Du er her: Hjem / Kultur og Idrett / Sykling i Ringerike / Hønefoss som sykkelby

Innhold

  Hønefoss som sykkelby

  Hønefoss ble utnevnt til sykkelby av Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen i 2015.

  Sykkelbyen Hønefoss

  Kriteriene for å bli sykkelby er at kommunen har en godkjent plan for det overordnede sykkelvegnettet og at kommunen er aktiv deltaker i prosjektet, også økonomisk.

  Kommunen forplikter seg til å gjennomføre tiltak for å gjøre det lettere å være syklist i Hønefoss.

  Ny sykkelbyavtale for Hønefoss. Fra venstre Olav Skinnes fra Buskerud fylkeskommune, Kjell B. Hansen, ordfører i Ringerike kommune og regionvegsjef Hans Jan Håkonsen.

  "Sykkelby"-prosjektet skal gi synlige effekter på kort sikt. Det skal gjennomføres tiltak som:

  • få flere til å sykle
  • øker fremkommeligheten for syklistene
  • bedrer trafikksikkerheten

  Hønefoss er som sykkelby medlem av sykkelbynettverket. Det er et faglig nettverk for byer og tettsteder som ønsker å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle.

  Utvikling av "sykkelbyer" har vært en del av sykkelstrategien i Nasjonal transportplan. Da Hønefoss ble sykkelby, var målet at sykkelandelen i Norge skulle økes fra 4-5 prosent til 8 prosent i løpet av perioden 2010-2019. Det er lagt opp til et samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune for å få til dette.

  Siste endret: 28.08.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?