Du er her: Hjem / Ringerike kulturskole

Innhold

  Ringerike kulturskole

  Ringerike kulturskole tilbyr undervisning i musikk, teater, sang, film og visuell kunst!

  Ringerike kulturskole logo

  Undervisningstilbud

  Individuell undervisning

  Gitar og bass

  Vi skiller mellom klassisk gitar og rytmisk gitar, men det finnes flere forskjellige typer gitarer.
  En klassisk gitar er også kalt nylonstrengsgitar, og har en varm, rund og dyp lyd.
  Gitarer med nylonstrenger er en fin gitar å starte med fordi den føles mykere å holde, og man blir ikke så lett sår på fingertuppene. Klassisk gitar benyttes ofte til å spille klassiske stykker og til akkompagnement.

  En stålstrengsgitar er en moderne variant av den klassiske gitaren og er ofte den typen gitar vi snakker om når vi sier akustisk gitar. Stålstrengsgitar benyttes ofte til rytmisk musikk og som akkompagnement til populærmusikk.

  En elektrisk gitar, eller el-gitar, er en gitar som trenger strøm og forsterker for å lage lyd. El-gitaren benyttes ofte til å spille både melodisk og rytmisk til f.eks. rock, pop, jazz, etc.

  Lærere: Jacob Young og Evgeny Kabeshov.

  Undervisningsform: Individuell undervisning, grupper og talentutvikling.
  Du trenger: Egen gitar til å øve hjemme.

  Vi har utleie av instrumenter ved behov.

  Søk om plass

  Slagverk

  Slagverk er en instrumentfamilie med mange variasjoner som har til felles at lyden blir laget ved at noe slås mot noe annet, eller at instrumentet ristes eller på andre måter lager lyd ved bevegelse. Det er vanlig å skille mellom rytmiske og melodiske slagverksinstrumenter.

  Rytmisk slagverk er ulike trommer og cymbaler, melodisk slagverk er f.eks. xylofon, vibrafon, marimba, klokkespill, rørklokker eller pauker.

  Lærer: Anita Aarhaug

  Undervisningsform: Individuell undervisning, grupper og talentutvikling.
  Du trenger: Eget utstyr til øving hjemme.

  Vi har utleie av instrumenter ved behov.

  Søk om plass

  Piano

  Alle liker piano. Piano er det instrumentet som har størst bruksområde. Instrumentet er sentralt både i klassisk musikk, jazz og pop - og underholdningsmusikk, både som soloinstrument og i orkestre eller grupper.

  Å spille piano innbyr til musikalsk allsidighet. Tradisjonelt har pianoet vært akustisk instrument. I dag er også digitale pianoer mer og mer utbredt. Undervisningen ved kulturskolen foregår på akustiske instrumenter, men eleven kan gjerne bruke digitalt piano som øvingsinstrument hjemme.

  Lærere: Leif Berger, Evgeny Kabeshov

  Undervisningsform: Individuell undervisning, samspill og talentutvikling.
  Du trenger: Eget instrument til øving hjemme.

  Søk om plass

  Treblås

  Et treblåseinstrument er et blåseinstrument hvor lyden lages når luft blåses mot en kant eller en flis som vibrerer. De kalles treblås fordi lyden lages av et munnstykke av tre, men de er ofte laget i metall.
  Treblåsinstrumentene deles inn i 3 grupper:

  • Enkelt rørblad - Saksofon og klarinett
  • Dobbelt rørblad - Engelsk horn, fagott/kontrafagott, oboe, m.fl.
  • Fløyte - Tverrfløyte, panfløyte, blokkfløyte

  På samme måte som med messinginstrumentene er det mange av elevene på treblås som går i korps. Du kan også få opplæring i treblås uten å være tilknyttet et korps, men da må du ha instrument selv.

  Ringerike kulturskole har undervisning i saksofon, fløyte og klarinett.

  Lærer: Jan Petter Lilja Bye

  Undervisningsform: Individuell undervisning, ensembler, korps og talentutvikling.
  Du trenger: Eget instrument til øving hjemme.

  Søk om plass

  Messinginstrumenter 

  Et messingblåseinstrument er et blåseinstrument der lyden lages når man blåser inn i en røråpning og gjennom et munnstykke, og lar leppene vibrere. Munnstykket og instrumentet er som regel av metall og nesten alltid messing. 

