Du er her: Hjem / Arealplaner / Kommuneplan / Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030

Innhold

  Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030

  Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordna styringsdokument, og styrer både samfunnsutviklingen og kommunens tjenesteutvikling. Samfunnsdelen inneholder også en arealstrategi som gir føringer for arealutviklingen i kommunen. Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 30.09.2021.

  Her kan du lese kommuneplanens samfunnsdel

   

   

  Mottatte høringsinnspill

  Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn i perioden 03.06.2021-15.08.2021. Planforslaget ble sendt til regionale myndigheter, nabokommuner og organisasjoner. I tillegg fikk politiske råd og utvalg planforslaget til uttalelse i høringsperioden.

  Det kom inn totalt 33 uttalelser.
  Trykk her for å komme til samleside hvor du kan se uttalelsene.

  Har du spørsmål?

  Spørsmål og andre henvendelser om samfunnsdelen kan rettes til:

  Politisk 2. gangs behandling av samfunnsdelen 

  Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 ble vedtatt i kommunestyret 30.09.2021. Saksdokumenter finner du her.

   

  Politisk 1. gangs behandling av samfunnsdelen

  Politiske vedtak og innspill

  Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 har vært på høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling i formannskapets strategi og plan 19.05.2021 sak 16/21. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og § 11-14.

  Ved behandlingen i formannskapet ble det lagt fram flere endringsforslag. Formannskapet vedtok at disse skal følge saken på høring og offentlig ettersyn. Endringsforslagene er samlet i et eget dokument og framgår også av saksprotokollen (se saksdokumenter nederst på siden).

  I tillegg viser vi til to politiske prinsippsaker i forkant av formannskapets behandling:

  I begge disse sakene ble det lagt fram ulike endringsforslag ved politisk behandling. Disse framgår av saksprotokollene, og er oppsummert i egne vedlegg (se dokumenter fra politisk behandling nederst på siden).

  Dokumenter fra politisk behandling
  1. Saksframlegg med protokoll fra formannskapets behandling av planforslaget
  2. Endringsforslag under behandlingen av planforslaget
  3. Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak om arealstrategi
  4. Oppfølging av formannskapets forslag i sak om bærekraft for klima og naturmiljø

  Bakgrunnsdokumenter

  Siste endret: 26.10.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?