Du er her: Hjem / Kommuneoverlegen / Luftkvalitet

Innhold

  Luftkvalitet

  Du kan følge med på luftkvaliteten i Hønefoss.

  Luftmålinger i Hønefoss

  Ringerike kommune har gitt NILU (Norsk institutt for luftforskning) i oppdrag å gjennomføre ett års måling av luftkvaliteten i Hønefoss. De skal gjennomføre både luftmålinger og ta luftprøver. Vi har valgt å ta luft prøver i nærområder til barnehager og skoler og langs trafikkerte skoleveier.

  Sjekk verdiene i Hønefoss akkurat nå         Luftkvalitet i Norge

  Hvor er målestasjonen?

  Målingene foregår fra målestasjon på Hønefoss skole. I tillegg tas det hver måned ut prøver på forskjellige steder langs hovedgatene i byen.

  Hva måles?

  Luften blir målt for innhold av svevestøv i to størrelser (PM2,5 og PM10) og nitrogendioksider (NOx/NO2). I tillegg tas det prøver av NO2 på forskjellige steder langs hovedgatene i byen.

  Hva brukse resultatene til?

  Resultatene fra prøvetakingen skal brukes i beregningen av variasjonene i utbredelsen av luftforurensningen i byen og resultatene vil inngå i fagrapport etter endt oppdrag. Når målingene er gjennomført, vil NILU utarbeide en fagrapport som vi skal bruke i vårt arbeid med folkehelse og byutvikling.

  Vi har etablert samarbeid med Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen for å følge måleperioden og vurdere lokale tiltak for å bedre luftkvalitet og gi aktuelle helseråd.

  Helseeffekter av luftforurensning

  Luftforurensning kan både utløse og forverre sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjerte-karsystemet. Helsevirkninger kan oppstå både ved kortvarig høye konsentrasjonsnivåer og ved langvarig eksponering for moderate og lave konsentrasjonsnivåer.

  Barn, eldre, gravide og personer med underliggende sykdommer som luftveissykdommer (astma, KOLS) og hjerte-karlidelser er spesielt sårbare for luftforurensning.

  Om sommeren er det lite luftforurensing, men vi antar at den øker om høsten og vinteren på grunn av mer biltrafikk, vedfyring og lokale værforhold. Dersom forurensningen blir høy, vil vi gi helsefaglige råd og informere om aktuelle tiltak for å redusere luftforurensningen.

  Mer informasjon om helseeffekter, mottiltak og regelverk finner du på:

  Luftkvalitet.info  

  Kontakt oss

  Miljørettet helseverntjeneste

  Send oss en e-post

  Fagansvarlig:

  Unni Suther

  Mobil 905 62 030

  Siste endret: 01.02.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?