  Messinginstrumentene deles inn i 2 grupper:

  • Konisk rør - Kornett, althorn, baryton, eufonium, tuba, valthorn
  • Sylindrisk rør - trompet, trombone

  På samme måte som med treblåsinstrumentene er det mange av elevene på messingblås som går i korps. Du kan også få opplæring i messingblås uten å være tilknyttet et korps, men da må du ha instrument selv.

  Ringerike kulturskole har undervisning i kornett, trompet, althorn, valthorn, baryton, eufonium, trombone og tuba.

  Lærere: Øystein Olsen Vadsten, Charlotte Richardsen og Yngve Rubach

  Undervisningsform: Individuell undervisning, ensembler, korps og talentutvikling.

  Du trenger: Eget instrument til øving hjemme.

  Søk om plass

  Sang

  Alle kan synge, men ved Ringerike kulturskole kan du lære hvordan utvikle deg som sanger! Stemmen er en stor del av personligheten din, og er like genuin som fingeravtrykket ditt. Det er utrolig hvor mye riktig teknikk og øvelse kan gjøre for å utvikle sangstemmen din som instrument, og den har store muligheter.

  Elevene lærer grunnleggende sangteknikk, og de får individuell oppfølging og veiledning i valg av repertoar og sjanger. Formidling av tekst og melodi, og hvordan man opptrer foran publikum er også en viktig del av det vi skal lære. Vi har også undervisning på høyt nivå og talentutvikling.

  Lærere: Grethe Ghanizadeh, Kristin Bjerkerud, Jørgen Tangen Bendikssen

  Undervisningsform: Individuell undervisning, ensembler, kor og talentutvikling.

  Du trenger: Ingenting, bare din egen stemme!

  Søk om plass

  Fiolin

  Fiolinen er kjent som sopranen blant strykeinstrumentene fordi den er det lyseste instrumentet. Fiolinen er et fleksibelt instrument som kan brukes til mange forskjellige musikkstiler, og den kan brukes som soloinstrument eller i større orkester.

  Du får personlig tilpasset fiolinundervisning og vi tilpasser undervisningen etter nivå, alder og ambisjoner slik at du kan utvikle deg i ditt eget tempo. Du bestemmer selv om du vil jobbe med klassiske stykker eller moderne musikk!

  Lærer: Julie Prestmo

  Undervisningsform: Individuell undervisning, ensembler og talentutvikling.
  Du trenger: Eget instrument til øving hjemme.

  Vi har utleie av instrumenter ved behov.

  Søk om plass

  Gruppeundervisning

  Samspill 

  Samspill kan være mange forskjellige sammensetninger som for eksempel storband, rockeband, korps, ensembler, rytmegrupper, kor, popband, kvartetter, trioer, sanggrupper, saxofonensembler, fløyteduo, osv. Det er ingen grenser for hvilke sammensetninger vi kan lage av samspill!

  Samspillundervisningen er både et eget undervisningstilbud og som talentutvikling. Vi benytter altså samspill i endel av det vanlige undervisningsopplegget i tillegg til at du kan få undervisning i grupper ved siden av.

  Det er lærerne innenfor din sjanger eller din instrumentgruppe.

  Undervisningsform: Band, ensembler, og diverse grupper.

  Du trenger: Eget instrument til øving hjemme.

  Søk om plass

  Visuell kunst

  Kunstfag er for deg som liker å tegne, male og modellere. Undervisningen har et stort fokus på å utvikle eleven til å bruke sansene og stimulere elevenes naturlige utforskertrang. Du får muligheten til å prøve forskjellige uttrykksmåter gjennom en mengde av ulike metoder, teknikker og materialer. 

  Kunstfagelevene lærer om komposisjon, teknikker, farger. Og jobber hovedsakelig med bildende kunst. Vi har også små og store utstillinger med det vi lager, og vi jobber i grupper.

  Lærer: Børge Brekke

  Undervisningsform: Gruppeundervisning
  Du trenger: Ingenting. Skolen stiller med alt av materialer.

  Søk om plass

  Film

  Film og skuespill er for deg som ønsker å lage små filmer og musikkvideoer. Du får opplæring i bruk av kamera, lys og lyd, i tillegg til å være skuespiller i filmen.

  Lærer: Regina Rasmussen 

  Undervisningsform: Gruppeundervisning
  Du trenger: Ingenting. Skolen stiller med alt av materialer.

