Du er her: Hjem / Betalingsavtaler skatt

Innhold

  Betalingsavtaler skatt

  Hovedregelen er at skatt skal betales ved forfall.

  Problemer med å betale?

  For deg som ikke kan betale skatten nå, kan du søke om betalingsavtale. En betalingsavtale kan være avtale om betalingsutsettelse, avdrag eller en kombinasjon av begge deler.

  Har du problemer med å betale i tide, er det viktig at du søker hjelp så tidlig som mulig.

  Vilkår for å få betalingsavtale

  Det er strenge vilkår for å få en betalingsavtale. Alle vilkårene må være oppfylt:

  •  Du har ikke mulighet til å betale på vanlig måte
  •  Du må komme med et forslag til nedbetalingsplan
  •  Tilbudet må være det beste du kan komme med
  •  Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn ved tvangsinnfordring, som utleggstrekk      eller utleggsforretning

  I tillegg vurderer vi om det vil være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen om du får en slik avtale.

  Slik søker du om betalingsavtale

  Personlig skattyter

  Er du lønnsmottaker, pensjonist eller driver enkeltpersonforetak er du personlig skattyter. Da må du sende en skriftlig søknad til Skatteoppkreveren og fylle ut skjemaet for økonomisk oversikt som en kan få ved henvendelse hos Skatteoppkreveren.

  Søknad om betalingsavtale ved midlertidig betalingsvansker

  Du kan søke om en betalingsavtale hvis du ikke kan betale skatten ved forfall på grunn av (eksempler):

  • alvorlig sykdom
  • dødsfall i familien
  • langvarig arbeidsledighet
  • samlivsbrudd 

  Du må dokumentere årsaken (for eksempel sykdom), og at dette er grunnen til betalingsproblemene dine.

  Upersonlig skattyter

  Aksjeselskaper, Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), verdipapirfond og banker er upersonlige skattytere. Disse må sende skriftlig søknad til Skatteoppkreveren.

  Vi tar kun hensyn til dokumenterte opplysninger når vi behandler søknaden. Bedrifter må legge ved disse dokumentene:

  • siste årsregnskap
  • likviditetsbudsjett for den aktuelle søknadsperioden
  • en oppstilling over selskapets eiendeler og gjeld

  Det inngås ikke betalingsavtaler for skyldig forskuddstrekk.

  Har du andre økonomiske problemer?

  Har du stor gjeld til andre kreditorer i tillegg til Skatteoppkreveren kan du søke om gjeldsordning. Det er Namsfogden som kan veilede deg og vurdere om du fyller vilkårene for gjeldsordning. 

  Siste endret: 06.09.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?