Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Saker på høring/ offentlig ettersyn / Forslag til ny Forskrift for vann- og avløpsgebyr på høring

Innhold

  Forslag til ny Forskrift for vann- og avløpsgebyr på høring

  Ringerike kommune legger med dette forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr på høring. Frist for innspill er 03.10.2023.

  Beskrivelse

  Ringerike kommune legger med dette forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr på høring.

  Ringerike kommunes forskrift om vann- og avløp ble sist revidert i 2021. Før dette var den ikke revidert siden 90-tallet. Bakgrunnen for revideringen var hovedsakelig å oppdatere den til et forståelig språk og gjøre den juridisk holdbar.

  Etter at forskriften ble vedtatt og trådte i kraft 1. januar 2022, så kommunen at forskriften likevel ikke tok høyde for enkelte problemstillinger som berørte kommunen, blant annet at den ikke åpnet for at det kunne kreves inn ekstra gebyrer for særlig kostnadskrevende anlegg.

  Derfor er det nå gjort en ny revidering av forskriften og underveis i arbeidet har man videre sett behovet for ytterligere juridiske justeringer og innføringen av et todelt gebyr.

  Vesentlige endringer og hvem de påvirker

  En av de største endringene i forslag til ny forskrift er innføring av et todelt gebyr (fastledd).

  Bakgrunnen for et todelt gebyr er at en slik todeling bedre vil kunne fange opp de faste og faktiske kostnadene (typisk kapitalkostnader knyttet til tjenesten) for å levere tjenestene, herunder etableringen av infrastruktur og vannforsyningskapasiteten.

  I høringsbrevet, er det gjort nærmere rede for bakgrunnen og konsekvensene av innføringen av denne todelingen samt alle andre endringer som er gjort.

  Har du innspill?

  Du kan komme med innspill til den nye forskriften. Dette må gjøres skriftlig, enten via brev eller på e-post til:

  postmottak@ringerike.kommune.no eller til:

  Ringerike kommune
  Vann og avløp
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss

  Frist for innsendelse av merknader er: 3. oktober 2023

  Saksdokumenter

  1. Høringsbrev
  2. Forslag til ny Forskrift om vann- og avløpsgebyr Ringerike kommune
  Siste endret: 02.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?