Du er her: Hjem / Arealplaner / Kommuneplan / Vi reviderer nå kommuneplanens arealdel

Innhold

  Vi reviderer nå kommuneplanens arealdel

  Arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel er nå i gang.

  Nå kan du komme med arealinnspill og gi uttalelser til planprogrammet

  Forslag til planprogram er på høring og offentlig ettersyn og det er nå mulig å sende inn arealinnspill til kommuneplanen. 

  Frist for uttalelser til planprogrammet er 9. mai. 

  Frist for arealinnspill er 12. juni.

  Gi innspill til kommuneplanens arealdel

  Informasjon om hvordan du sender inn innspill og uttalelser finner du ved å trykke på boksen ovenfor. Arealinnspill skal sendes inn på eget skjema

  Hva er kommuneplanens arealdel?

  Kommuneplanens arealdel er en juridisk bindende arealplan som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen gir føringer for hvordan vi skal bruke og utvikle arealene i kommunen. Planen bestemmer blant annet hvor vi skal bygge nye boliger, hvordan vi skal ta vare på natur- og landbruksområder og hvor tjenestetilbud og næringsvirksomhet skal plasseres. Arealdelen skal legge til rette for en arealutvikling som bidrar til å oppfylle målene i kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi.

  Politisk vedtak

  Sak om oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram ble behandlet i formannskapets strategi og plan 16.03.2022 sak 06/22. Saksframlegg og møteprotokoll fra den politiske behandlingen finner du her.

  Formannskapets vedtak
  1. Ringerike kommune varsler oppstart av revidering av gjeldende kommuneplan jf. plan- og bygningsloven § 11-12.
  2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 11-13.
  3. Kriteriene i forslag til planprogram kapittel 5.1 skal ligge til grunn for grovsiling av arealinnspill og ubebygde byggeområder i gjeldende arealdel.

  Forslag til planprogram og framdrift

  Planprogrammet er oppskriften for hvordan vi skal legge opp planarbeidet, og skal gi forutsigbarhet og klarer rammer for planprosessen.

  Forslag til planprogram.

  Planprogrammer er også tilgjengelig fysisk på ByLab og rådhuset.

  Planprogrammet inneholder informasjon om

  • målet med planarbeidet
  • planprosessen
  • opplegg for informasjon og medvirkning
  • viktige temaer i planarbeidet
  • hvordan konsekvensutredningen skal gjennomføres
  • viktige føringer og kunnskapsgrunnlag i planarbeidet

  Framdriftsplanen som er foreslått i planprogrammet legger opp til at planprosessen gjennomføres slik at revidert arealdel kan legges fram for vedtak i inneværende kommunestyreperiode. Numrene 1-3 i figuren nedenfor viser hvilke tidsperioder i planprosessen innbyggere og andre vil bli invitert til å gi innspill til planarbeidet.

  Har du spørsmål?

  Spørsmål og andre henvendelser om arealdelen kan rettes til:

  Siste endret: 06.05.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?