Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2023 / Arkiv varsel om oppstart 2023 / 506 - Detaljregulering for Eikli Park

Innhold

  506 - Detaljregulering for Eikli Park

  Hensikten med planen er å tilrettelegge for boliger i 4-6 etasjer med parkeringskjeller i Gigstads vei 7 og 13.

  Beskrivelse

  BareEiendom AS varsler oppstart av planarbeid for 506 Detaljregulering for Eikli park, på Eikli i Hønefoss. Planinitiativet omfatter eiendommene Gigstads vei 7 (gnr/bnr 39/164) og Gigstads vei 13 (gnr/bnr 39/92). Planområdet omfatter i tillegg Dronning Åstas gate 22 (gnr/bnr 39/143), Dronning Åstas gate 24 (gnr/bnr 39/140), tilstøtende grøntareal mot elva, tilstøtende veierareal og veiareal i Dronning Åstas gate. Planområdet er ca 30 daa.

  Hensikten med planen er å tilrettelegge for boliger i 4-6 etasjer med parkeringskjeller i Gigstads vei 7 (gnr/bnr 39/164) og Gigstads vei 13 (gnr/bnr 39/92).

  Planarbeidet er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan. Arealene til Gigstads vei 7 (gnr/bnr 39/164) og Gigstads vei 13 (gnr/bnr 39/92) er avsatt til næring i gjeldende kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel er under revidering. Reguleringsplanen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Kart

  Oversiktskart med planavgrensning:

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:

  Ole Alexander Heen, ole@bareeiendom.no med kopi til Ringerike kommune postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ole Alexander Heen, Somdalsgata 12, 3525 Hallingby eller med post til Ringerike kommune, PB 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. Merk innspillet med "506 Eikli Park".

  Frist for å komme med innspill er 28. juni 2023.

  Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Ole Alexander Heen, tlf. 99796698, ole@bareeiendom.no.

  Informasjonsmøte

  BareEiendom AS inviterer til åpent informasjonsmøte for naboer og andre interesserte den 7.juni kl 18.00 på Bylab i Fossveien 1 i Hønefoss.

  Påmelding kan sendes på e-post til ole@bareeiendom.no, evt pr post til Ole Alexander Heen, Somdalsgata 12, 3525 Hallingby.

  Saksdokumenter

  1. Planinitiativ

  2. Referat fra oppstartsmøte

  3. Saksfremlegg med saksprotokoll

  Siste endret: 29.06.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?