Du er her: Hjem / Miljøvern / Friluftsliv / Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i 2019

Innhold

  Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i 2019

  Hvor går du på tur? Nå har du mulighet til å dele dine turområder og inspirere andre til å ta del i friluftslivet.

  Hvorfor kartlegge?

  Friluftslivskartlegging er et kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftsliv og bidrar til å øke kunnskapsgrunnlaget for å kunne ivareta god arealplanlegging i kommunen.

  Friluftsliv i nærmiljøet er viktig i et folkehelseperspektiv. Undersøkelser viser at de fleste av de som ønsker å bli mer aktive, vil gå turer i nærmiljøet og skog og mark. Skal vi lykkes med å skape med aktivitet i befolkningen, må det blant annet satses på friluftsliv i nærmiljøet gjennom attraktive leke- og rekreasjonsområder, nærturterreng og grøntkorridorer.

  Gevinster

  Kartlegging og verdsetting av områder som er viktige for friluftsliv gir oss:

  • Et godt kunnskapsgrunnlag for å ivareta friluftsinteressene i planprosesser.
  • Mulighet til å unngå bit-for-bit-utbygging og fragmentering.
  • Oversikt over områder som kan være aktuelle for sikring ved hjelp av statlige midler.
  • Et godt grunnlag for utarbeiding av sti- og løypeplaner som vedlegg til kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
  • Et godt grunnlag for vurdering av søknader om spillemidler til friluftslivsformål.
  • Mulighet til å lage oppdaterte tur- og løypekart for de forskjellige områdene i kommunen.
  Siste endret: 26.09.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?