Du er her: Hjem / Skatt for personlige skattepliktige

Innhold

  Skatt for personlige skattepliktige

  Endre kontonummer for utbetaling av skattepenger

  Du kan endre kontonummeret hvis du ønsker at pengene skal komme inn på en annen konto enn den som er oppgitt i skattemeldingen din.

  Fristen for å endre kontonummer avhenger av når du får skatteoppgjøret. For å være sikker bør du endre kontonummeret når du leverer skattemeldingen din. Er du for sent ute, får du pengene til den kontoen som sto på skattemeldingen din.

  Du finner mer informasjon og kan endre ditt kontonummer her:

  Endre kontonummer

  Slik betaler du restskatten

  For å unngå å få rentetillegg på restskatten, kan du betale tilleggsforskudd til Skatteoppkreveren innen 31. mai.

  Kontonummer for betaling av restskatt og tilleggsforskudd:

  Hole kommune: 6345.06.06121

  Ringerike kommune: 6345.06.06059

  Du vil i god til før forfallsfristen få en faktura med betalingsinformasjon. Elektroniske brukere får faktura med betalingsinformasjon i Altinn.

  Er du ikke elektronisk bruker, får du tilsendt faktura med betalingsinformasjon i posten.

  Betalingsfrister

  Restskatt over 1000 kroner

  Fikk du over 1000 kroner i  restskatt, deles summen opp i 2 terminer.

  Betalingsfristen for 1. termin er tre uker etter at du mottok skatteoppgjøret, men aldri tidligere enn 20. august. 

  Fristen for å betale 2. termin er 5 uker etter 1. termin. 

  Betaler du ikke innen fristen på første termin, regner vi også annen termin som forfalt samtidig som første termin.

  Restskatt under 1000 kroner

  Fristen for å betale hvis du har fått restskatt på under 1000 kroner, er 3 uker etter skatteoppgjøret ditt var klart, men likevel tidligst 20. august.

  Problemer med å betale restskatt?

  Hvis du vet du får problemer med å betale restskatt

  Les mer om betalingsavtaler her

  Hvis du betaler for sent

  Hvis du betaler for sent, må hele forskuddsskatten betales på en gang og forsinkelsesrenter kommer i tillegg.

  Renter løper fra forfall og frem til betaling skjer.

  Hvis du ikke betaler

  Hvis du ikke betaler kan Skatteoppkreveren få dekket kravet ved tvang.

  Virkemidlene er:

  • Motregning (skattepenger du har til gode bli brukt til å betale ned på det du skylder)
  • Utleggstrekk (trekk i lønn, godtgjørelse eller pensjon)
  • Utleggsforretning(pant i eiendeler)
  • Tvangssalg
  • Konkursbegjæring

  Gebyr og/eller betalingsanmerkning kan komme i tillegg.

  Renter løper fra betalingsfristen og frem til betalingen skjer.

  Når kommer skatteoppgjøret?

  Skatteoppgjøret 2020

  Det er først når skattemeldingen er behandlet at en får vite nøyaktig hvor mye penger en må betale eller får igjen. Du blir varslet på SMS/e-post når skatteoppgjøret er klart.

  I år ble skattemeldingene fortløpende utsendt fra 18. mars til 31. mars.

  I år får de aller fleste lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret sitt i perioden mellom 26. mars og 22. juni. Første pulje med skatteoppgjør kommer 26. mars deretter blir det løpende oppgjør til 21. oktober.

  Det legges opp til at skatteoppgjøret kan, med noen forbehold, være ferdig i løpet av en til to uker etter at du leverer skattemeldingen. For å kunne få skattepenger tidligere er det noen betingelser:

  • Du bruker ny skattemelding
  • Du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen
  • Du må ha skatt til gode
  • Du kan ikke ha ubetalte krav
  • Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll

  Vi kan dessverre ikke gi deg en konkret dato for når du får oppgjøret ditt, verken på skattekontoret, per telefon eller per chat.

  Er du lønnsmottaker eller pensjonist og leverer skattemeldingen på papir, får du skatteoppgjøret ditt tidligst i august.

  Vil du reservere deg mot kommunikajon på nett; gå inn på eid.difi.no. I meny til venstre går en inn på reservasjon og videre til "Hvordan reserverer jeg meg?".

   

  Husk å levere skattemeldingen din innen 30. april.

  Les mer på skatteetatens sider 

  Motregning

  Skylder du penger til det offentlige, kan skattepenger du har til gode bli brukt til å betale ned på det du skylder. Dette kalles motregning. Hvis du etter motregning fortsatt har penger til gode, får du dem utbetalt. Du får en oversikt som viser hva pengene har blitt brukt til.