  Søk om plass

  Dans

  Ringerike kulturskole tilbyr dessverre ikke dans vårsemesteret 2019.

  Søk om plass

  Teater

  Liker du å spille teater?

  Vårt nye teatertilbud starter opp på Tyristrand skole og Sokna skole etter høstferien. Tilbudet passer for deg som er helt nybegynner i teater, og for deg som har erfaring og ønsker å få bredere kjennskap til ulike former for teater. Vi skal blant annet innom lek, dans, bevegelse, sang, stemmebruk, teatersport, masker, improvisasjon, akrobatikk, formidling, skuespillerteknikk og teatersminke.

  Gruppa har små foreldrevisninger i hvert semester. Visningene baserer seg på læringen gjennom året. Vi legger vekt på elevenes utvikling og nivå, og at kvaliteten på arbeidet skal stå i sentrum.

  Lærer: Marie Gåsvik

  Undervisningsform: Gruppeundervisning

  Du trenger: Ingenting

  Søk om plass

  Søk plass i kulturskolen

  Søk om plass

  Det er ikke søknadsfrist for å søke om plass i kulturskolen. Vi har fortløpende opptak hele året. Noen fag har venteliste, andre har ledig plass umiddelbart.

  Om undervisningen

  Hos oss får barn og unge mulighet til god opplæring og utvikling innen kunst- og musikkfag. Vi gir tilpasset opplæring, muligheter for konserter og opptredener, og ekstra undervisning i samspillgrupper/ensembler.

  Hos oss er det plass til eleven som er helt ny, eleven som er viderekommen, eleven som har store ambisjoner og eleven som spiller for moro.
  Felles for alle er allikevel:

  • Deltagelse på timen
  • Øving og leksearbeid hjemme
  • Små og store opptredener og prosjekter

  I begynnelsen av hvert semester har lærerne konferansetimer for elever og foresatte. Da settes mål for undervisningen, ønsker og eventuelle endringer.

  Lærerne våre er utdannet innen sine fag, har pedagogisk kompetanse, og flere er også utøvere selv.

  Kulturskole for alle

  Kulturskolen er til for eleven, og det er elevens vekst og utvikling som er ledetråden i opplæringen.

  Kulturskolen gir elevene mulighet til å oppdage de kunstneriske uttrykksmidlene. Deretter gir vi dem mulighet til å mestre disse virkemidlene godt nok til å ta dem i bruk. Sist, men ikke minst, gjør vi det mulig for elevene å bruke disse til egen skapende virksomhet.

  Ringerike kulturskole jobber for at elevene skal oppdage, mestre og bruke sitt kunstuttrykk. Vi forsøker å legge opp til en motiverende og tilpasset opplæring, og vi forsøker fange opp elevenes behov og ønsker gjennom årlige målsettingssamtaler.

  Aktuelt lovverk

  Kulturskolen er et skoleslag hjemlet i Opplæringsloven, og skal sikre barn og unge et kvalitativt godt opplæringstilbud i kunst og kulturfag. Kommunene forvalter skoleslaget, og er ansvarlige for å sikre et godt tilbud til barn og unge i kommunen

  § 13-6.Musikk- og kulturskoletilbud

  "Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers."

  Rammeplan for kulturskolene

  En ny nasjonal rammeplan for kulturskolene er under utarbeidelse. Rammeplanen stiller konkrete krav til kulturskolene, fagplanene, undervisningsformer og lokaliteter og kompetanse.

  Ringerike Kulturskole er et kommunalt opplæringstilbud, der alle kan få anledning til å undervisning i ulike kunstformer og kulturuttrykk. Skolens virksomhet er lovforankret i Opplæringslovens § 13- 6:

  § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbud

  "Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet ellers."

  Skolen utarbeider fagplaner, og disse legges ut her fortløpende. Dette håper vi kan gi elever og foresatte innblikk i hvordan vi jobber, og hva vi søker oppnå.

  Priser og vilkår

  Kontingent pr halvår: 1790,-
  Tillegg/materialkostnad kunst- og teaterfag: 360,-
  Tilleggskontingent for samspillgrupper pr halvår: 710,-

  Søskenmoderasjon
  1. Søskenmoderasjon gjelder kun søsken
  2. Søsken nr. 2 får 30% rabatt
  3. Søsken nr. 3, 4, 5 o.s.v. får 50% rabatt
  4. Det gis ikke rabatt når samme elev har flere tilbud

  Gradert betaling
  Familier kan søke  om å få redusert betaling eller friplass dersom familens samlede inntekt er under 533 500 i året. 

