Du er her: Hjem / Kommuneoverlegen / Badevannskvalitet i Ringerike

Innhold

  Badevannskvalitet i Ringerike

  Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) tar årlige algeprøver av Steinsfjorden og melder om badevannskvalitet for Hole og Ringerike

  Blågrønnalger

  Blåalger kan finnes i innsjøer, i brakkvann og i havet. Det finnes mer enn 30 ulike arter som kan forårsake forgiftning. En del lever ved overflaten og en del på bunnen. Når algene blomstrer får vannoverflaten en blågrønn, grønn eller gulgrønn, grumsete hinne.

  Prøvene NIVA tar har særlig fokusert på forekomsten av giftproduserende blågrønnalger og konsentrasjon av giftstoffer i innsjøen. Den største slekten av cyanobakterier har vært Planktothrix og det viktigste toksinet har vært microcystin.

  Hvor blir prøvene tatt

  Prøvene blir tatt på fire forskjellige plasser: Slettøya, Høyenhall, Grantopp og Rørvik.

  Siste målinger

  Siste målinger fra 12. oktober 2020

  Slettøya:           ikke påvist microcystin

  Høyenhall:        ikke påvist microcystin

  Grantopp:         ikke påvist microcystin

  Rørvik:              ikke påvist microcystin

  Den anbefalte grenseverdien for badevann som er gitt av Verdens helseorganisasjon er 10 µg microcystin per liter.

  Er verdiene over dette er det ikke anbefalt å bade, verken for mennesker eller dyr.

  Konsentrasjonen måles også  i to forskjellige dybder ved hovedstasjonen i Steinsfjorden, verdiene annonseres her.

  Symptomer hos mennesker

  Eksponering for cyanobakterier i badevann kan resultere i allergiske reaksjoner som ligner på høyfeber, astma samt hud-, øye- og øreirritasjoner. 

  Toksiner kan også forårsake øm og hoven lever, kvalme, oppkast, magesyke og øyeirritasjon. Inhalasjon kan medføre lungebetennelse-liknende symptomer. 

  Hvordan unngå forgiftning

  På grunn av den høye risikoen for at en oppblomstring kan være toksisk, bør vann med markerte oppblomstringer av cyanobakterier betraktes som å utgjøre en helserisiko, i hvert fall inntil oppblomstringen er analysert for toksiner. Små barn og personer med sart hud eller hudallergier er særlig utsatt. Hunder bør ikke bade i vann med algeblomstring da de ofte spiser algemasse i vannet. Badetøy som har vært i kontakt med vann med algeblomstring bør skiftes så snart som mulig.

  Vann med synlig innhold av blågrønnealger skal ikke drikkes. Rensing av drikkevann med sandfiltrering, klorering eller koking er ikke tilstrekkelig til å fjerne toksinene. Behandling med aktivt kull fjerner toksinene. 

  Generell bestemmelse i drikkevannsforskriften av 1995 hvor det heter at drikkevann skal være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge. I tillegg sier forskriftene at drikkevann ikke bør inneholde alger, men det er ikke lagt opp til rutineundersøkelser på alger.

  Ved tydelig vannblomst eller påviste toksiner må det nedlegges forbud mot bruk av vannet som drikkevann, til matlaging og til bading.  

  Symptomer hos dyr

  I Norge er det mer vanlig med at husdyr har dødd etter inntak av vann med Microcystis oppblomstringer. Nevrotoksiner kan føre til både lammelse og død.

  Symptomene avhenger av hvilken art av blåalge det dreier seg om samt mengde og konsentrasjon av alger/algetoksiner som dyret har fått i pelsen, drukket eller slikket i seg. Allmenn uro og skjelvinger er de symptomene som oftest opptrer først når en hund har fått i seg vann med algetoksiner. En del toksiner kan være svært irriterende for hud og slimhinner.

  Symptomer som oppkast eller diaré, i blant med litt blod, kan oppstå raskt etter en algeforgiftning.

  Andre symptomer kan være bleke slimhinner, svakhet, respirasjonsbesvær og dårlig koordinasjon som eventuelt kan gå over i kramper. Hunder som utsettes for en større mengde giftalger kan vise symptomer allerede 15-60 minutter etter inntaket eller badet.

  Hvordan unngå forgiftning av dyr

  Dyr bør forhindres fra å bade i vann som man mistenker er forgiftet med giftalger. Har hunden badet og forurenset pelsen med giftalger, bør den skylles ren så fort som mulig og man må passe på at hunden ikke slikker seg og får i seg alger. Dyreeieren bør bruke hansker for å beskytte seg selv mot eksponering av giftalger.

  Kontaktinfo

  Kommuneoverlege:

  Karin Møller

  Mobil 958 99 205

  Siste endret: 19.10.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?