  Klager

  Hvis du mener det er feil på skatteoppgjøret, for eksempel feil skatteklasse, inntekt, formue, fradrag eller beregning av skatter og avgifter, kan du klage.

  Skatteetaten og Skatteoppkreveren i kommunen har ansvar for forskjellige områder når det gjelder skatten din.

  Gå inn i Altinn eller kontakt Skatteetaten hvis:

  • inntekt eller formue ikke stemmer med dine notater eller kopi av selvangivelsen
  • du har krav på særfradrag eller andre fradrag du ikke har fått
  • du har spørsmål om skattebeløpet
  Klagefrist

  Klagefristen er 6 uker etter at du fikk skatteoppgjøret. Det kan være mulig å få endret ligningen selv om fristen for å klage er utløpt. Skatteetaten vurderer om søknaden skal behandles.

  Kontakt Skatteoppkreveren i kommunen hvis:

  • beløpene for innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt ikke stemmer med dine oppgaver
  • innbetalt tilleggsforskudd ikke fremgår av skatteoppgjøret
  • det er foretatt motregning som du mener er feil
  • rentene på skatteoppgjøret er feil

  Oversikt over din gjeld/tilgodehavende

  Mine inntekter og arbeidsforhold 

  Viser oversikt over hvilke inntektsopplysninger og arbeidsforhold dine arbeidsgivere har rapportert til Skatteetaten og NAV.

  Mine krav og betalinger 

  Viser oversikt over gjeld, tilgodehavende og inn-/utbetalinger mellom deg og skatteoppkreveren.

  Mine arbeidsgivere

  Oversikt over hvilke arbeidsgivere som har hentet skattekortet ditt.

  Nyttige lenker

  Likningens ABC behandler de fleste skattespørsmål for personlige skattytere og selskap.

  Lønnet arbeid i hjemmet

  Om spesielle skatteregler som gjelder når du engasjerer privatpersoner til å jobbe for deg i hjemmet.

  For foreldre, dagmammaer og praktikanter gjelder det særskilte skatteregler for betalt barnepass.

  Du finner flere publikasjoner og skjemaer på skattetaten.no og Altinn.no 

  Skatt for enkeltpersonforetak

  Endring av forskuddsskatt

  Du kan søke om endring av skattekort/endring av forskuddsskatt fra skatteetaten.no, se nærmere informasjon om dette her

  Spørsmål om utskriving av skattekort/forskuddskatt rettes til skattekontoret på telefon 800 80 000.

  Spørsmål vedrørende betaling av forskuddsskatt rettes til skatteoppkreverkontoret.

  Betaling av forskuddsskatt

  Hvis du er selvstendig næringsdrivende med et enkeltpersonforetak eller deltaker i et ansvarlig selskap, er du personlig skattepliktig og skal betale forskuddsskatt. Har du formue eller store kapitalinntekter, skal du også betale forskuddsskatt. Du kan ha både forskuddstrekk og forskuddsskatt for samme inntektsår.

  Personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars 2020, har fått utsatt frist for innbetaling til 1. mai 2020. Andre termin av forskuddskatten 15. mai 2020 har fått utatt frist for innbetaling til 15. juli 2020.

  Forskuddsskatten beregnes på grunnlag av siste likningsopplysninger eller forventet overskudd. Grunnlaget for forskuddsskatten finner du på skattetrekksmeldingen din.


  Du får tilsendt betalingsgiro fire ganger i året. Forfallsdatoene er de samme hvert år:

  •  15. mars
  •  15. mai
  •  15. september
  •  15. november

  Dersom du ikke betaler en termin ved forfall/utvidet frist for 2020, vil hele skatten forfalle til betaling.
  Selv om du ikke har mottatt betalingsgiro, skal du likevel betale innen forfallsdatoen. Slik gjør du det:

  Velg riktig år: det året skatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal registreres riktig.

  Endre forskuddsskatt

  Hvis fradragene/inntektene dine er endret eller forskuddsskatten er feil, kan du søke Skatteetaten om endring
  Har du betalt forskuddsskatt som senere blir satt ned slik at forskuddsskatten bortfaller, får du beløpet tilbake uten rentegodtgjørelse.

  Kan du ikke betale

  Forskuddsskatten skal betales til forfall. Dette gjelder selv om du har søkt om å endre skatten, men ikke har fått svar på søknaden. Utsettelse av betaling av skatt eller andre betalingsordninger, innvilges bare unntaksvis.

  Siste endret: 23.04.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?