Du er her: Hjem / Arealplaner / Kommuneplan / Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030

Innhold

  Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030

  Nå kan DU si din mening om hva som skal være de viktigste målene for Ringerike fram mot 2030!

  Hva mener DU er viktigst for at Ringerike skal bli et enda bedre sted å bo, jobbe og besøke i 2030? Hva er det aller viktigst at kommunen i samarbeid med innbyggerne, næringsliv, lag og foreninger prioriterer for å øke både økonomisk og sosial bærekraft og bærekraft for klima og miljø?

  Kommuneplanens samfunnsdel er det øverste styringsdokumentet i kommunen. Planen inneholder mål og strategier for hva vi skal jobbe med fram mot 2030, og skal gi retning til både samfunnsutviklingen, arealutviklingen og kommunens tjenesteproduksjon. Fram til 15. august er forslag til ny kommuneplan på høring, og DU har mulighet til å gi innspill til planforslaget.

   

  Trykk her for å laste ned høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030.

  Forside til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030

   

  Om planforslaget

  Kommuneplanens samfunnsdel setter lokale mål innenfor ni av FNs bærekraftsmål valgt ut av kommunestyret. Samfunnsdelen inneholder også en arealstrategi som gir overordna føringer for arealutviklingen.

  Ringerike skal være et inkluderende samfunn, hvor vi sammen skaper gode, aktive liv. Vi ønsker mindre ulikhet i samfunnet, samtidig som vi er et kraftsenter for et arbeidsliv med høy verdiskapning. Vi ønsker et samfunn og et næringsliv som gjør grønn omstilling og smart ressursbruk til sitt fortrinn, og hvor vi ikke går ut over de økologiske tålegrensene til jorda vår. Vi skal skape et Ringerike som er et enda bedre sted å bo, jobbe og besøke.

  Hva skal våre viktigste mål og strategier for å oppnå dette være? I høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 er det foreslått konkrete, lokale mål om «sånn vil vi ha det i Ringerike», samt punkter om hva Ringerike kommune alene eller i samarbeid med andre skal prioritere for å nå disse målene.

  De ni utvalgte bærekraftsmålene i Ringerike kommune

  Hva vil vi ha innspill om?

  Vi ønsker innspill til hele planforslaget, og spesielt:

  • Arealstrategien, som inneholder føringer for arealutviklingen i kommunen generelt, og særlig for revisjon av kommuneplanens arealdel.
  • Hvilket ambisjonsnivå skal Ringerike ha for reduksjon av klimagassutslipp?
  • Forslag til slagord: Ringerike nærmest det meste - tett på by, kultur og natur. Kom med ditt forslag til slagord her!

  Velkommen til åpne dager på Bylab - Fossveien 1, Hønefoss

  ByLab åpner 12. juni, og her vil planforslaget og en utstilling knytta til ny samfunnsdel være tilgjengelig i hele ByLabs åpningstid. Vi inviterer også til fire åpne dager i løpet av juni, hvor vi fra administrasjonen i kommunen vil være tilgjengelige for spørsmål og innspill fra kl 11-17. Oversikt over de åpne dagene ser dere nedenfor. Alle dager vil noen som har god oversikt over helheten i planen være tilstede, men enkelte av dagene vil det være ansatte med spesiell kunnskap om ulike temaer til stede. Der tidspunkt for spesifikke temaer er annerledes enn åpningstiden, er det angitt i parentes for hvert tema.

  Dato og åpningstid Tema
  Onsdag 16. juni
  Kl. 11-17

  Bærekraftig by og lokalsamfunn
  Naturmiljø
  Infrastruktur og naturmiljø (11-13)
  Kultur, idrett og fritid (13-15)

   Fredag 18. juni
  Kl. 11-17
  Bærekraftig by og lokalsamfunn, infrastruktur og naturmiljø
  God utdannijng og oppvekst (11-14)
   Onsdag 23. juni
  Kl. 11-17
  Næringsutvikling, arbeidsplasser og næringsarealer (12-17)
  Helse og livskvalitet (13-16)
  Arealstrategi
   Fredag 25. juni
  Kl. 11-17
  Klima, naturmiljø og bærekraftig by og lokalsamfunn
  Arealstrategi
  Kultur, idrett og fritid

   

  Har du innspill?

  Uttalelser til planforslaget sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til
  Ringerike kommune
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss

  Frist for uttalelse er 15. august 2021.

  I høringsperioden avholder vi åpne dager på ByLab med ulike temaer og mulighet for å stille spørsmål. Mer informasjon over.

  Spørsmål kan rettes til:

  • Ellen M. Stabursvik (ellen.margrethe.stabursvik@ringerike.kommune.no)
  • Guro Li (guro.li@ringerike.kommune.no)
  • Bente Elsrud Anfinnsen (bente.elsrud.anfinnsen@ringerike.kommune.no)

  Politisk behandling av samfunnsdelen

  Politiske vedtak og innspill

  Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i formannskapets strategi og plan 19.05.2021 sak 16/21. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og § 11-14.

  Ved behandlingen i formannskapet ble det lagt fram flere endringsforslag. Formannskapet vedtok at disse skal følge saken på høring og offentlig ettersyn. Endringsforslagene er samlet i et eget dokument og framgår også av saksprotokollen (se saksdokumenter nederst på siden).

  I tillegg viser vi til to politiske prinsippsaker i forkant av formannskapets behandling:

  I begge disse sakene ble det lagt fram ulike endringsforslag ved politisk behandling. Disse framgår av saksprotokollene, og er oppsummert i egne vedlegg (se dokumenter fra politisk behandling nederst på siden).

  Dokumenter fra politisk behandling
  1. Saksframlegg med protokoll fra formannskapets behandling av planforslaget
  2. Endringsforslag under behandlingen av planforslaget
  3. Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak om arealstrategi
  4. Oppfølging av formannskapets forslag i sak om bærekraft for klima og naturmiljø

  Bakgrunnsdokumenter

  Kommuneplanens samfunnsdel har tre bakgrunnsdokumenter som gir mer detaljert bakgrunn for innholdet i samfunnsdelen. Disse kan leses her:

  Siste endret: 11.06.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?