Du er her: Hjem / Rådmannens lederteam

Innhold

  Rådmannens lederteam

  Ringerike kommune styres administrativt av rådmannen og hans strategiske ledergruppe.

  Tore Isaksen - Rådmann

  Foto: Gaute B. Iversen

  Ansvarsområder

  Rådmannen er den øverste administrative lederen i kommunen. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen.

  E-post
  Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no

  Pressebilde
  Last ned her

   

  Heming R. Herdlevær - Assisterende rådmann

  Foto: Futuria AS, Ann Kristin Støveren

   

   

  Ansvarsområder

  E-post
  Heming.Herdlevaer@ringerike.kommune.no

  Pressebilde
  Last ned her

   


  Trude Bredal Steinmo - HR

  Foto: Gaute B. Iversen

  Ansvarsområder

  • HR-avdelingen (personalforvaltning, kompetanse, HMS og kvalitet)
  • Fellestjenester (servicetorg, dokumentsenter og politisk sekretariat)
  • Skjenkebevilgninger
  • Valg

  E-post
  Trude.Bredal.Steinmo@ringerike.kommune.no

  Pressebilde
  Last ned her

   

   

  Christine Myhre Bråthen - Helse og omsorg

  Foto: Futuria AS, Ann Kristin Støveren

  Ansvarsområder

  • Helse- og boligforvaltningen
  • Dag og aktivitetstjenester voksne
  • Helsetjeneste til voksne
  • Rus og psykisk helse
  • Hjemmetjenester
  • Institusjon kort- og langtids
  • Ringerikskjøkken
  • Legevakt
  • Krisesenter
  • NAV

   

  E-post
  Christine.Myhre.Brathen@ringerike.kommune.no

  Pressebilde
  Last ned her

   

  Hilde Brørby Fivelsdal - Teknisk, kultur og idrett

   Foto: Futuria AS, Ann Kristin Støveren

   Ansvarsområder
  • Kultur
  • Idrett
  • Brann og redning
  • Eiendom
  • Teknisk vei, vann og avløp
  • Utbygging

   

  E-post
  Hilde.Fivelsdal@ringerike.kommune.no

  Pressebilde
  Last ned her

   

  Asle Johansen (kst.) - Økonomi

   

   Foto: Futuria AS, Ann Kristin Støveren

   

  Ansvarsområder

  • Innkreving av skatter og gebyrer
  • Kommunal innkreving
  • Regnskap og lønn
  • Budsjett og økonomisk analyse

  E-post
  Asle.Johansen@ringerike.kommune.no

  Pressebilde
  Last ned her


  Marianne Mortensen - Utdanning og familie

  Foto: Gaute B. Iversen

  Ansvarsområder

  • Grunnskolene
  • Læringssenteret for voksne
  • Kommunale og private barnehager
  • Pedagogisk psykologisk tjeneste
  • Enslige mindreårige flyktninger
  • Barnevernstjenesten
  • Barnevernsvakt
  • Austjord avlastning og barnebolig
  • Forebyggende helsetjenester for barn og unge
  • Helsekontor

  E-post
  Marianne.Mortensen@ringerike.kommune.no

  Pressebilde
  Last ned her

   

    

  Mats Øieren - Kommunikasjonssjef

  Foto: Gaute B. Iversen

  Ansvarsområder

  Informasjon og kommunikasjon internt og eksternt, krisekommunikasjon, utvikling av kommunikasjonsstrategier og ansvar for kommunens profil og omdømme.

   

   

  E-post
  Mats.Oieren@ringerike.kommune.no

  Pressebilde
  Last ned her

  Siste endret: 19.10.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?