Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2020 / Arkiv offentlig ettersyn 2020 / Lokal forskrift for tømming av mindre avløpsanlegg er ute på høring

Innhold

  Lokal forskrift for tømming av mindre avløpsanlegg er ute på høring

  Ringerike kommune foreslår å gjøre mindre endringer i lokal forskrift for slamtømming av mindre avløpsanlegg. Forslaget er på offentlig høring. Frist for å sende inn innspill er 3. august 2020.

  Beskrivelse

  Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtok 13.05.2020 å sende forslag til endring av lokal slamtømmeforskrift (Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- og oljeutskillere) på høring. Samtidig vedtok de at kommunen skal fortsette å jobbe med rutiner for olje- og fettutskillere, herunder utarbeide en lokal forskrift etter forurensningsforskriften kap 15A-4.

  De viktigste endringene kommunen foreslår er å:

  1) innføre krav til årlige rutinetømminger av tette tanker

  2) fakturere anleggseier hvis tanken ikke er tilgjengelig for tømming

  3) ta ut krav til tømming av olje- og fettutskillere og årsrapportering for oljeutskillere

  Saksdokumenter

  Høringsdokumentene finner du her: 

  - Høringsbrev

  - Saksprotokoll

  - Saksframlegg

  - Skjematisk oversikt over forslag til endringer

  - Forslag til endringsforskrift

  Merknader 

  Eventuelle kommentarer/innspill merkes med «saksnr 19/3471 og sendes innen 3. august 2020 til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til:

  Ringerike kommune
  Byggesakskontoret
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Siste endret: 14.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?