Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Saker på høring/ offentlig ettersyn / Høring av navnesak 2022/256 Valtjern/Vardtjernet mfl.

Innhold

  Høring av navnesak 2022/256 Valtjern/Vardtjernet mfl.

  Det er reist navnesak på skrivemåten av stedsnavnet Valtjern/Vardtjernet med flere i kommunene Ringerike og Gran. Frist for innspill er 15. september 2022.

  Beskrivelse av saken

  Statens kartverk har i brev datert 02.08.2022 bedt Ringerike kommune kunngjøre at det er reist navnesak på skrivemåten av stedsnavnet Valtjern/Vardtjernet med flere i kommunene Ringerike og Gran.

  Link til brevet fra Kartverket med navneliste.

  Skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den lokale nedarva uttalen av navnet. Derfor ber Kartverket om at alle som uttaler seg opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter ber de om at det opplyses om alle uttaleformene. I tillegg er hovedregelen at en følger gjeldende rettskrivingsprinsipp når skrivemåten skal bestemmes.

  Send innspill til kommunen

  Eventuelle høringsinnspill sendes skriftlig innen 15. september 2022 til:

  postmottak@ringerike.kommune.no eller Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. 

  Saksgang etter utløp av høringsfrist

  Etter at fristen er gått ut vil kommunen samordne de lokale høringsinnspillene, og sende de samlet til Språkrådet. Språkrådet gir deretter en endelig tilråding til Kartverket.  På grunnlag av lokale høringsinnspill og tilråding fra Språkrådet, vedtar Kartverket skrivemåten av de aktuelle navnene. Vedtaket sendes kommunen som kunngjør vedtaket og informerer om klageadgang.

  Siste endret: 04.08.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?