Du er her: Hjem / Hovsenga - Rasfare

Innhold

  Hovsenga - Rasfare

  Ringerike kommune fraråder ferdsel i rasområdet

  Det er ikke påvist kvikkleire i grunnen, men det er fortsatt en fare for utglidinger på Hovsenga som kan oppleves som dramatiske. Ferdsel i området sør på Hovsenga, i Randselva og på ryggen bak skråningen hvor raset gikk frarådes.

   

  Større løsmasseskred 21. november 2019 på Hovsenga

  Formiddagen torsdag 21. november 2019 ble kommunen varslet om et større løsmasseskred på Hovsenga. Utløsningsområdet for skredet var den bratte skråningen som står sør for Randselva (ved Høneholt), med skredutløpsområdet i Randselva og Hovsenga. Skredmassene ut over Hovsenga stammer trolig både fra elvebunnen og fra utløsningsområdet.

  Befaringsrapport NGI 28.11.2019

   

  Utførte undersøkelser

  Det har blitt gjennomført grunnundersøkelser, terrenginnmåling og elvebunnskartlegging etter skredet på Hovsenga. Det ble ikke påvist kvikkleire fra grunnundersøkelsene. Det ble registrert meget faste masser lengre inn på platået ved Høneholt, noe som vil begrense utbredelsen av et eventuelt nytt skred. Terrenginnmålingen viser at det er 40 000 m3 masse som er fjernet fra skråningen som står sør for Randselva (ved Høneholt). Elvebunnskartleggingen er tilgjengelig på www.hoydedata.no.

  Rapport Grunnundersøkelser


  Saksfremlegg til politikerne – Oppsummering etter raset på Hovsenga

   

  Ringerike kommune fraråder ferdsel i området

  Massene mot elva står veldig bratt, så det er ikke unaturlig at det vil fortsette å rase ut fram til naturlig rasvinkel er oppnådd. Selv om det ikke er fare for store områdeskred, så kan det likevel være at ytterligere utglidninger vil oppleves som dramatiske nok. Ferdsel i området sør på Hovsenga, i Randselva og på ryggen bak skråningen hvor raset gikk frarådes. Det er satt opp skilt som informerer om rasfaren.

   

  Fareskilt

  Trykk på bildet for større versjon.

  Skilt - fare for skred

   

  Siste endret: 15.12.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?