Du er her: Hjem / Kommuneoverlegen / Miljørettet helsevern

Innhold

  Miljørettet helsevern

  Miljørettet helsevern omfatter forhold i omgivelsene og miljøet som har betydning for folks helse.

  Hva er miljørettet helsevern

  Folkehelseloven sier at miljørettet helsevern omfatter "faktorer i miljøet som direkte og indirekte kan virke negativt inn på helse", disse kan være fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer.

  Vil du vite mer om miljørettet helsevern har vi noen nyttige lenker

  Aktuelle nettsteder for helse og miljø finner du på temasidene til disse nettstedene:

  Folkehelseinstituttet

  Helsedirektoratet

  Miljødirektoratet

  Mattilsynet

  Statens strålevern

  Helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordning

  Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger er å anses om «barnas arbeidsmiljølov». Forskriften gjelder også for dagmammavirksomheter.

  Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og skolefritidsordninger fremmer barns og elevers helse, trivsel, lek og læring, samt at sykdom, skade og alvorlige hendelser forebygges.

  Helsedirektoratet har opprettet et eget nettsted med aktuell informasjon om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.  

  Helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordning

   

  Plan og tilsynsprogram for miljørettet helsevern

  Miljørettet helsevern skal føre tilsyn med at ulike typer virksomheter planlegges, etableres, drives og avvikles på en helsemessig forsvarlig måte.


  Prioritering av oppgaver og tilsyn er basert på en risiko- og sårbarhetsanalyse av hendelser som kan inntreffe i kommunen og vi prioriterer slik:

  1. Forhold av stor betydning for enkeltmennesket
  2. Forhold av betydning for barn og unge
  3. Forhold av betydning for folk flest


  Tilsyn i virksomheter og på eiendommer skal som hovedregel være planlagte, forutsigbare og oppleves rettferdig av partene.

  I tillegg til planlagte systemtilsyn blir det gjennomført tilsyn i forbindelse med søknader om godkjenning samt hendelsesbasert tilsyn basert på bekymringsmeldinger. 

  Plan, tilsynsprogram og tilsynsplan for miljørettet helsevern

  Plan for miljørettet helsevern 2020-2023

  Tilsynsplan 2023

  Når må du søke om godkjenning av virksomheten

  Leder eller eier må søke kommuneoverlegen om godkjenning, når det foreligger planer for ny virksomhet eller vesentlig endringer i eksisterende. Dette gjelder for følgende virksomheter:

  • barnehager
  • skoler
  • hulltakings- og tatoveringsvirksomheter 
  • badeanlegg

  Dette fremgår av den forskriften virksomheten er regulert i henhold til.

  Når har du meldeplikt

  Hvis du eier eller driver virksomhet, har eiendom eller lokaler hvor allmennheten har adgang og som benyttes av mange mennesker må du sende melding til kommuneoverlegen når

  • det foreligger planer for ny eller vesentlig endringer i eksisterende virksomheter
  • meldepliktig virksomheten skifter eier eller opphører

  Når inntrer opplysningsplikten

  Du plikter å innformere kommunen om forhold som åpenbart kan virke negativt inn på helsen. Dette gjelder både hvis du planlegger å drive eller driver en slik virksomhet. 

  Hvem kan du kontakte

  Miljørettet helseverntjenesten i Ringerike utøves av kommuneoverlegen og fagansvarlig miljørettet helsevern.

  Miljørettet helseverntjeneste

  Send oss en e-post

  Fagansvarlig:

  Unni Suther

  Mobil 905 62 030

  Kommuneoverlege:

  Christian Skari

  Mobil 469 43 602

  Relevant lovverk

  Lover

  Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

  Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven)

  Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)

  Lov om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven] 

  Lov om strålevern og bruk av stråling [strålevernloven]

  Forskrifter

  Forskrift om smitteverntiltak (covid-19-forskriften)

  Forskrift om miljørettet helsevern

  Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v

  Forskrift om skadedyrbekjempelse

  Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v

  Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

  Forskrift om oversikt over folkehelsen

  Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

  Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv

  Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav

  Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)

  Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap

  Siste endret: 12.10.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?