårkonsert
  Uke 24: Fredag 9. juni - siste undervisningsdag

  God sommer!

  Kulturskole for alle

  Kulturskole for alle


  Hos oss får barn og unge mulighet til god opplæring og utvikling innen kunst- og musikkfag. Vi gir tilpasset opplæring, muligheter for konserter og opptredener, og ekstra undervisning i samspillgrupper/ensembler.

  Hos oss er det plass til eleven som er helt ny, eleven som er viderekommen, eleven som har store ambisjoner og eleven som spiller for moro. Felles for alle er allikevel:

  • Deltagelse på timen
  • Øving og leksearbeid hjemme
  • Små og store opptredener og prosjekter

  I begynnelsen av hvert semester har lærerne samtaler med elever og foresatte. Da settes mål for undervisningen, ønsker og eventuelle endringer.

  Lærerne våre er utdannet innen sine fag, har pedagogisk kompetanse, og flere er også utøvere selv.

  Aktuelt lovverk

  Kulturskolen er et skoleslag hjemlet i Opplæringsloven § 13-6:

  "Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet ellers."

  Les opplæringsloven her

  Les rammeplanen for kulturskolene her

  Klasseorkester

  Klasseorkester


  Ringerike er en av de kommunene i landet som satser størst og bredest på klasseorkesterundervisning.

  Fra høsten 2021 fikk alle 3. klassingene i Ringerike tilbud om klasseorkester.

  Sparebankstiftelsen Ringerike og Hønefoss Sparebank har gitt 1,5 millioner kroner totalt til prosjektet. Ringerike kommune har ytt tilsvarende summer fordelt over flere år. 
  Pengene fra banken og stiftelsen kommer elevene til gode ved at de får tilgang til instrumenter.

  Dette er viktig for å sikre musikkopplæringen i skolene. Det gjør også veien kortere for at elevene skal benytte seg av kulturskolens tilbud.

  Totalt er seks lærere ved kulturskolen involvert i prosjektet. 

  Information in English

  Information in English

  Welcome to Ringerike kulturskole 
  - a Municipal School of Music and Arts!

  Ringerike Kulturskole is a public service institution which aims to give all children the opportunity to learn visual and performing arts. Ringerike Kulturskole strives to be a community center of the arts. 

  We offer instruction on a variety of instruments and other areas of arts (individually or in small groups) on a weekly basis throughout the year.

  Students are given regular opportunities to share what they are learning in performances and exhibitions both inside and outside of the school. 

  Ringerike Kulturskole is situated in Hønefoss bru 3, 3510 Hønefoss
  For more information, please contact us: 

  Telefon: 32 17 14 20/941 48 390
  E-mail: ringerike.kulturskole@ringerike.kommune.no

  Facebook 

  YouTube

  Galleri

  Galleri

  Se bilder og videoer her:

  Bilder

  Videoer

  YouTube

  Facebook, Instagram, YouTube

  Sosiale medier 

  Facebook 

  Instagram

  YouTube

  Ringerike kulturskole

  Besøksadresse:

  Hønefoss bru 3
  3510 Hønefoss
  Siste endret: 22.09.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?