Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Saker på høring/ offentlig ettersyn / Høring for etablering av treforedlingsindustri på Follum

Innhold

  Høring for etablering av treforedlingsindustri på Follum

  Informasjon om høring av melding med forslag til utredningsprogram for re-etablering av treforedlingsindustri på Follum (Treklyngen industripark), Follum Utvikling AS. Frist for innspill er 05.09.2022.

  Bakgrunn for saken

  Follum Utvikling planlegger å re-etablere treforedlingsindustri på Follum industriområde, Treklyngen industripark, i Ringerike kommune. Tiltaket omfattes av forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg 1 punkt 18, og skal derfor konsekvensutredes. Det omtalte området er vist i kartutsnitt lenger ned.

  Nærmere informasjon om tiltaket og videre prosess for konsekvensutredningen er gitt i melding med forslag til utredningsprogram som er tilgjengelig på Miljødirektoratets nettsider: https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/.

  Forslag til utredningsprogram Follum Utvikling - Miljødirektoratet

   

  I tillegg er det informasjon om planlagt treforedlingsundistry på Treklyngen og Viken Skog sine nettsider

  Treklyngen

  Viken Skog

   

  Har du innspill eller spørsmål?

  Eventuelle innspill til tema som bør belyses i konsekvensutredningen kan sendes Miljødirektoratet via nettside for høring (se lenke til utredningsprogram lenker opp eller trykk her).
  Frist for å sende innspill er 5. september 2022. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.

  Eventuelle spørsmål om planlagte tiltak kan rettes til COWI AS ved Magnus Andersson på e-post mgan@cowi.com. Vennligst merk henvendelsen hvilket tiltak/prosjekt saken gjelder.

   

  Områdekart

   

  Forslagsstiller

  Forslagsstiller er Follum Utvikling AS (Viken Skog SA og BillerudKorsnäs AB), og COWI AS er forslagsstillers konsulent i denne saken.

  Siste endret: 01.07.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?