Du er her: Hjem / Samfunnsutvikling / Hvordan skape 1 ny arbeidsplass per 2. nye innbygger?

Innhold

  Hvordan skape 1 ny arbeidsplass per 2. nye innbygger?

  I sammenheng med utarbeidelse av næringsplan inviterer Ringerike kommune i samarbeid med Universitetet i Sør-øst Norge til frokostmøte for næringsaktører.

  Hvordan skape 1 ny arbeidsplass per 2. nye innbyggere?

  Handlingsplanen for næring skal på bidra til å skape 1 ny arbeidsplass per 2. netto nye innbygger (2-1).

  Handlingsplanen skal fungere som et verktøy for å nå målene. Næringsplanen skal

  • gi retning for hvilke hovedområder som skal jobbes med
  • være en aktivitetsplan for hvert prioritert satsningsområde
  • beskrive hvem som har ansvar for gjennomføring og oppfølging
  • sette tidsperspektiver for gjennomføring
  • være et interaktivt, digitalt verktøy som er enkelt å bruke

  Seks strategiske satsningsområder 

  1. Proaktiv arealforvaltning og optimal bruk av tilgjengelige arealer.
  2. Klynger og nettverk.
  3. Kunnskap og kompetansebygging.
  4. Entreprenørskap og innovasjon.
  5. Trekke virksomheter til regionen.
  6. Næringsutvikling knyttet til regional vekst og investeringer.

  Medvirkning

  Medvirkning til planen skjer ved orientering og innspill fra utvikling- og næringsaktører, og ved politiske møter og verksted. Handlingsplanen følger ikke planprosess etter plan- og bygningsloven.

  Hva skjer?

  Vi har mål om å få vedtatt handlingsplan for næring før påske 2020.

  Orientering i formannskapet (plan og strategi) 22.oktober

  Presentasjonen

  Frokostmøte for næringsaktører 12. november

  Ringerike kommune inviterer næringslivet i samarbeid med USN til frokostmøte på campus Ringerike.

  Invitasjon til frokostmøte

  Frokostseminar på Facebook

  Kontaktinformasjon

  Ta gjerne kontakt med oss!

  Siste endret: 01.11.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?