Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Saker på høring/ offentlig ettersyn / Høring av navnesak 2022/128 Trøgstad/Trygstad mfl

Innhold

  Høring av navnesak 2022/128 Trøgstad/Trygstad mfl

  Det er reist klagesak på skrivemåten av Trøgstad/Trygstad mfl. Frist for innspill er 15. august 2022.

  Beskrivelse av saken

  Statens kartverk har i brev datert 23.06.2022 bedt Ringerike kommune kunngjøre at det er reist klagesak på skrivemåten av Trøgstad/Trygstad mfl.

  Se brever fra Kartverket her.

  Skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den lokale nedarva uttalen av navnet. I tillegg er hovedregelen at en følger gjeldende rettskrivingsprinsipp når skrivemåten skal bestemmes, jf. § 4 første ledd i lov om stadnamn. Eventuelle høringsinnspill sendes skriftlig innen 15. august 2022 til:

  postmottak@ringerike.kommune.no eller Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. 

  Videre saksgang

  Etter at fristen er gått ut vil kommunen samordne de lokale høringsinnspillene, og sende de samlet til Språkrådet. Språkrådet gir deretter en endelig tilråding til Kartverket.  Dersom klageren ikke får medhold i klagesaka, sender Kartverket saka videre til Klagenemnda for stedsnavnsaker for endelig avgjørelse.

  For opplysninger om saksgang, kontakt Kartverket på telefon 32 11 80 00. For navnefaglige spørsmål om norske navn, kontakt Språkrådet på telefon 22 54 19 50.

  Siste endret: 01.07.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?