Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Saker på høring/ offentlig ettersyn / Billerud Viken AS søker om tillatelse for ny treforedlingsindustri i Hønefoss

Innhold

  Billerud Viken AS søker om tillatelse for ny treforedlingsindustri i Hønefoss

  Billerud Viken AS, Hønefoss, søker om tillatelse etter forurensningsloven til å starte opp treforedlingsvirksomhet på Hønefoss med produksjon av 300 000 tonn bleket papirmasse per år. Innspill sendes til Miljødirektoratet innen 18. mars 2024.

  Bakgrunn for saken

  Billerud Viken AS, Hønefoss, søker om tillatelse etter forurensningsloven til å starte opp treforedlingsvirksomhet på Hønefoss med produksjon av 300 000 tonn bleket papirmasse per år.

  Utslipp av kjemikalier og gasser

  Virksomheten vil ha utslipp til Begna, via Storelva til Tyrifjorden, og "Naturreservat Nordre Tyrifjorden og Storelva", og til RAMSAR-område "Nordre Tyrifjorden Våtmarkssystem". Det er svært rikt naturmangfold i elva og våtmarksområdene rundt.

  Undersøkelser viser at økologisk tilstand nedstrøms bedriftenes utslippspunkt er moderat.

  Årlige utslipp er estimert til 6000 tonn oksygenforbrukende stoffer (KOF), 270 tonn partikler (suspendert stoff), 3 tonn fosfor og 54 tonn nitrogen, samt kjemikalier fra prosessen og noe metaller fra trevirke.

  Det vil være utslipp av røykgasser til luft fra eksisterende forbrenningsanegg, som skal oppgraderes til 35 MW. Virksomheten vil medføre lukt og støy.

  Trafikk

  Trafikkbelastningen fra virksomheten er beregnet til å være i overkant av 60 vogntog, tømmer- og lastebiler per døgn, inkludert uttransport av ferdigvare. Økningen på grunn av tiltaket vil være ca. 40 vogntog, tømmer- og lastebiler per døgn.

  Konsekvensutredning

  Det er laget konsekvensutredning av tiltaket. Se mer under saksdokumenter nedenfor.

   

  Saksdokumenter

  Les alle saksdokumentene hos Miljødirektoratet

   

  Kom med innspill innen 18. mars 2024

  Ringerike kommune har publisert denne kunngjøringen på vegne av Miljødirektoratet. 

  Eventuelle høringsinnspill må sendes til Miljødirektoratet.

  Kom med innspill gjennom Miljødirektoratets portal

  Siste endret: 25.01.2024

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?