Du er her: Hjem / Medvirkning / Stem på din nye gang- eller sykkelveg!

Innhold

  Stem på din nye gang- eller sykkelveg!

  Nå kan du være med å kommentere og stemme på foreslåtte nye gang- og sykkelveger. Hvilke gang- og sykkelveger ville du brukt mest hvis de blir bygd eller utbedret? I tillegg vil du kunne legge inn eksisterende problemområder.

  Informasjon om prosjektet

  Hvilke innspill kan du gi?

  I kartet er allerede eksisterende gang- og sykkelveger lagt inn, samt mange planlagte som ennå ikke er bygget. Noen av de planlagte har kommunen ansvar for selv, noen er langs fylkets eller statens veier. Nå inviterer vi innbyggerne i Ringerike til å stemme på hvilke nye gang- og sykkelveger eller andre fysiske tiltak for å tilrettelegge for sykling som er viktigst for dere. Gå inn i kartet og stem for å gi oss best mulig grunnlag for å prioritere!

  Samtidig inviterer vi innbyggerne til å melde inn problempunkter for gående og syklende. For eksempel skumle kryss, manglede fotgjengerfelt eller manglende lenker. Disse blir publisert i løsningen anonymt, slik at andre kan kommentere og stemme på disse forslagene. I tillegg har administrasjonen i kommunen foreslått noen nye tiltak som innbyggerne kan kommentere og stemme på.

  GS

  Dagens situasjon

  Kommunens hovednett for gang- og sykkelveger er i dag definert i kommunedelplanen for gående og syklende fra 1995. Kartet er begrenset til kun Hønefossområdet, inkludert Heradsbygda og Tolpinrud. Nå ønsker vi innspill fra hele kommunen! Veiledende bredder for de enkelte sykkelløsninger for sykkelfelt, gang- og sykkeveg og sykling i blandet trafikk vises for bestemte ruter. Lokalt gang- og sykkelvegnettverk er ikke kartfestet.

  Fremtidig situasjon

  Denne kartleggingen vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for kommunen i både vår egen arealplanlegging og prioritering av tiltak og når vi skal spille inn prioriteringer til fylke og stat. Å kartfeste fremtidens prioriterte gang- og sykkelnett blir viktig inn i blant annet pågående arbeid med en strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet, revidering av kommunens trafikksikkerhetsplan og etter hvert revidering av kommuneplanens arealdel

  Resultater

  Resultatene av avstemning vil kunne gi en indikasjon på hvilke tiltak som er viktigst for innbyggerne, som igjen kan være med på å se hvilke tiltak som bør prioriteres. Resultatene blir publisert når kartleggingen er ferdig og vil være viktig kunnskapsgrunnlag for kommunen

  Frist

  Frist for å melde inn dine innspill er satt til 1. november 2020.

  Hvordan kan man medvirke?

  Vi har laget en egen kartportal hvor du kan legge inn problempunkter og kommentere og stemme på disse og foreslå nye infrastrukturtiltak.

  Gå til kartportal

  Siste endret: 06.10.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?