  Mer informasjon om gradert betaling finner du her.  

  Søknadsskjema for redusert betaling.

  Voksne elever:
  1. Voksne elever betaler 150% av ordinær kontingent (kontingent x 1,5).
  2. Voksne elever får ikke søskenmoderasjon.

  Faktura blir sendt ut en gang hvert semester, i november og mai.

  Kontakt oss

  Telefon 32 17 14 20

  E-post: kulturskole@ringerike.kommune.no

  Besøksadresse: Hønefoss bru 3, 3510 Hønefoss

  Rektor: Dagny Krogness, tlf.951 49 204
  e-post: dagny.krogness@ringerike.kommune.no

  Ringerike kulturskole på facebook: 
  https://www.facebook.com/ringerikekulturskole/ 

  Ansatte i kulturskolen

  Anita Aarhaug

  Anita Aarhaug 
  Lærer på slagverk/perkusjon
  Tlf. 957 53 597 
  Anita.aarhaug@ringerike.kommune.no

  Børge Brekke

  Børge Brekke 
  Lærer på kunstfag
  Tlf. 938 29 122 

  Borge.brekke@ringerike.kommune.no

    Charlotte Richardsen

  Charlotte Richardsen
  Lærer på messinginstrumenter og korps i skolen
  Tlf. 906 91 307 
  Charlotte.richardsen@ringerike.kommune.no

  Eli Johanne Ruud

  Eli Johanne Ruud
  Lærer på messinginstrumenter og korps i skolen
  Tlf.

  Eli.ruud@ringerike.kommune.no
  Evgeny Kabeshov   

  Evgeny Kabeshov
  Lærer på piano, gitar og bass
  Tlf. 462 59 451
  Evgeny.kabeshov@ringerike.kommune.no

     Grethe Ghanizadeh

  Grethe Ghanizadeh 
  Lærer på sang
  Tlf. 452 57 844 

  Grethe.ghanizadeh@ringerike.kommune.no

  Hilde Merete Hartz
  Lærer på messinginstrumenter og korps i skolen
  Tlf. 419 29 501
  Hilde.merete.hartz@ringerike.kommune.no 

   Jacob Young

  Jacob Young 
  Lærer på gitar og band
  Tlf. 976 85 989 
  Jacob.young@ringerike.kommune.no

   Jan Petter Lilja Bye

  Jan Petter Lilja Bye 
  Lærer på treblåsinstrumenter
  Tlf. 900 25 388
  Jan.petter.lilja.bye@ringerike.kommune.no

   Julie Prestmo

  Julie Prestmo 
  Lærer på fiolin
  Tlf. 974 63 477 
  Julie.prestmo@ringerike.kommune.no

  Jørgen Tangen Bendikssen

  Jørgen Tangen Bendikssen 
  Lærer på sang
  Tlf. 993 55 364
  Jorgen.tangen.bendikssen@ringerike.kommune.no

  Kristin Bjerkerud

  Kristin Bjerkerud
  Lærer på sang
  Tlf. 922 59 006
  Kristin.bjerkerud@ringerike.kommune.no

  Leif Berger

  Leif Berger
  Lærer på piano
  Tlf. 934 67 882 
  Leif.berger@ringerike.kommune.no

  Marie Gåsvik

  Marie Gåsvik
  Lærer på teater
  Tlf. 92814673
  Marie.gasvik@ringerike.kommune.no

  Regina Rasmussen

  Regina Rasmussen 
  Lærer på film
  Tlf. 486 49 281 

  Regina.rasmussen@ringerike.kommune.no 

  Yngve Rubach

  Yngve Rubach
  Lærer på Messinginstrumenter
  Tlf. 909 13 440
  Yngve.rubach@ringerike.kommune.no

  Øystein Olsen Vadsten

  Øystein Olsen Vadsten 
  Lærer på messinginstrumenter
  Tlf. 908 23 802
  Oystein.olsen.vadsten@ringerike.kommune.no 
  Ringerike kulturskole

  Besøksadresse:

  Hønefoss bru 3
  3510 Hønefoss
  Siste endret: 02.07.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?