Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Saker på høring/ offentlig ettersyn / Høring av navnesak 2022/296 - Hovsfoss/Hofsfoss i Ringerike kommune

Innhold

  Høring av navnesak 2022/296 - Hovsfoss/Hofsfoss i Ringerike kommune

  Statens kartverk har i brev datert 19.09.2022 bedt Ringerike kommune kunngjøre at det er reist navnesak for Hovsfoss/Hofsfoss. Frist for innspill er 1. november 2022.

  Bakgrunn for saken

  Statens kartverk har i brev datert 19.09.2022 bedt Ringerike kommune kunngjøre at det er reist navnesak for Hovsfoss/Hofsfoss. Navnesaken reises for å få avklart skrivemåten av navneleddet Hov i Ringerike kommunene.

  Link til brevet fra Kartverket med navneliste som viser hvilke navn som er med i navnesaken.

  Skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den lokale nedarva uttalen av navnet. Derfor ber Kartverket om at alle som uttaler seg opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter ber de om at det opplyses om alle uttaleformene. I tillegg til å ta utgangspunkt i den nedarvede lokale uttalen er hovedregelen at en følger gjeldende rettskrivingsprinsipp når skrivemåten skal bestemmes.

  Eventuelle høringsinnspill sendes skriftlig innen 1. november 2022 til:

  postmottak@ringerike.kommune.no eller Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. 

   

  Videre saksgang

  Etter at fristen er gått ut vil kommunen samordne de lokale høringsinnspillene, og sende de samlet til Språkrådet. Språkrådet gir deretter en endelig tilråding til Kartverket.  På grunnlag av lokale høringsinnspill og tilråding fra Språkrådet, vedtar Kartverket skrivemåten av de navnene de har vedtaksrett for. Vedtaket sendes kommunen som kunngjør vedtaket og informerer om klageadgang.

   

  Andre saksdokumenter

  Siste endret: 20.09.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?